Sähkömagneettiset kentät ja terveys - Mikko Ahonen Elämänläheisiä mobiiliuutisia. Kerropa kavereillesi tästä uutiskanavasta!

Yle - Etäluettavien sähkömittareiden terveyshaitoista kiistellään

Haastatteluuni YLEn uutisissa [1, 2] ja MTV3:n uutisjuttuihin [1, 2, 3] liittyen:

Seuraavassa käyn tarkemmin läpi etäluettavien sähkömittarien terveysongelmia, tietoturvariskejä ja yksityisyysongelmia.

PÄIVITYS 11.9.2018: Kirjoitukseeni on päivitetty uusimpia tutkimuksia ja uutisia riskienhallintaan liittyen. Vuodesta 2018 alkaen ollaan Suomessakin siirtymässä vähintään 15 minuutin välein tapahtuvaan sähkön käytön raportointiin, joka entisestään lisää kansalaisten kuormitusta etäluettavien osalta. Siksi tämä kirjoitus riskienhallinnasta on jatkuvasti ajankohtainen.


Ensin lyhyt video, joka nopeasti havainnollistaa ongelmaa kansainvälisestä näkökulmasta:


 

Koko "Take back your power"-elokuva: https://takebackyourpower.net/TERVEYSRISKIT

 

Euroopassa Itävallan lääkärijärjestö on fiksusti ottanut kantaa etäluettaviin liittyvien riskien osalta:

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20120204_OTS0002/aerztekammer-ne...

Etäluettavat sähkömittarit toimivat (karkeasti jaoteltuna) kahteen eri teknologiaan, sähköverkkotiedonsiirtoon ja radiotaajuiseen säteilyyn, perustuen. Käyn seuraavassa läpi nämä teknologiat, terveysriskit ja riskienhallinnan.


A. Sähköverkon läpi lähettävät mallit (PLC=Power Line Communication)

Monet etäluettavien sähkömittarien mallit ovat olleet huonolaatuisia, aiheuttaen oikosulkuja tai jopa tulipaloja:

http://www.aamulehti.fi/Pirkanmaa/1194699838443/artikkeli/22+000+sahkomi...

http://yle.fi/uutiset/etaluettavissa_sahkomittareissa_tulipaloriskia/537...

https://spectrum.ieee.org/energywise/energy/the-smarter-grid/smart-meter...

http://emfsafetynetwork.org/smart-meters/smart-meter-fires-and-explosions/Osa sähköyhtiöistä kehtaa syyttää kuluttajien laitteita, vaikka vika on etäluettavissa sähkömittareissa:

http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/419636/Uudet+etaluettavat+mittarit+uhka...


Jos etäluettava mittari kerran pystyy rikkomaan elektroniikkaa, niin terveysvaikutukset ihmisen soluihin ja aivoihin ovat mahdollisia.

Näistä terveysongelmista tarkemmin ja samalla muutaman myytin murtaen:

https://maisonsaine.ca/sante-et-securite/electrosmog/smart-meters-correc...

https://www.aaemonline.org/pdf/pressadvisoryemf.pdf

http://www.eiwellspring.org/smartmeter/PLC_testimony.htm


Sähköverkkoja ei ole alunperin suunniteltu etäluettavien datan siirtoon.

Päivitys 2.4.2013: Suuri ongelma on jo nyt EMC (Electromagnetic Compatibility). Tästä on kiinnostava tutkimuspaperi, jossa käydään läpi PLC (Power Line Communication, sähköverkkotiedonsiirron) haasteet ja EMC-vaatimukset. Amerikkalainen esimerkki EMC-ongelmista. Ongelmana on erityisesti se, että taajuusalue 2 kHz-150 kHz on toistaiseksi täysin säätelemätön alue, CENELECin suositus vasta tulossa. Lisäksi ongelmia on >150 kHz:n taajuusalueella liittyen EN55022-standardiin.

 


Havaintokuvassa suuret jännittehäiriöt yli 120 dBuV PLC-etäluettavien käyttämällä 50-100 kHz taajuusalueella

Havaintokuva. PLC-etäluettavan signaalin ei pitäisi ylittää 120 dBμV sen käyttämällä 50-100 kHz:n taajuusalueella, muuten ilmenee EMI-häiriöitä muissa laitteissa ja mahdollisesti myös terveysongelmia ihmisillä.

 

Vignati ja Giuliani jo 1997 fiksussa tutkimuspaperissaan kuvasivat (etäluettavien) tekniset ja terveysongelmat, kun kHz- & MHz-taajuuksia ajetaan voimalinjojen ja sähkökaapeleiden kautta.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1469914/


Voimalinjat pahimmillaan alkavat toimia jättimäisinä antenneina ja korkeataajuinen säteily ei enää pysy johtimessa:

http://www.ntia.doc.gov/legacy/broadbandgrants/comments/6E08.pdf


Nämä ongelmat liittyvät myös kuluttajien energiantuotantolaitteisiin (aurinkopaneelit, tuulivoimalat), jotka tuottavat sähköä sähköverkkoon. Eli käytännössä ongelma on näiden laitteiden huonolaatuiset invertterit, jotka muuttavat tasavirtaa vaihtovirraksi. Nämä invertterit erityisesti tuulivoimaloissa tuottavat paljon häiriöitä sähköverkkoon ja aiheuttavat terveysongelmia. Näitä häiriöitä voi voi kuvata myös käsitteellä likainen sähkö (dirty electricity).

Ympäristöjärjestöt (Greenpeace + Vihreät liikkeet) eivät selvästi ole ymmärtäneet, että he aiheuttavat ympäristösaastetta ja terveysongelmia lyhytnäköisillä & tehottomilla Smart Grid -energiansäästöfantasioillaan. 

- Ympäristövaikutukset ovat unohtuneet

- Lisää ympäristöjärjestöjen asenneongelmasta
- The Wrong Kind of Green - Lobbauksesta


Vielä teknisistä ongelmista ja tulipaloista: Erittäin nopeat jännitteen muutokset lyhyessä ajassa (dU/dt) aiheuttavat pahimmillaan kondensaattorien hajoamista ja sulamista. Tämä ilmiö tapahtuu olosuhteissa, joissa on usean sadan voltin tai kilovolttien jännitteitä mikrosekunnin aikana (V/μs). Normaalisti standardikomponentit kestävät vain dU/dt:n, joka on 50...150 V/μs.

Tämä selittänee myös osan tulipaloista, joita jotkut etäluettavat sähkömittarit ovat aiheuttaneet.
 
Itse olen tutkijana perehtynyt transientteihin (voltage transients) eli nopeasti ilmeneviin, suuriin jännitepiikkeihin sähköverkossa.

FT Mikko Ahonen, Voltage transients and health, Slideshare presentation

 

Kuva. Esitykseni transienteista (voltage transients), klikkaa suuremmaksi.

 


Pidimme Venäjän johtavassa ionisoivan ja ionisoimattoman säteilyn konferenssissa alunperin vuonna 2010 esityksen professori Maksim Trushinin kanssa tästä aihealueesta.

Uudemmat esityksekseni ovat IEEE RTUCON 2016 ja EMBEC 2017 -konferensseissa.

Transientit mahdollisesti häiritsevät mm. ihmisen solukalvojen toimintaa ja tutkimuksissa on alustavaa näyttöä monenlaisista terveysongelmista (sydänongelmat, astma, tinnitus, iho-ongelmat, aivotoiminnan häiriöt ym.). Ylen haastattelussa mainisin myös vuorokausirytmin (circadian rhythm) häiriintymisestä viitaten sähkömagneettisten kenttien aiheuttamiin hormonitoiminnan häiriöihin, mm.  kilpirauhaseen liittyen.


Lisäksi kasvava ongelma voimalinjojen ja voimajohtojen vieressä on sähkö- ja magneettikentän korkeat taajuudet (mm. etäluettavien liikenteen takia). Esimerkiksi TCO Development ja SBM pitävät yli 2 kHz:n magneettikenttää monta kertaa haitallisempana kuin 50 Hz:n magneettikenttää. Siksi heidän suosituksensa on korkeataajuiselle magneettikentälle <25 nT. 

Seuraavassa taulukossa on kuvattu taajuuden merkitystä indusoituneeseen virran tiheyteen nähden:

 

 Induced current density, korkein 100000 Hz kohdalla


Taulukko 1. Pystysuorassa (perpendicular) oleva magneettikenttä aiheutti suurimmat virran tiheydet ihmisen kehoon 100 kHz:n taajuudella. Tällöin virran tiheys oli 118004-kertaa suurempi kuin 50 Hz taajuudella. (Ozen, 2008)


Kuten Ozen, myös Bawin and Adey (1976) osoittivat, että 56 V/m sähkökenttä (50 Hz) indusoi kudosgradientin (tissue gradient), joka on 10-7 V/cm. Kun taas 56 V/m 147 MHz:n taajuudella indusoi kehoon kudosgradientin 10-1 V/cm, joka on  miljoona kertaa kertaa suurempi.

Yhteenvetona Ozen (2008) ja Bawin & Adey (1976) tuloksista voi sanoa, että korkeita taajuuksia kannattaa välttää (erityisesti sähköverkossa), jos se vain on teknisesti mahdollista.

Seuraavassa live-esimerkki korkeataajuisesta magneettikentästä voimalinjoissa:Video: Mittaan Gigahertz Solutions NFA 1000 -mittalaitteella voimalinjan alla magneettikentän kHz-taajuuksia. Sähkö ei ole enää puhdasta 50 Hz siniaaltoa. Nämä kHz-taajuudet ovat todennäköisesti peräisin etäluettavista, itse asiassa kunkin laitteen voinee tunnistaa taajuuskuvion perusteella, erityisesti yhdessä spektrianalysaattorin kanssa. 

Riskienhallinnasta: Olennaista on vaimentaa kHz-taajuuksilla ilmeneviä transientteja

Päivitys 2018: Selvitin aikoinaan perheyhtiön puitteissa (2012-2016) erilaisia filtereitä, joilla transienttien vaimennusta tehdään. Kiinteistön sähkökaappiin tai sen viereen erilliseen koteloon voidaan asennettavia ns. cabinet-filttereitä. Näitä on saatavissa usealta eri laitevalmistajalta. Tärkeintä on kHz-taajuuksien tehokas vaimennus 50-100 kHz alueella. Kiinteistössä on etäluettavien lisäksi huomioitava myös huonolaatuisten virtalähteiden ja muiden komponenttien tuottamat transientit vaimennus(filteröinti)toimenpiteissä.

 

 TERVEYSRISKIT (JATKOA)

B. RADIOTEITSE LÄHETTÄVÄT ETÄLUETTAVAT (RF = RadioFrequency Radiation)

Osa sähkömittareista lähettää ja vastaanottaa lähes taukoamatta integroidun radiolähettimen kautta. Tästä syystä radiotaajuisen säteilyn/mikroaaltosäteilyn tasot asuinalueilla ovat kasvaneet, myös yöaikaan, jolloin normaalisti tasot ovat olleet pienet.

Seuraavalla videolla lääkäri Dietrich Klinghard juttelee juuri mikroaaltoetäluettavien terveysongelmista:

,

Yllä olevalla videolla kattavasti terveysriskeistä alusta alkaen, kärsimättömät voivat katsoa kohdasta 24:00 alkaen.

Valtaosa epidemiologista tutkimuksista osoittaa matkapuhelintukiasemien osalta terveysriskejä. Kävimme näitä läpi aivokirurgi Vini Khuranan ja syöpälääkäri Lennart Hardellin kanssa:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20662418

Pidän lisäksi yllä ehkä maailman kattavinta Chronic Exposure -tutkimuskatsausta mikroaaltolähettimien terveysvaikutuksista:

http://www.chronicexposure.org , http://twitter.com/chronicexposure
 

Pohjoismaisia sairastumis-caseja etäluettaviin liittyen, koottuna:

https://einarflydal.com/smartmaler-historier/

 

PÄIVITYS 5.10.2018: Norjassa on juristien kanssa yhteistyössä toimitettu kirja "Etäluettavat sähkömittarit, oikeus ja terveys". 

 

 


Kuva. Norjalainen kirja etäluettavien sähkömittarien terveysvaikutuksista ja juristien toimista

 

Kirja on lukemisen arvoinen, niin paperiversiona kuin PDF-muodossa.

 
Kuva. Norjassa etäluettavien tuottamat radiotaajuisen säteilyn tasot olivat tietyissä kohteissa erittäin korkeat, vertaa esim. Euroopan neuvoston suositus alle 100 uW/m2

Kuva. Norjassa RF-etäluettavien tuottamat radiotaajuisen säteilyn tasot etäluettavien antennista (AMS antenne) ovat olleet korkeat. Vertaa tasoja Europan neuvoston suositukseen: <100 μW/m2.Kuva. Yleisimmät oireet RF-etäluettavien asentamisen jälkeen, USA ja Australia
 

Kuva. Kahdessa kyselytutkimuksessa USA:ssa ja Australiassa havaitut oireet RF-etäluettavien asennuksen jälkeen . (Rajoitus: kyselytutkimukset tehty vapaaehtoistyönä, eivät ole vertaisarvioituja tutkimuksia)


USA:sta tohtori Ronald Powellin yhteenveto yllä olevaan kuvaan liittyen riskeistä ja sairauksista RF-etäluettaviin liittyen:

http://emfsafetynetwork.org/wp-content/uploads/2010/08/Symptoms-after-Ex...


Huomionarvoista etäluettaviin liittyen on se, että samankaltainen "kotilähetin" WLAN aiheuttaa terveysongelmia, myös tutkimustiedon mukaan:

http://mikkoahonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/98163-wlan-terveysriski-koul...

http://wifiinschools.org.uk/30.html

Insinööri ja mikroaaltoasiantuntija Rob States selostaa videolla etälukumittarien tekniset ongelmat, sivuten terveysongelmia:

 

Norjassa ovat sähköyhtiöt käyttäneet liian suuria RF-lähetystehoja (jopa 0,5 W e.r.p ) ja tästä seuraavalla videolla:
 

https://youtu.be/UXjAEMkXSLY?t=1395

Tiettyjen sähköyhtiöiden väitteet kerran vuorokaudessa lähettävästä sähkömittarista eivät pidä paikkaansa, vaan tietyt mittarimallit lähettävät joka minuutti, osa lähes taukoamatta.

Mittaus USA:sta:

https://

Mittaus Englannissa:

Yo. videosta: Radiotaajuisen säteilyn tehotiheyttä mittaavalla mittarilla voi tarkistaa lähetystiheyden ja myös säteilytason.

Kokonaiskuormitus kasvaa yllättävän isoksi tiettyjen mikroaaltoetäluettavien vieressä, kuten Daniel Hirschin ja EMF& RF Solutionsin raportit osoittavat:

Kuva - Daniel Hirsch - Kumulatiivinen säteilyannos - Etäluettavissa mikroaaltomittareissa korkea

http://eon3emfblog.net/?p=1724

http://hbelc.org/pdf/Resources/SmartMeter_Sierck.pdf

Seuraava taulukko kertoo siitä, kuinka usein tietty etäluettava sähkömittari todellisuudessa lähettää.


Taulukko - Kuinka usein etäluettava mittari lähettää data - duty cycle

Taulukko. USA:ssa on huomattu, että tietyt sähköyhtiöt ilmoittavat vain mittarilukudatan (meter read data), vaikka suurin osa pulsseista aiheutuu synkronoinnista ja muista Mesh Network-yhteyksistä, jopa 190000 kertaa vuorokaudessa. (klikkaa päästäksesi taustadokumenttiin.)

 

Itse mikroaaltolähettimen lisäksi ongelma tietyissä mittareissa on huonolaatuiset virtalähteet&muuntajat (Switching Mode Power Supply, SMPS) ja niiden tuottamat transientit:

http://eon3emfblog.net/?p=2180Riskienhallinnasta: Mikroaaltosäteilyn tasot ja mittareiden lähetystiheys & toimintasykli (duty cycle) on ensin mitattava, jotta tiedetään riskin suuruus. Jos mikroaaltolähetin (etäluettava) on liian lähellä makuuhuonetta, on välissä oleva seinä mahdollista eristää erikoismaaleilla tai -verkoilla. Sähköyhtiöiltä toivoisin, että he käyttäisivät suuntaavia, directional (!) antenneja talojen ulkopuolella (!), tukiasemaan kohdistettuna. Nyt valitettavasti etäluettavissa on kiinniasennettuina lähes pelkästään ympärisäteileviä (omnidirectional) antenneja.

 

Päivitys 2.10.2017: Seuraavassa jutussa teknisiä ratkaisuja Norjasta riskienhallintaan niin PLC- kuin RF-etäluettaviin liittyen:

https://einarflydal.com/2017/09/28/hvordan-unnga-smartmaler-plager-i-bol...TIETOTURVAONGELMAT

Lähtee tästä alueesta huumoriakin, kuluttajien sinisilmäisyydestä tietoturvan ja yksityisyyssuojan osalta ;-)

https://

Erityisesti sähköverkon läpi lähettävät PLC-etäluettavat sähkömittarit on helppo tunnistaa taajuuskuvion perusteella. Jokaisella mittarilla on oma taajuutensa, joka on yleensä tietyn hertziluvun kymmenesosa. Tämän perusteella jo voidaan A) kuunnella tiettyä mittaria B) häiriölähettää samaa taajuutta ja "tekeytyä" ko. mittariksi / häiritä tiettyjen mittarien toimintaa. Jo pelkästään näistä syistä etäluettavien sähkömittarien tietoturva on erittäin heikko. Myös SSL-suojaus ei ole toiminut (mikroaaltoetäluettavien) tietojärjestelmissä odotetusti.

http://www.tekniikkatalous.fi/ict/alykkaita+sahkomittareita+hakkeroitu++...

http://www.washingtonpost.com/politics/power-grid-updates-left-system-vu...

http://www.csmonitor.com/USA/2011/1206/Cyber-security-Power-grid-grows-m...

http://www.scmagazine.com.au/News/286351,hackers-rewrite-smart-meter-pow...

Tietoturvaan liittyvä raportti:

http://www.fas.org/sgp/crs/misc/R42338.pdf  

 

FSecuren Mikko Hyppösen haastattelu sähköverkkojen tietoturvaan liittyen:
https://www.youtube.com/watch?list=PLU78MU5tn-j5HDeNMRvzalRyO532XLm0i&v=...


Osa tietoturva-asiantuntijoista varoittaa, että koko 'Smart Grid' voidaan sammuttaa laajamittaisella Cyber-hyökkäyksellä:

http://www.businesswire.com/news/home/20120412005992/en/Hacking-Expert-D...

http://www.cl.cam.ac.uk/~rja14/Papers/meters-offswitch.pdf


Etäluettavien hakkerointityökalu "testaukseen":
http://www.computerworld.com/s/article/9229384/Researcher_releases_smart...


Kirjoitus mittarien hakkerointitavoista:
http://www.naturalnews.com/036476_smart_meters_hacking_privacy.html 


Defcon-tietoturvakonferenssin speciaali etäluettavista, videolla audio olennainen:HUOMIO! VALOKUITUVERKKOON PANOSTAMALLA SEKÄ TERVEYS- ETTÄ TIETOTURVAONGELMAT OLISIVAT MINIMAALISET. TÄTÄ KUITUVAIHTOEHTOA TULISI VALTIOVALLAN TUKEA, EIKÄ SÄHKÖVERKKOA JA EETTERIÄ (LUONTOA) KUORMITTAVIA VAIHTOEHTOJA.


YKSITYISYYS- JA VAKOILUONGELMAT:

Suomessa ei kenelläkään tulisi olla oikeus väkisin tunkeutua yksityisasuntoon ja asentaa sinne mahdollinesti haitallinen laitteisto. Yksilöllä tulisi olla oikeus kieltäytyä asennuksista ja ehdottaa sähköyhtiölle terveellistä vaihtoehtoa. Tämä on olennainen kansalaisoikeus:

http://www.globalresearch.ca/smart-wireless-meters-and-civil-rights/5325575

http://www.telegraph.co.uk/financialservices/utilities/Business-energy/9...
Vakoilusta: Tiedustelupalvelut innokkaasti hyödyntävät etäluettavien informaatiota:

http://www.wired.com/dangerroom/2012/03/petraeus-tv-remote/?utm_source=f...


Echel0n - muutakin kuin etäluettavan mittarin merkki:

http://fi.wikipedia.org/wiki/ECHELON
http://www.cotse.net/privacy/echelon.htm

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2218553


ENERGIANSÄÄSTÖ - KYSEENALAINEN VÄITE:

Suurista lupauksista huolimatta, etäluettavien tuoma energiansäästö on kyseenalainen. Tämän osoittavat mm. kuluttajajärjestöjen ja tutkimuslaitosten raportit:

http://www.consumersdigest.com/special-reports/why-smart-meters-might-be...

http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-11199771

Saksalaisen tarkat laskelmat - Etäluettavien kustannukset suuremmat kuin hyödyt:

http://www.elektroniknet.de/elektronik/messen-testen/smart-metering-unte...

Olen informoinut Kuningaskuluttaja-TV-ohjelmaa tästä ongelmasta ja odottelen heidän erityislähetystään.

 

LASKUTUSONGELMAT (PÄIVITYS 2.10.2017):

 

Hollantilaiset tutkijat pistivät testipenkkiin useita etäluettavia sähkömittareita. Aiheuttamalla jännitehäiriöitä (voltage transients) erityisesti LED-valo&himmennin -yhdistelmillä, tutkijat pystyivät osoittamaan, että etäluettavat näyttivät jopa 5-kertaa oikeaa kulutusta suurempia sähkönkulutuslukemia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että monen etäluettavan EMI (Electro-Magnetic Interference) -kestävyys on erityisen huono ja monet muut laitteet voivat saada etäluettavan näyttämään liian suuria energiansäästölukemia. Tutkijat testasivat myös vanhaa perinteistä sähkömittaria, joka ei häiriintynyt näistä jännitehäiriöistä. 


https://www.theregister.co.uk/2017/03/06/smart_meters_prove_dim/

http://ieeexplore.ieee.org/document/7866234/


YLLÄTTÄVÄ LISÄYS:

Pohjoismaissa 2 sähköyhtiötä on tajunnut ylläolevat ongelmat, Fortum ja E-On. Ja työstävät ratkaisuja, esim. http://www.eiwellspring.org/tech/FilteringNewSmartMeters.pdf

Siksi mainitsen ja kehun näitä tahoja, kannustaakseni muita sähköyhtiöitä. Jos tiedätte muita vastuullisia toimijoita, minulle saa kertoa.

HUOMIO: NÄEN AIVAN RIITTÄVÄSTI ETÄLUETTAVISTA SAIRASTUNEITA IHMISIÄ JA (TULIPALO)VAARALLISIA LAITEHÄIRIÖITÄ. SIKSI AUTAN SÄHKÖYHTIÖIDENKIN EDUSTAJIA. MINUUN SAA OTTAA ASIASSA YHTEYTTÄ.

 

 

Tervetuloa myös FACEBOOK-ryhmään seuraamaan keskustelua etäluettavien sähkömittarien riskeistä ja riskienhallinnasta:
Facebook-ryhmä etäluettavien mittarien riskeistä ja riskienhallinnasta
https://www.facebook.com/groups/10150106996315111/?fref=ts
Uteliaana kuulen kommentteja aiheesta ja tästä kirjoituksesta.

 

LOPPUHUOMAUTUS:  KOSKAAN AIKAISEMMIN EI MINUA HENKILÖKOHTAISESTI TUTKIJANA JA MYÖSKÄÄN ESIMIEHIÄNI TAMPEREEN YLIOPISTOSSA + TYÖTOVEREITANI OLE HÄIRITTY NIIN PALJON KUIN MAALISKUUSSA 2013 ETÄLUETTAVIEN RISKEISTÄ ANTAMANI TV-HAASTATTELUN JÄLKEEN JA TÄMÄN KIRJOITTAMANI BLOGIJUTUN TAKIA. ALLA OLEVAT BLOGIN KOMMENTIT OVAT VAIN PIENI SIVUJUONNE TÄSTÄ.  (MUISTIIN KIRJATEN 10.2.2017)

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

11Suosittele

11 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (85 kommenttia)

Käyttäjän MikaVyrynen kuva
Mika Väyrynen

Huhhuh, olipas hurjasti tietoa ja linkkejä, en tosiaankaan jaksanut lukea läheskään kaikkea. Mielenkiintoinen aihe ja tulenee varmaan jossain vaiheessa nousemaan keskustelun kärkeen kansallisestikin, mikäli ihmisiä alkaa sairastumaan tai mökkejä kärähtämään ko. laitteiden takia.

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen

Sorry Mika infoähky ;-)

Itse asiassa, juttua saa makustella ihan ajan kanssa :-)

(Tutkijana olen joskus turhan perinpohjainen.)

++++ Kuulisin mielelläni myös kuvauksia kentältä terveysongelmiin , tietoturvakysymyksiin ja yksilösuojaan liittyen.

Käyttäjän mikkosavelius kuva
Mikko Savelius

Kuulin luotettavilta tahoilta, että etäluettavien sähkömittareiden säteilyä voi torjua pukemalla päälleen ohuesta sähköä johtavasta kalvosta valmistetun päähineen. Tuote tunnetaan kansanomaisesti nimellä foliohattu.

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen

Oletpa MikkoS nokkela. Heitteletkö siivousfirman toimitusjohtajana samanlaisia latteuksia työntekijöillesikin?

Ehtisitkö hieman perehtymään aiheeseen ennen möläytyksiä?

Käyttäjän Timoteus kuva
Timo Huolman

"Jos etäluettava mittari kerran pystyy rikkomaan elektroniikkaa, niin terveysvaikutukset ihmisen soluihin ja aivoihin ovat hyvin todennäköisiä."

Sähköalan perustutkimuskin auttaa päätelmien teossa.

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen

Timo, sähköalan perustutkimus on säätänyt standardit elektroniikalle:

Sähkölaitteiden tulee kestää 3 V/m ( katso esimerkiksi http://www.ce-mag.com/99ARG/GubishBjroklof73.html )

Mikä mielenkiintoisinta, ICNIRP-kerho (http://www.chronicexposure.org/limitsICNIRP.html) on Suomen raja-arvojen takana ja on säätänyt raja-arvot niin, että ihmisten (ja solujemme) tulee kestää <61 V/m ( http://www.powerwatch.org.uk/science/intguidance.asp ) .

Eikö ole ihmeellistä, että ihmistä saa säteilyttää moninkertaisesti mekaaniseen laitteeseen verrattuna?

Jarmo Puntanen

"Eikö ole ihmeellistä, että ihmistä saa säteilyttää moninkertaisesti mekaaniseen laitteeseen verrattuna?"

Syynä on se, että ihmisessä ei luonnostaan ole metallista valmistettua elektroniikkaa tai digitaalisia siirtoteitä, jotka voisivat häiriintyä.

Ihminen ja muut elämänmuodot perustuvat molekyylikemiaan ja hermoston osalta myös sähkökemialliseen ionien siirtoon.

Koska alat saarnata auringossa olemista vastaan? Sen säteily on hyvin suurienergiaista ja aiheuttaa kehon voimakasta paikallista lämpenemistä ja vahvasti todistetusti myös syöpiä, koska energia riittää rikkomaan DNA-molekyylejä (piireissä tunnettu ionisoivana säteilynä).

Käyttäjän terhikoulumies kuva
Terhi Koulumies

Hei,
Kiitos kirjoituksesta pitkästä aikaa!
Mieleen jäi kysymys, mikä mekanismi aiheuttaa, että voimalinjat/sähköjohdot voivat alkaa toimia antenneina?
Ja onko jokin helppo tapa kuluttajan havaita, minkä tyyppinen/kuinka usein säteilevä laite itsellä sattuu olemaan, tyyliin kerran tunnissa vai monta kertaa minuutissa?

Jarmo Puntanen

"Mieleen jäi kysymys, mikä mekanismi aiheuttaa, että voimalinjat/sähköjohdot voivat alkaa toimia antenneina?"

No tohtori ei ole varmaan ehtinyt vastata, joten minä vastaan:

Kaikki muuttuva sähkövirta (eli teknisesti ottaen varausten liike), riippumatta siitä, missä se liikkuu, aiheuttaa muuttuvan magneetti- ja sähkökentän. Tämä ilmiö alkaa heti synnyttyään toimia myös päinvastaiseen suuntaan ja sitä kautta vaimenee luonnollisesti. Jos värähtelyä halutaan pitää yllä, on systemiin syötettävä energiaa. Tämä energia ilmoittaa itsensä värähtelypiirin fyyisten ominaisuuksien mukaisena sähkömagneettisena säteilynä.

Mitä suurempi värähtelyn taajuus on, sitä innokkaammin se haluaa suhteessa lähteä pois säteilyn lähteestä ja hukata energiansa ympäristöön. Jo 100 MHz:n eli ULA-radion taajuudella vaärähtely haluaa kulkea vain aivan johtimen pinnassa. Nämä johtimet on joskus hopeoitu, ja vain pinnaltaan, muulla ei ole merkitystä. Mikroaaltosäteily ei juurikaan enää suostu kulkemaan langassa, vaan se on johdettava metalliputkea myöten putken sisällä. Näkyvä valo on myös sähkömagneettista säteilyä, ja kasvien lehdissä on tiettyjä taajuuksia kaappavia molekyyleistä koostuvia resonaattoreita, mikä on kannaltamme onnekasta, koska siitä energiasta saamme ravintomme. Mitä korkeampi säteilyn taajuus, sitä enemmän se alkaa muistuttaa hyvin tuntemamme valon käyttäytymistä. Mm. valo on niin korkeataajuista, että yleensä sitä tarkastellaan vain energiakvanttina. (Tämä tunnetaan piireissä aalto-hiukkasdualismina) Taajuudelle ei ole olemssa yläräjaa. Esim gammasäteily on niin energistä, että se kulkee vaivatta paksunkin materiaalin läpi.

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen

Hei Terhi

- Mekanismista: Kyse on siitä kuinka voimalinjaan syötetty teho muuttuu/vahvistuu antennissa (johtimessa) radiotaajuiseksi säteilyksi. Tässä puhutaan käsitteestä 'antenna gain' ja mihin suuntaan teho kohdistuu . Tuossa Ed Haren paperissa merkittäviä muutoksia alkoi tapahtua jo kilohertsi (kHz)-taajuuksialla . Tuo Vignati ja Giulianin paperi taas tarkasteli, millaista korkeataajuista magneettikenttää on voimalinjojen vieressä ja miten se vaikuttaa ihmisen kehoon ja soluihin.

- Etäluettavien mittarien lähetysaktiivisuus on mitattavissa, joko spektrianalysaattorilla/oskilloskoopilla sovittimen kanssa tai radiotaajuisen säteilyn tehotiheysmittarilla. Hieman aikaavievää ;-)

Käyttäjän jukkamikkola kuva
Jukka Mikkola

Näistä mittareista tuli mieleeni myös tämä taloudellinen puoli. Sain mökin sähkölaskun, joka oli arviolaskuna 138,00 euroa. Pyysin todelliseen kulutukseen perustuvan laskun ja se oli 79,87 euroa.
En ymmärrä sitä, miksi näitä arviolaskuja lähetetään kesämökin sähköistä, jos ne kerran voidaan lukea suoraan etäluettavista sähkömittareista. Onko kysymyksessä puhdas rahastus? Harva ihminen käyttää mökkiään ympäri vuoden. Minulla on mökki pois käytöstä normaalisti lokakuu – toukokuun välisen ajan, mutta sähköä on tuntunut siitä huolimatta ”kuluvan”.

Voiko etäluettavan sähkömittarin säteily huonontaa tv-kuvan näkymistä? Tämä ongelma on tullut esille parin viime vuoden aikana, vaikka kesämökin katolla on iso antennijärjestelmä ”kaikilla herkuilla”. Aikaisemmin tv-kuva oli kaikilla kanavilla kuin ”postikortti”.

Mikko, katsoin aamulla haastattelusi ja oli hyvä, että sait tuotua tätäkin asiaa julkisuuteen.

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen

Hyvä pointti, Jukka. En ollut muistanut mainita tuota laskujen moninkertaistumista:

http://takebackyourpower.net/research/cost-increases/

Nämä etäluettavat ovat häirinneet aika yllättäviäkin laitteita, TV mukaanlukien:

http://emfsafetynetwork.org/?page_id=1223

Ööh, minullekin oli yllätys uutishaastattelu ;-)

Käyttäjän suvituuli952 kuva
Juha Lehtinen

Ainakin minun käyttämä sähköyhtiö asennettuaan etäluettavan sähkömittarin siirtyi välittämästi ja automaattisesti todelliseen kulutukseen perustuvaan laskutukseen. Mikä taisi olla yksi perustelu koko ruljanssiin.

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen

Tuota, tuo 'todellinen kulutus' etsii vielä Juha muotoon. Katso edellinen viestini.

Ropi Jarrela

Joskus aikoinaan oli verkkoluettavan mittarin toimintatapaan perustuvia sisäpuhelimia. Ne toimivat ilman terveyshaittoja.

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen

Todennäköisesti olivat Ropi jatkuvasignaalisia, ilman pulsseja.

Pulssiteknologiaa käyttävät DECT-sisäpuhelimet ovat sitten jo oma juttunsa:
http://www.bfs.de/elektro/Strahlungsarme_Dect_Schn...
http://www.kirschmann.de/Schnurlos-aber-nicht-risi...
http://www.chronicexposure.org/doctorinitiative.html

Pekka Heliste

Hyvä vitsi, ei pulssimaista signaalia voida käyttää kuin erityisen hitaaseen tiedon siirtoon.
Monitie-eteneminen , interferenssit, häipyminen etc sotkee nopeasti signaalin eikä alkuperäistä bittiä enää eroteta kohinasta

Noissa digitaalissa järjestelmissä modulointi perustuu vaihesiirtoon ja amplitudin vaihteluun eli samantyyppiseen kuin käytetään FM, PM ja AM radiolähetyksissä.
Bittiarvo ilmaistaan vaihekulmalla ja amplitudin korkeudella eli kuten analogisissa PSK/AM signaaleissa esim 16QAM koodauksessa bittisarja 1000 ilmaistaan vaihekulmalla 45 astetta, amplitudin korkeudella 1 tai bittisarja 1111 135 astetta , amplitudi 0,5.

Mitään signaalin pätkimistä ei käytetä eli tiedonsiirto ei ole pulssimaista eikä kantoaaltoa pätkitä

Pulssijuttujen levitys on pelkkää propagandaa.

Sähkön mittaus perustuu tavallisiin mobiilliratkaisuihin ja tietooa kerätään kerran tunnissa .Koska käyttöpaikka on kiinteä niin tunnistusdataakin siirretään harvoin.

Mittari on pääkeskuksessa, joten kännykkään verrattuna se on kaukana ja tehot ovat samaa luokkaa kuin normaalissa kännykässä, kyseessähän on normaali kiinteä kännykkä

Näitä muun käytön kännyköitä on jo pari miljoonaa muissa tehtävissä esim murtohälytyslaitteissa, vanhusten turvaseurannassa, paskakaivojen, pumppaamojen m turvakameroiden, liikennekameroiden etc valvonnassa

Toinen metodi on käyttää sähköverkkoa tiedon siirtämiseen, tähän vaihtoehtoon liittyy myös jonkin verran häiriöitä, sillä signaali leviää johtoja pitkin myös talon sisällä

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen Vastaus kommenttiin #21

Vastasin Pekka yllä Ropille DECT-puhelinjärjestelmistä. DECT on pulssimainen teknologia. Siinä ei ole mitään 'propagandaa' :-)

Mitä tulee etäluettaviin, niin tämänkin jutun vastauksissa esille tulee se, että radioteitse lähettävien etäluettavien käytössä on GSM/GPRS-teknologiaa, joka on pulssimaista.

Esimerkki solutasolla GSM:n pulssimaisuudesta: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20807179 .

P.S. Joko Pekka luit kilpirauhasjuttuni? http://tinyurl.com/kilpirauhanen

Hannu Rytilä Vastaus kommenttiin #21

Kirjoitit:

Monitie-eteneminen , interferenssit, häipyminen etc sotkee nopeasti signaalin eikä alkuperäistä bittiä enää eroteta kohinasta

Minä:

Miten sitten haluttu data pääsee kohteeseensa, kun se kerran on muuttunut kohinaksi?

Pekka, hurskastelet termeillä mutta likainen sähkö ("dirty electricity") on tosiasia ja arkipäiväämme. Heittelet teknisiä termejä kuin omenoita mutta niillä et saa keskustelukaveria tällä palstalla. Vastaisit Mikolle asiasta jota hän käsittelee.

Kirjoitit:

Sähkön mittaus perustuu tavallisiin mobiilliratkaisuihin ja tietooa kerätään kerran tunnissa .Koska käyttöpaikka on kiinteä niin tunnistusdataakin siirretään harvoin.

Vastaan:

Niin, mobiiliratkaisujahan Mikko kritisoikin. Omakotitaloni valmistuu 1,5 kuukauden päästä ja sinne tulee tietysti etämittaus. En tiedä tekniikkaa vielä, mutta voit olla varma että tutkin onko se mobiilia ja kuinka usein pulssi lähetetään. Mittarini kertoo asian kyllä.

Hannu Rytilä

Jarmo Puntanen Vastaus kommenttiin #64

Miksi H. Rytilä pelkäät kerran tunnissa tapahtuvaa erittäin lyhyttä GSM-viestitystä? Miten toimit esim liikennevälineissä, kaupoissa ja kahviloissa, jossa sinkoilee paitsi ihmisten tekstareia, myös dataa runsain määrin? Kai olet jo muuten irtisanonut oman ja läheisesi puhelinliittymät?

Hannu Rytilä Vastaus kommenttiin #68

Olen realisti enkä irtisano kenenkään liittymää. Minullakin on kännykkä, siirryn vaan viiden metrin päähän siitä kun kerran päivässä katson tekstarit.

En käytä enää julkisia liikennevälineitä juuri tästä syystä. Oma auto on varma ja kännykät siellä kiinni. Kaupassa käyn vain pikaisesti. En oleskele julkisissa kahviloissa. Leffateatterit ovat OK, olen huomannut.

Aiheeseen liittymätön toteamus: Luovuin juuri diesel-autostani ja vaihdoin sen vanhaan bensa-autoon. Oloni parani selvästi välittömästi, mikä on hyvä asia.

Jos etäluettavan mittarin GSM-pulsseja tuleekin vain kerran tunnissa se on OK. Tulen tarkistamaan asian mittarillani. Se on lahjomaton.

Sähkömittari on onneksi tulevan talomme eri päässä kuin asuintilat. Ymmärrän kyllä, että 8 metrin päässä oleva laite ei ole suuri ongelma enkä lähde hysterisoimaan asialla. Säteily heikkenee etäisyyden neliössä.

Käyttäjän egk kuva
erik gallen-kallela

Heissan,
soitin sähköyhtiölleni n. vuosi sitten, koskien taloni etäluettavaa, kysellen sen haitoista yms.. He sanoivat, että mittarit toimivat eri teknologialla kuin mitä itse olin epäillyt ja että ei vaaraa. Kusettivat?

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen

No comment :-) Koitan Erik käydä rakentavassa hengessä sähköyhtiöiden kanssa keskustelua, jotta saadaan fiksumpaa ja terveellisempää teknologiaa Suomeen.

Käyttäjän suvituuli952 kuva
Juha Lehtinen

Mitenkäs tuo ylläoleva on suhteessa kännykkäverkkojen linkkitornien mahdollisista säteilyvaaroista käytyyn keskustellun?

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen

Liittyy matkapuhelintukiasemien terveysvaikutuksiin. Kurkkaapa yllä olevat linkit kohdasta: B. RADIOTEITSE LÄHETTÄVÄT ETÄLUETTAVAT - TERVEYSRISKIT

Käyttäjän Poika kuva
poika heinänen

Eipä kehtaa kuin kiittää keskiviikon kalenterintäytöstä (huominen on vakavasti varattu); on tosiaan melkoinen paketti purettavaksi jos aikoo tehdä tarkkaa jälkeä lukemisessa.

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen

Sorry kun vien monen työaikaa- ja vapaa-aikaa :-)

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen

Yhtään en halua vähätellä Ahosen ansiokasta työtä. Mutta jotenkin näitä asioita täytyy suhteuttaa, muutenhan en uskaltaisi mennä huomenna töihin :-)

Vaikka kirjoitus lähtee liikkeelle etäluettavista mittareista, syntyy käsittääkseni itse väitetty terveysongelma ns. likaisesta sähköstä, jota siis tuottavat jokseenkin kaikki meitä ympäröivät sähkölaitteet. Me olemme altistettuina koko ajan, ilman etäluettavia mittareitakin.

Tästä samasta asiasta keskusteltiin Ruotsissa takavuosina paljon. Silloinen sähkötarvikevalmistaja toi markkinoille sähköasennussarjan, jossa asennusten aiheuttaman sähkökentän voimakkuutta pienennettiin. Kauppa ei tainut käydä, sillä asennussarja on poistunut myynnistä.

Toisaalta sähkö parantaa ilmiselvästi elämänlaatua. Saman hieman yli 100 vuoden aikana, kun sähkön käyttö on kasvanut nollapisteestä nykyisiin mittoihin, ihmisten elinajan odote Suomessa on kaksinkertaistunut. Ei tuo parannus kokonaan sähkön ansiota ole, mutta on sähkökin siinä mukana.

Sama mielestäni pätee matkapuhelimiin. Keskustellaan siitä, onko osoitettavissa tilastollista näyttöä puhelimien terveyshaitoista, kun taas toisessa vaakakupissa on ne lukuisat tapaukset, miten puhelin on suoranaisesti parantanut elämänlaatua tai pelastanut hengen.

Toki on hyvä, että terveysvaikutuksia edelleen tutkitaan. Joka lienee vaikeaa, sillä me taidamme kaikki olla voimakkaasti altistettuja, joten verrokkiryhmiä ei ole.

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen

Likaisesta sähköstä (dirty electricity): Vaikka skeptisesti suhtaudut asiaan, kurkkaapa silti tilastot: http://www.sammilham.com/historical%20evidence.pdf ja sitten suosittelen lääkäri, tutkija Samuel Milhamin sivustolta löytyvää kirjaa. Matalataajuisten sähkö- ja magneettikenttien IR (Intermediate Frequency) aluetta (<> transientteja) on todella vähän tutkittu ja IR saattaa selittää monta epäselvää asiaa. Nyt laboratorioissa vieläkin tehdään kokeita puhtaalla 50 Hz sähköllä ilman transientteja. Väitän, että näissä kokeissa ei löydy juuri mitään vaikutuksia ;-)

Mun pointti Kalevi blogikirjoituksessani ja televisiohaastattelussani oli se, että asiasta tulisi keskustella, eikä lakaista asioita maton alle. Nyt kuluttajille on todella huonosti tiedotettu etäluettavien terveys-, ympäristö- , tietoturva- ja yksityisyysongelmista.

Matkapuhelimista: Kato edellinen juttuni ja erityisesti sen kommentit:
http://mikkoahonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/134880...

Kun riittävästi näen vakavasti sairaita ihmisiä kasvainten kanssa, mobiililelut eivät enää ole niin kivoja :-(

Lopussa toit esille hyvän pointin, vertailuryhmää ei enää ole.

K Veikko

olisiko sillä mitään merkitystä näihin suurtajuuksisiin säteilyihin, että (esim) sängyn tai muun oleskeelutilan sulkisi faradayn häkkiin?

fi.m.wikipedia.org/wiki/Faradayn_häkki

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen

Taitolaji, haastavaa tehdä hyvin. Pahimmassa tapauksessa remontissa häipyy luonnon omat sähkömagneettiset kentät, jotka ovat olennaisia ihmisen terveydelle. Kts. esimerkiksi: http://vimeo.com/54189727

Teijo Killström

Näytti olevan infowars.com linkkikin esillä.
Minun kohdallani se toimii siten että menetän kiinnostukseni saman tien, olipa aihe mikä vain.

Ne joille sivusto ei ole tuttu, voivat toki piipahtaa lukemassa vaikkapa siitä miten eri valtioiden johtajat ovat ihmisiksi naamioituneita avaruusliskoja...Toki samalla sivuston kaupasta voi tehdä edullisia löytöjä, mm.vanhentuneet ennustukset maailmanlopusta ovat alessa ! (Uusimmista joutuu toistaiseksi maksaman täyden hinnan)

Sähköjutut eivät ole alaani mutta sanotaanko näin että jos pankkini kehoittaisi lukemaan infowars sivuja niin melkoisen nopeasti nostaisin vaatimattomat säästöni ja kiikuttaisin ne toiseen pankkiin...ja sitä ei edes estäisi lupaus maksaa säästöille parempaa korkoa jos en pankkia vaihda.

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen

Voi kauheata, jutussani oli yksi (1) Infowars-linkki!

Kyseinen sivusto uskaltaa keskustella aroista aiheista, mm. siitä, miksi USA:ssa poliisi pidätti talonomistajan, jotta asentaja pääsi asentamaan etäluettavan vasten talonomistajan tahtoa.

Ai niin, siellä on virkeitä juttuja pankeistakin, joka US-foorumin porukkaa voi kiinnostaa. Itse en vain ehdi pankkeja valvoa ;-)

Kun Teijo & Co nyt niin kauhiasti pelkäätte sivustoa, nään älkää vaan menkö katsomaan, mitä sieltä löytyy! (En ole vielä nähnyt siellä avaruusliskoja, damn ;-)

Käyttäjän MikkoAhola kuva
Mikko Ahola

Kun lähtee lomalle, niin on kiva netin kautta katsoa, miten vaimo sytyttelee ja sammuttelee valoja, vai onko edes illalla kotona. Kätevää.

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen

Kodikasta, etäältä ;-) Kunhan muut kun perheenjäsenet eivät valvo kotia...

Käyttäjän FreeThinking kuva
Jukka Heikkinen

Tämä on sellainen aihe, jonka toivoisi pysyvän pitkään luettavien listoilla.

Me ihmiset olemme olleet enenevissä määrin sähkömagnetismille altistuneena mielestäni tuolta 80-luvun alkupuolelta.

Tutkimuksia varmasti tehdään ja niiden tuloksista tullaan kiistelemään, sillä eihän tämä mikään poikkeus tulisi olemaan niiden osalta. Julkaistaanko edes kaikkia tutkimuksia?

Tämä yksi kommenttisi näistä etämittareista: ” - Jos ne pystyvät rikkomaan laitteita, ei ole yllättävää, että ne voisivat häiritä myös ihmisen soluja tai terveyttä”, kertoo jo paljon sähköisten laitteiden vaikutuksista muihin laitteisiin ja myös ihmiseen.

Onko tässä se mahdollisuus, jotta osasta ihmisistä tulee sähköisesti varautuneita ja he kestävät paremmin, altistuksen sähkömagnetismille ja toisille se on todellinen terveysriski. Mistä seuraa, että sähkömagnetismi tulee aiheuttamaan jatkossa ihmisen perimään muutoksia. Tämä on vain oma arvaukseni.

Tähän täytyy perehtyä enemmän, jotta pystyisi ymmärtämään ja sisäistämään kaiken mikä tähän liittyy.
Ja ilman sitä ymmärrystä ja sisäistämistä on omaa mielipidettä kokonaisvaltaisesti vaikea esittää.

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen

DNA-vaurioista ja DNA:n korjausmekanismin häiriöitymisestä on yllättävän paljon jo näyttöä, esimerkiksi:
http://www.bioinitiative.org/report/wp-content/upl...
http://www.bioinitiative.org/report/wp-content/upl...

Minua Jukka mietityttää koko Suomen kansan kohtalo ja perimä. Eläinkokeista on jo näyttöä, että 5 sukupolvea säteilytetyt ovat täysin hedelmättömiä:
http://mikkoahonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/67839-...

Ja vaikka eivät kansalaiset olisi hedelmättömiä, vaikuttavat olevan yhä nuorempina toimintakyvyttömiä ja eläkkeellä: http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/28031... . Tätä kansantaloutemme ei kerta kaikkiaan kestä. Huomio: Tuo Kelan tilasto vuodelta 2009, nyt todennäköisesti määrä selvästi suurempi.

Jarmo Puntanen

"Sähköverkkoja ei ole alunperin suunniteltu etäluettavien datan siirtoon."

Älä hitossa. Ajat ovat muuttuneet Edisonin ja Teslan ajoista. Et tietenkään ole kuullut siitä, että sähköyhtiöt ovat jo vuosikymmenet (Suomessa tietääkseni noin 50 vuotta) lähettäneet dataa nimenomaan sähköverkkojen yli? Kts "kantoaaltolaitteet sähköverkossa".

Meidän etäluettavassa mittarissamme on GSM-modeemi, kuten tietääkseni valtaosassa suomalaisista mittareista. Tietysti, jos tekstarin lähettäminen GSM_llä on vaarallista, niin sittenhän nämäkin ovat aivan yhtä vaarallisia ...

"Jos etäluettava mittari kerran pystyy rikkomaan elektroniikkaa, niin terveysvaikutukset ihmisen soluihin ja aivoihin ovat hyvin todennäköisiä."

Minäpä pystyn myös rikkomaan ja riivaamaan elektroniikkaa yksinomaan kehoni staattisella sähköllä, joten minusta kannattaa pysytellä visusti loitolla. Saatan tulla teillä byroolla käymään joku päivä. Sama Voima on myös kaikilla nykyisillä elektroniikkatehtaiden työntekijöillä, ja tunteeton tehtaanjohto yrittää sitä Voimaa karistaa mm. sähköä johtavilla suojauksilla.
Jässes, mikä logiikka herra tohtorilla onkaan!

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen

Kovin ovat asenteellisia Jarmo vastauksesi. Ehtisitkö perehtymään vaikka jutussa viittaamaani Vignati ja Giuliani (1997) tai Ozen (2008) tutkimuspapereihin?

Muille tiedoksi: Kyseessä Jarmon viljelemissä riivausjutuissa on koulukuntaero, josta on Norjan televisio tehnyt mainion 'A Radiant Day' -videon ja The Radiation Exposure War -dokumentin. Suosittelen:

http://www.youtube.com/watch?v=GUnykR_T-UY

http://www.nrk.no/programmer/tv/brennpunkt/1.6292981

Jarmo Puntanen

Yrität väistää. Onkohan mainitsemissasi papereissa otettu kantaa itse päätelmääsi, joka ymmärtääkseni menee näin:

"Koska sähkömittarit väitetysti särkevät sähkölaitteita, ovat ne myös ihmisille vaarallisia"

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen Vastaus kommenttiin #71

Annan tällä kertaa professori Martin Blankin vastata puolestani: http://vimeo.com/17266941

Matti Weckstrom

Ottamatta kantaa noihin muihin kummallisuuksiin, pitänee todeta, että näiden väitettyjen terveysvaikutusten takaa ei löydy juuri minkäänlaista todellista ilmiötä. Solukalvoissa on niiden normaalin signaloinnin aikana muuttuvia sähkökenttiä, jotka voivat esim. hermosolujen ja lihassolujen toimiessa muuttua taajuuskaistalla n. 1 Hz - 2 kHz. Kentän suuruus solukalvolla on aivan jotakin muuta, kuin nämä mittarien tms. kentät (solukalvon paksuus n. 10 nm, jännite 100 mV; siitä voi laskea...). On siis äärimmäisen epätodennäköistä, että ihmisen aiheuttamat mitättömän pienet kentät voisivat aiheuttaa mitään terveydelle haitallista. Kokonaan toinen juttu on suoraan kehoon aiheutetut virrat ja jännitteet. Voidaan toki heittää ilmaan erilaisia ajatuksia "sähköaistista" tms., jonka kautta nämä ilmiöt voisivat välittyä, mutta sellaista ei ole vielä löytynyt.
Matti Weckström, biofysiikan prof, Oulu

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen

Nyt tämä menee jo fakki-idiotismin puolelle.

Matti, voitaisiinko tarkastella ihmistä kokonaisuutena vanhakantaisten hokemien ja koulukuntaklikkien sijaan? Entä jos solut ja elimet toimivat tietyillä taajuuksilla ja teknologiat häiritsevät tätä kommunikaatiota?

Raikas kirja (yhä): Andrew Marino (Toim.) Modern Bioelectricity ( http://www.amazon.com/Modern-Bioelectricity-Andrew... )

Tieteen osalta ehkä kiinnostavampaa on solukalvojen sijaan, mitä aivoissa tapahtuu:
http://andrewamarino.com/journalarticles.html

Mikä vika on muuten seuraavassa teoriassa:

Heroux & Li: Plausible Genetic and Metabolic Mechanisms for the Bioeffects of Very Weak ELF Magnetic Fields on Living Tissues

http://www.bioinitiative.org/report/wp-content/upl...

Tästä teoriasta kuulisin mielelläni lisää.

Käyttäjän TapioAla-Nissil kuva
Tapio Ala-Nissilä

Kuluttajasähkön aiheuttaman matalataajuisen sähkömagneettisen kentän indusoima jännite solukavolla on yksi kymmenesmiljoonasosa (10^-7) siitä, mikä solukavolla luonnollisesti on. Tämän vaikutus on pienempi kuin tuulilasiin liiskautuvan hyttysen vaikutus liikkuvan auton vauhtiin.

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen Vastaus kommenttiin #76

Jutussa mainitsemassani Vignati ja Giulianin (1997) tutkimuspaperissa hyvin osoitetaan, miten virran tiheys ihmisen kudoksessa kasvaa exsponentiaalisesti taajuuden kasvaessa. Yhä hyvin ajankohtainen paperi:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1469914/ . Ei ole hyttysen ininää.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen

" tutkimuksissa on alustavaa näyttöä monenlaisista terveysongelmista (sydänongelmat, astma, iho-ongelmat, aivotoiminnan häiriöt ym.)"

Kännyköitten terveysvaikutuksia on tutkittu laajasti, ja loppujen lopuksi kovin vähän kovaa faktaa on väitetyistä haitoista jäänyt.

Nämä ovat kysymyksiä, joihin saadaan vastaukset pitemmällä aikavälillä toisistaan riippumattomilla toistetuilla kokeilla. Niin kauan kuin näyttö ei riitä vakuuttamaan tiedeyhteisöä, yksittäisten sensaation tavoittelijoiden häly-uutisointi on syytä jättää omaan arvoonsa.

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen

- Ehtisitkö Hannu kurkata: http://www.bioinitiative.org/table-of-contents/ . Luulo ei ole tiedon väärtti.

- Minua huvitti seuraava: "Nämä ovat kysymyksiä, joihin saadaan vastaukset pitemmällä aikavälillä toisistaan riippumattomilla toistetuilla kokeilla."

Kas kun riippumatonta tutkimusrahoitusta on tällä hetkellä lähes mahdoton saada, kuten professori Dariusz Leszczynski totesi: http://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2012/... ja antoi esimerkin Säteilyturvakeskuksesta.

Itse olen ihmetellyt ICNIRP-kerhon toimintaa tutkimuksen arvioinnin osalta: http://www.chronicexposure.org/limitsICNIRP.html

Käyttäjän jukkamikkola kuva
Jukka Mikkola

Meillä on yhteinen ”ongelma”: Me emme näe, me emme kuule, me emme haista ja me emme maista sähkömagneettista säteilyä. Se voi kuitenkin joskus olla osatekijänä ja aiheuttaa terveydellistä haittaa.

Suosittelen vilpittömästi lukemaan, mitä olen kirjoittanut toisaalla Mikko Ahosen blogiin ”Teleoperaattori maksoi asiakkaalle kännykän aiheuttamasta kasvaimesta”.

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen

Hyvin sanottu, Jukka: Yhteinen Ongelma.

Kaikki vain eivät ole hiffanneet tätä vielä :-?

Käyttäjän TiinaKallioinen kuva
Tiina Kallioinen

Loistavaa tietoiskua taas Mikko ! Kiitos :)
Ja niin tärkeää asiaa.

Käyttäjän TapioAla-Nissil kuva
Tapio Ala-Nissilä

Mikko Ahonen tietää todennäköisesti itsekin erittäin hyvin, että sähkön, matkapuhelinten, radioaaltojen, kännyköiden ym. tuottama matalataajuinen ei-ionisoiva säteily ei oikeasti vaikuta elävään aineeseen. Harvaa asiaa on tutkittu yhtä paljon kuin tätä sekä fysiikan että lääketieteen keinoin, eikä mitään vaikutuksia ole pystytty havaitsemaan. Lisäksi kuten Matti Weckströmkin oikein toteaa, jo koulun perusfysiikalla pystyy päättelemään, että ko. säteily ei käytännössä vuorovaikuta elävän aineen kanssa. Auringon tuottamat fotonitkin ovat miljoona kertaa voimakkaampia näkyvän valon alueella, kuin kännyköiden säteily. Pölynimuri säteilee enemmän kuin kännykkä. Esimerkkejä voi jatkaa loputtomiin.

Mikä on sitten Ahosen todellinen motiivi? Samanlaista misinformaatioita levittävä "tiede"toimittaja Erja Tamminen myy webissä sähköltä "suojaavia" maaleja, seinärakenteita, verhoja, kankaita ja mm. "likaista" sähköä puhdistavaa filtteriä, joka maksaa yli 1000 €. Tästä voi jokainen vetää omat johtopäätöksensä.

Tapio Ala-Nissilä
Fysiikan professori, Aalto-yliopisto
pehmeän ja elävän aineen ekspertti

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen

Tapio, selvästi on nähtävissä koulukuntaeroja :-)

Ensimmäiseen väitteeseesi: "ei-ionisoiva säteily ei oikeasti vaikuta elävään aineeseen." Olisin tämän väitteen osalta toivonut perusteluja.

Nimittäin, esimerkiksi professori Dariusz Leszczynski on esittänyt mielenkiintoisen mekanismin syövän syntymiseen radiotaajuisen säteilyn osalta:

http://www.childhoodcancer2012.org.uk/slides/sessi...

(samalla hänen esityksensä kertoo vaikutuksesta elävään aineeseen.)

Tämän esityksen täydennyksenä kannattaa kurkata, kuinka radiotaajuinen säteily vaikuttaa DNA:n eri sekvensseihin:

http://mreengenharia.com.br/pathfisology/Pathophys...

(jälleen vaikutus elävään aineeseen.)

Minusta fyysikko Gerald Hyland teki hyvän yrityksen yhdistää Matti edustamaasi koulukuntaa ja biologisten vaikutusten koulukuntaa Lancet-tiedelehden kirjoituksellaan:

"Physics and biology of mobile telephony"

http://www.salzburg.gv.at/lancet-hyland.pdf

Toiseen väitteeseesi: "eikä mitään vaikutuksia ole pystytty havaitsemaan":

Jos kurkkaat BioInitiative 2012 Reportin vastustuskykyä (immune system) koskevaa kappaletta, huomaat, että kirjoittajana on Venäjän korkein säteilyturvaviranomainen:

http://www.bioinitiative.org/report/wp-content/upl...

He näkevät kovin eri tavalla nämä vaikutukset 100 vuoden tutkimuskokemuksella, joka pohjaa pitkälti biologiaan: http://tinyurl.com/RNCNIRP

BioInitiativen kirjoittajina on myös 2 entistä Bioelectromagnetics Societyn puheenjohtajaa, professoreita. Siksi minusta BioInitiative 2012 Report eli tuore painos on erityisen mielenkiintoinen.

Motiiveista: Oikeasta sivun laidasta näkee jatkuvasti kaikki sidokseni (klikkaa 'Näytä koko profiili'). Lähes kaikki yliopistossa väitelleet ovat osakkaana mukana jossain firmassa. Siksi en pidä osakkuuttani syntinä ;-) Pidän yliopistolla tutkijan työstäni, mutta välillä on mielenkiintoista ratkoa myös yritysten riskienhallintakysymyksiä ja tehdä mittauskeikkoja. Tämä vuorostaan antaa ideoita (yliopisto)tutkimukseen.

Käyttäjän TapioAla-Nissil kuva
Tapio Ala-Nissilä

Huuhaa-ihmisten ensimmäinen puolustusreaktio on aina "mutta tämähän on koulukuntakysymys".

Ei ole.

On kysymys tieteellisistä faktoista ja epätieteellisistä väittämistä. Matkapuhelinten säteilyn vaarallisuus elävälle aineelle kuuluu kaiken olemassaolevan tiedon (fysikaalisen, kemiallisen ja kliinisen) perusteella yksikäsitteisesti jälkimmäiseen.

Ei-ionisoiva säteily matkapuhelintaajuuksilla ei läpäise elävää ainetta hyvin, eli se absorboituu jo puolen sentin matkalla. Se ei kytkeydy molekyylitason prosesseihin, kuten tuore tutkimuksemme todistaa:
http://jcp.aip.org/resource/1/jcpsa6/v136/i20/p205...

Olennaista on tietenkin se, että matkapuhelinten säteily on niin heikkoa, että sen vaikutus (dissipaatio eli lämmöntuotto elävässä aineessa) on paljon pienempi kuin kaiken muun: esimerkiksi se on miljoona kertaa heikompaa kuin auringonvalo. On siis järjetöntä ja perusteetonta väittää, että ko. säteilyllä olisi mitään mitattavissa olevia vaikutuksia elävään kudokseen niillä kentänvoimakkuuksilla ja säteilytehoilla, mitä käytetään:
https://www.facebook.com/CourseOnStatisticalPhysic...

Antamasi linkit itse asiassa todistavat väittämisiäsi vastaan. Esimerkiksi prof. Leszczynski (joka selvästikään ei ole molekyylibiologian asiantuntija) sanoo hyvin selvästi, että mitään mekanismia (siitä, että säteily aiheuttaisi syöpää) ei tiedetä. Alan parhaat asiantuntijat eivät todellakaan ole venäläisiä...

Prof. Leena Korpinen TTy:stä en tehnyt jo monen vuoden ajan kattavia yhteenvetoja säteilyvaikutuksen tutkimuksesta ja siitä julkaistusta tieteellisestä kirjallisuudesta. Hänen uusin bloginsa aiheesta löytyy täältä:
http://www.tut.fi/fi/tietoa-yliopistosta/uutiset-j...

Kannattaa lukea ajatuksella. Kaikki tutkimukset osoittavat, että haitallisia terveysvaikutuksia ei yksinkertaisesti ole todettu.

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen Vastaus kommenttiin #59

Juttelet Tapio "Huuhaa-ihmisistä" ja viittaat omiin tutkimuksiisi + Facebook-ryhmään + teollisuuden rahoittamaan tutkimuskatsaukseen perusteluina. Ei ole oikein vakuuttavaa.

Kummastelin myös Helsingin Sanomien yleisönosaston kirjoitustasi, jossa väitit, että mikään tutkimus ei osoita terveysriskejä. Ylläkin vastauksesi loppuu kummalliseen väittämään: "Kaikki tutkimukset osoittavat, että haitallisia terveysvaikutuksia ei yksinkertaisesti ole todettu."

Moiset väitteesi voivat mennä läpi juniori-toimittajalle, joka ei tunne aluetta, mutta ei tutkijalle. Uskoisin, että monet tätä ketjua lukevat ihmettelevät väittämääsi.

Valikoitko Tapio tutkimuksia vai miksi mikään tuhansista tutkimuksista (esim. bioinitiative.org tai emf-portal.org) ei sinulle kelpaa?

Toki mekanismin osalta tarvitsemme vielä lisätietoa ja lisää tutkimusta.

Siksi pidin kiinnostavana:

- Dennis Henshaw:n esitystä mekanismista ottaen huomioon magnetiitiin ja chryptochrome-proteiinin:
http://www.childhoodcancer2012.org.uk/slides/sessi...

- William Brunon paperia fotonitiheydestä suhteessa aallonpituuteen: http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1104/1104.5008.pdf

Käyttäjän TapioAla-Nissil kuva
Tapio Ala-Nissilä Vastaus kommenttiin #61

Mikko hyvä, ymmärrän kyllä, että et voi kommentoida tutkimusryhmäni julkaisua, koska eihän sinulla ole mitään ammatillista tai opinnollista pätevyyttä sähkömagnetismin, fysiikan, biologian tai lääketieteen alalla. Todettakoon vain, että tämä paperimme on tietääkseni ensimmmäinen, joka on julkaistu koskien periodisten smg (sähkömagneettisten) -kenttien vaikutuksesta biopolymeereihin molekyylitasolla.

Oma arvioni Henshawn esityksestä on se, että se on spekulointia, jolle ei ole mitään perusteita: (i) maan luonnollinen magneettikenttä on n. 20-60 mikroteslaa, joka on kertaluokkaa suurempi kuin ne kentät, joiden vaikutuksista Henshaw spekuloi; (ii) miljoona kertaa suurempia kenttiä käytetään lääketieteelliseen hoitoon aivoihin suunnattuna tietyissä oireyhtymissä, eikä mitään "magneettisten partikkelien" vaikutuksia ole havaittu. Q.E.D.

William Brunon paperi on suoraan sanoen aivan uskomatonta potaskaa. "Fotonitiheydellä per allonpituus" ei ole mitään tekemistä minkään asian kanssa. Olennaista on allonpituus (taajuus) ja teho (intensiteetti). Matkapuhelinten teho on pahimmillaankin vain muutama prosentti ihmisen itsensä tuottamasta tehosta: http://www.stuk.fi/julkaisut/katsaukset/pdf/katsau...
Paperissa kaiken huipuksi vielä sekoitetaan koherentit fotonit (eli laser) ja tavallinen säteily. Mielenvikast läpädeerust! :).

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen Vastaus kommenttiin #74

Olet Tapio yhä yllättävän ylimielinen ja valikoit selvästi sinulle sopivia osaamisprofiileja. Harvoin tapaan tällaista yliopistopiireissä.

1. Olet tutkinut polymeereja. Todennäköisesti tutkimustuloksesi sopivat niin elollisiin kuin elottomiin (synteettisiin) polymeereihin?

Meillä on selvästi eri näkemys siitä, mitä elämä on.

Tässä elämän ymmärtämisessä on sama ongelma kuin SAR (Specific Absorption Rate) -tutkimuksissa: Sama SAR-arvo saataisiin kännykkätutkimuksissa niin elävän kuin (juuri) kuolleen ihmisen päästä / kehosta. Toki kännyköiden markkinavalvonnassa STUKinkin osalta käytetään toistaiseksi vain ihmisen pään muotoista, suolaliuoksella täytettyä astiaa ;-)

SAR-tutkimuksen Grand Old Man, Om Gandhi, ihmetteli näitä huolimattomuuksia erityisesti lasten osalta uusimmassa tutkimuspaperissaan: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21999884

2. Maapallon (tasavirta-)magneettikenttä on aivan eri asia kuin ihmisen teknologioiden tuottama vaihtovirtamagneettikenttä. Ei näitä asioita voi verrata keskenään. Sinun fyysikkona pitäisi tämä tietää!

Elävissä olennoissa muutaman nanoteslan muutos maan magneettikentässä vaikuttaa niiden suunnistukseen ja käyttäytymiseen. Tästä oli juuri kiinnostava tutkimuspaperi: http://www.cell.com/current-biology/retrieve/pii/S... . Henshawn paperi on siitä arvokas, että siinä pohditaan jokaisen meidän soluissa olevan (magneettisen) magnetiitin merkitystä.

3. Brunon paperista: Kirjoitit: "Olennaista on allonpituus (taajuus) ja teho (intensiteetti)" .

Biologiset systeemit eivät toimi dose-response-periaatteeella eli suurin teho ei aiheuta suurimpia (haitallisia) vaikutuksia. Taajuus on olennainen asia, suhteessa tiettyyn(!) tehoon:

http://tinyurl.com/freqwindow

Näistä ei-lineaarisista vaikutuksista on hyvä julkaisu:

http://www.icems.eu/papers.htm?f=/c/a/2009/12/15/M...

Minusta Brunon paperi oli hyvä keskustelunavaus.

Hannu Rytilä Vastaus kommenttiin #59

Tapio, kirjoitit:

Ei-ionisoiva säteily matkapuhelintaajuuksilla ei läpäise elävää ainetta hyvin, eli se absorboituu jo puolen sentin matkalla.

Vastaan:

Miksi sitten Nokia-puhelimeni käyttöohjeessa lukee, että älä pidä tätä laitetta koskaan 2,3 cm päässä mistään ruumiinosasta? Sitä paitsi, pääkallossa on juuri korvan kohdalla reikä, josta säteily pääsee esteettä sisään aivoihin. Mitä kommentoit tähän väitteeseen?

Hannu Rytilä

Käyttäjän TapioAla-Nissil kuva
Tapio Ala-Nissilä Vastaus kommenttiin #65

Hei Hannu! En osaa vastata kysymykseesi, koska vaikka käytin Nokialaisia 90-luvun alusta lähtien, niin en muista tällaista ohjetta. Nykyään pidän omenatuotteita parempana :).

Kännykän tuottama säteily imeytyy kudoksiin parin sentin matkalla tosiaan melko täysin, ja tuottaa lämpöä. Sen vaikutus on kuitenkin pahimmillaankin vain muutama prosentti ihmisen oman kehon tuottamasta säteilystä:
http://www.stuk.fi/julkaisut/katsaukset/pdf/katsau...

Niin ihmeelliseltä kuin se kuulostaakin, meidän oma kehomme tuottaa hyvin suurella teholla sähkömagneettista säteilyä, jonka maksimitaajuus on n. 30 000 GHz. Tämä myös imeytyy hyvin tehokkaasti takaisin elimistöön. Oman elimistömme tuottama säteily on siis paljon, paljon pahempaa kuin kännykän edes korvassa kiinni. Jos olet huolestunut säteilyaltistuksesta, niin sinun pitäisi huolestua ensi sijassa omasta sisäisestä säteilystäsi :).

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen Vastaus kommenttiin #75

Tätä blogia ja tätäkin keskusteluketjua lukevat myös ihmiset, jotka ovat saaneet kasvaimen ahkeran kännykänkäytön seurauksena.

EU:ssa on jo ennakkotapaus Italiasta. Korkein Oikeus siellä määräsi, että työkännykästä aiheutunut kasvain on korvattava.

http://mikkoahonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/121655...

Tieteellistä näyttöä oli heidän mukaansa riittävästi ja kirjoitin professori Angelo Levisin selkeästä lausunnosta.

Nyt vakuutusyhtiöiden riskivastaavat ovat määränneet radiotaajuisen säteilyn tarkasti seurattaviin riskeihin:

http://mikkoahonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/134880...

Minusta on Tapio mautonta ja erittäin epäkohteliasta sairastuneille, että vitsailet tällaisessa tapauksessa "sisäisestä säteilystä" :-(

Hannu Rytilä Vastaus kommenttiin #75

Kirjoitit:

Hei Hannu! En osaa vastata kysymykseesi, koska vaikka käytin Nokialaisia 90-luvun alusta lähtien, niin en muista tällaista ohjetta. Nykyään pidän omenatuotteita parempana :).

Vastaan:

Et siis osaa vastata yksinkertaiseen kysymykseen, josta varoitetaan jokaisen matkapuhelimen käsikirjassa. Uskopa, että Applen tuotteissa pätee ihan samat lainalaisuudet, laite on vaarallinen yli 2,3 cm kauempana elävistä kudoksista. Tämä on luettavissa puhelimien käsikirjassa. Onko Sinulla jotain tietoa, joka mitätöi puhelimien terveysvaroitukset, jotka määritellään käsikirjassa. Käsikirja toimitetaan jokaisen myydyn puhelimen mukana.

Voisitko kommentoida tähän viestiin.

Hannu Rytilä Vastaus kommenttiin #75

Kirjoitit:

Niin ihmeelliseltä kuin se kuulostaakin, meidän oma kehomme tuottaa hyvin suurella teholla sähkömagneettista säteilyä, jonka maksimitaajuus on n. 30 000 GHz. Tämä myös imeytyy hyvin tehokkaasti takaisin elimistöön. Oman elimistömme tuottama säteily on siis paljon, paljon pahempaa kuin kännykän edes korvassa kiinni. Jos olet huolestunut säteilyaltistuksesta, niin sinun pitäisi huolestua ensi sijassa omasta sisäisestä säteilystäsi :).

vNiin ihmeelliseltä kuin se kuulostaakin, meidän oma kehomme tuottaa hyvin suurella teholla sähkömagneettista säteilyä, jonka maksimitaajuus on n. 30 000 GHz. Tämä myös imeytyy hyvin tehokkaasti takaisin elimistöön. Oman elimistömme tuottama säteily on siis paljon, paljon pahempaa kuin kännykän edes korvassa kiinni. Jos olet huolestunut säteilyaltistuksesta, niin sinun pitäisi huolestua ensi sijassa omasta sisäisestä säteilystäsi :).

Vastaan:

Noin poskettomaan väitteeseen haluaisin vähän dokumentteja.

Ns. maalaisjärkikin kertoo, että 3W radiolähetin suoraan korvassa kiinni aiheuttaa ennen pitkää aivosairauksia. Olet vähän muissa maailmoissa.

Heurekassa on juuri nyt hieno näyttely joka osaltaan avaa ymmärrystä ihmiskehoon ja sen ulkopuolisiin uhkiin.

Toisaalta, en täysin kiistä näkemyksiäsi. Kännykkä on kuitenkin mitattavssa oleva laite, joka ei ainakaan edistä terveyttä.
Olen nimittäin huomannut että superherkät ihmiset eivät kestä edes toisten ihmisten läsnäoloa saati sitten sähkölaitteita. Omakohtaista kokemusta on. Itse sähköherkkänä olen tämmöinen välimallijätkä; pärjään arjessa mutta kärsin oireista.

Sähköherkälle suunniteltu uusi ok-talomme valmistuu Wappuun mennessä. Toivottovasti oloni tasoittuu siellä. Hyvästä olosta on jo kokemuksia Pusulan mökiltä ja Gran Canarialta.

Hannu Rytilä

Käyttäjän jukkamikkola kuva
Jukka Mikkola

Minulla on sama neuvo Tapiolle, jonka annoin ylempänä Hannulle. Käypä lukaisemassa pari kommenttia, mitkä olen kirjoittanut toisaalla Mikko Ahosen blogiin ”Teleoperaattori maksoi asiakkaalle kännykän aiheuttamasta kasvaimesta”.

Tähän voin vielä lisätä, että käytöstä poistamani kännykkä oli ns. simpukkamallia eli antenni oli upotettu puhelimen sisään. Ei riittänyt matala SAR- arvokaan estämään ongelman syntymistä.
Olen itse myös matematiikan ja fysiikan ystävä. Matematiikka on siitä mukava tieteen ala, että se ei valehtele. Olenkin antanut sille lisänimen ”totuustiikka”. Edesmenneellä isälläni olikin aikanaan sanonta matematiikkaan liittyen: ”Ota kynä käteen ja laske”.

Matti Aaltonen

Keskustelu tuntuu muuttuneen kinasteluksi. Itse yritin kovasti perehtyä aiheeseen. Huonolla menestyskellä. Pyytäisinkin että auttaisit vähän. Juutuin taulukkoon, jossa esitettiin virtatiheyksiä taajuuden funktiona ihmiskehossa. Kuvittelin että lapsilla virtatiheys olisi suurempi kuin aikuisilla, koska pituus on pienempi ja siis vastus vähäisemi. Taulukon mukaan asia on päin vastoin. Miksi? Olisi myös kiva tietää mistä löytyy mikroteslan suuruinen kenttä. Voimalinjan alla? Kun sanotaan että virtatiheys on 118004 kertaa suurempi, niin vertailutiheys on silloin 1,0 mikroampeeria/m2. Sellaista arvoa ei taulukossa ollut. Uskottavuuden kannalta olisi hyvä että esimerkit olisivat helposti ymmärrettäviä. Jos tutkimus perustuu kokeellisiin havaintoihin ja mittauksiin niin ilmoitettu viiden merkitsevän numeron tarkkuus herättää epäilyksiä.
Olit vähän ylimielinen kun vastasit solukalvojen potentiaaleja koskevaan kommenttiin. Soluja ne on nimittäin aivotkin.

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen

Ozenin (2008) tutkimuspaperissa ja sen taulukossa oli juuri 10-vuotiaalla lapsella suurin virrantiheys, ei aikuisella.

Mistäkö Matti löytyy mikroteslan (uT) kenttä? Voimalinjojen vierestä, toki, mutta yllättävän korkeita magneettikenttiä löytyy myös kerrostaloista, mittaapa hyvällä magneettikenttämittarilla ja yllätyt.

Toinen juttu on se, että tutkimuspaperissa oli kehoon indusoitunut virran tiheys laskettu vain 1 uT magneettikentällä ja silti tulos oli mielestäni suuri. Pienempikin magneettikenttä korkeataajuisena (erit. 100 kHz) voi lisätä merkittävästi riskiä.

Solukalvoista puheenollen minua kiinnostaa calcium ion efflux eli kalsiumin (hallitsematon) vuoto soluista, josta pitäisi Suomessa jutella enemmänkin.

http://www.bioinitiative.org/report/wp-content/upl...

Tässä olennaista on taajuusikkunat (frequency-window). Kirjoitan siitä toisessa kohtaa.

Käyttäjän MikkoSirkka1 kuva
Mikko Sirkka

Samaan kategoriaan kuuluvat sähkömittarien tekstiviestit, sähköallergia, kummitukset, ufot ja amalgamipaikat.

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen

MikkoS, sähkömittarit eivät lähetä tekstiviestejä. Out of context. Olisiko sinulla edes tietoturva- tai yksityisyyskysymyksistä kommenttia?

Jarmo Puntanen

Mikko A, kyllä etäluettavan mittarin GSM-modeemin lyhyt luikaus on ihan verrattavissa tekstiviestin lähettämiseen. Vahvasti epäilen, että protokolla on juurikin sama kuin tekstiviestin lähettämiseen käytetty.

Et ehkä ole tietoinen siitä, että juuri etäluettavan sähkömittarin on tarkoitus olla yksi tulevan vihreän energiaideologian kulmakivistä. Ne nimittäin pystyvät jo nyt lukemaan myös huushollista (ehkä joskus) ulos lähtevän energian määrän. Samoin niissä on sisäänrekennettuna mahdollisuus ohjata kuluttajan kuormia kuluksen mukaan. Aika moni vihreä opinkappale jää toteumatta, jos automaattista kommunikointia ei rakenneta.

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen Vastaus kommenttiin #70

Heh, hauska Jarmo tuo "vihreän energiaideologian kulmakivi". Kun olisikin toteutettu ympäristöä säästäen ja ekologisesti. Huokaus.

Jos nyt Oma-Talo-Energiaverkkoon -projektiin osallistunut sattuu lukemaan tätä, niin kiinnittäkää huomiota noiden inverttereiden laatuun. Osa on todella huonolaatuisia!

Käyttäjän Radisti kuva
Matti Pihlaja

Radioamatöörinä eniten harmittaa se, kuika paljon tällainen mittari vaikuttaa radiolaitteisiin, näissä nykyrigeissä kun hienoa tekniikkaa on paljon.

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen

Itse blogijutussa mainitsin, että pahimmillaan voimalinjat toimivat jättimäisinä antenneina.

Sen yhteyteen olin pistänyt Ed Haren kirjoituksen: http://www.ntia.doc.gov/legacy/broadbandgrants/com... .

Voi olla sulle MattiP radioamatöörinä erityisen mielenkiintoinen!

Käyttäjän FreeThinking kuva
Jukka Heikkinen

Minkälaista ja millaisilla laitteilla tietoa meistä kerätään? Tuolla oli yksi linkki, jossa CIA:n päällikkö toteaa, että vakoilemme teitä astianpesukonettanne hyväksi käyttäen.

Toisin sanoen koneessa täytyy olla mukana sellaista tekniikka ja ohjelmistoja, jolla koneen keräämää tietoa voidaan välittää. Kuinkahan hyödyllistä tietoa astiapesukoneen kautta saadaan kansalaisista. Keskimääräiset kellonajat, jolloin konetta käytetään? Minkälaisella ohjelmalla pääsääntöisesti pestään? Onko tapahtunut poikkeamia tästä pääsääntöisestä pesutavasta? Mitä se voisi tarkoittaa? Voisiko tiskikone arvioida pesuveden avulla minkälaista ruokaa isäntäväki on syönyt. Entä, jos isäntäväki on ennakoiva ja jättää koneen tehtäväksi vain sen vaikeimman rasvan poiston astioista. Tekeekö joku tiedustelupalvelu jotain näillä tiedoilla vai myykö laitteen
myyjä keräämänsä tiedon asiakkaastaan parhaiten maksavalle, joka uskoo pystyvänsä hyödyntämään sen. Siis mitä tämä tieto on?

Tottahan on paljon sellaisia laitteita, jotka pystyvät keräämään huomattavasti hyödyllisempää tietoa. Mutta näissä laitteissa ja niiden ohjelmissahan pitäisi olla ominaisuus, jolla laitteen käyttäjältä kysytään, jos käytät tätä ohjelmaa saadaanko ja voidaanko tallentaa laitteen keräämää tietoa. Näin ainakin, jotkut kysyvät? Uskommeko, jos käytämme jotain laitteen ominaisuutta, joka kerää jotain tietynlaista tietoa ja kiellämme tallentamasta sitä minnekään tai jos tallennetaan, sen tiedon käyttö kielletään. Kuka tätä valvoo? Käyttäjätkö ja millä tavalla he sen tekevät? Kysymmekö vai vaadimmeko tiedon kerääjiltä saada kaikki olemassa oleva tieto itsestämme. Kerrotaanko meille tätä tietoa rehellisesti? Kehen voimme luottaa?

Auttaako viranomainen meitä, jos haluamme selvittää meistä olemassa olevaa tietoa, ja viranomainen on itse mukana keräämässä tai hyödyntämässä sellaista tietoa, jonka keräämiseen ei ole annettu lupaa.

Olemmeko turvassa vai valvottuja älykkäässä asunnossa (kodissa), autossa. Entä sitten, kun älyyn tulee epä-älyllisiä ongelmia tai tekniikkaan häiriöitä?

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen

Itsekin Jukka toivoisin tässä ketjussa enemmän keskustelua tietoturvasta ja yksityisyydestä. Vai ovatko etäluettavat jokaisen unelmalaitteita huushollia valvomaan?

Käyttäjän vesakauppinen kuva
Vesa Kauppinen

Mistäs kaikki alkoi? Eikös Mauri Pekkarinen tavannut pari telealan dirikaa jotka itkivät kun bisnes ei luista?

Päättivät sitten että ihan lain kera pakotetaan ihmiset ostamaan jotain.

Kohta vilisi kaikkialla miehiä asentamassa höpsis mittareita ja jokainen jolla pihti pysyi kädessä oli värvätty.

Kuinka moni seuraa sähkönsä kulutusta reaalisti? Ennen oli sentään paljon jännenpää kun sähkömittarin rulla pyöri seinällä:)

Kuka on hyötynyt koko rumbasta eniten kuka tietää?

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen

Mainiosti olit Vesa ministerin pölhöt touhut kuvannut!

Lähetin jo 2009 Pekkariselle tiedustelun koko smart Gridin terveellisyydestä ja järkevyydestä.

Pistän jossain kohtaa kysymyksen ja vastauksen esille, kunhan kerkiän.

Käyttäjän HardHat kuva
Hard Hat

Hyvä Mikko, hyvää työtä!

Onneksi meiltä löytyy myös Suomesta rohkeita tutkijoita, jotka kyseenalaistavat vallitsevaa tilaa ja käytäntöjä! Täällä perähikiällä, herran pelossa (ties kuinka monta sukupolvea putkeen), vanhojen koulukirjatietojen varassa, on vaikea muuttaa jo opittuja käsityksiä asioista ja kun vielä identiteetti on niihin sidoksissa rohvessuurin taikka muun ammatin puolesta, niin uuden oppimisen mahdollisuudet ovat sangen pienet ja silloin on parempi pitää pää pensaassa, ottaa lujempi ote "doktriinista" ja pitää herra tyytyväisenä :).

Voimia ja tsemppiä Mikko tärkeään työhön jota teet!

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen

Juu, Hard Hat, kilttinä ja kuuliaisena FT tutkijana etenisin akateemisessa maailmassa paljon sutjakkaammin ;-)

Matti Aaltonen

Esitin tarkentavia kysymyksiä kommentissani (#47). Et noteerannut niitä. Ilmeisesti ne olivat "vääriä kysymyksiä". Mission uskottavuuden kannalta on kuitenkin tärkeätä, että faktat ovat kaikille keskustelijoille selkeitä. Olisi siis hyvä vaivautua selittämään niille, joita asia kiinnostaa.

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen

Vastasin MattiA sulle tuohon kysymykseen sunnuntai-iltana 17.3.2013. Vastaan viiveellä, koska en ehdi hengata Internetissä jatkuvasti, nääs.

Matti Weckstrom

Mikko: ajatuksesi siitä, että aivoja pitäisi tarkastella on hyvä. Aivojen toiminnassa nimenomaan solukalvot ovat olennaisessa osassa ja tuottavat kaiken sen sähköisen ja sähkökemiallisen toiminnan, johon hermoston toiminta perustuu. Tämän tietäen, kehoitan palamaan edelliseen kommenttiini.

Kysyit, "mitä vikaa on seuraavassa teoriassa" jne. Heti kyseisen kirjoituksen alkuvaiheilta löytyy toteamus "MFs can alter the shape of the orbitals of particles without substantially altering their energies", joka on täydellistä pötyä eikä teosta kannata näinollen pitemmälle enää lukeakaan. Mitä aivojen toimintaan tulee, siitä löytyy sentään ihan todellisia oppikirjojakin, joihin mainitsemasi teos ei valitettavasti kuulu. Näiden kirjojen viitetietoja löytyy esim. eri yliopistojen opinto-oppaista (myös nettiversioista).

Yleisemmin: monia asioita on ihan aikuisten oikeasti tutkittu kymmeniä ja jopa satoja vuosia. Vaikka paljon on tietämätöntä niin melkoisen paljon tiedetäänkin. Esimerkkinä hermoston tutkimus. Yhdysvalloissa pidetään vuosittain hermostotutkijoiden kokous, johon osallistuu säännöllisesti yli 30.000 tutkijaa. He ovat alan ammattilaisia hermoston tutkimuksen eri osa-alueilta. Maailmassa julkaistaan vuosittain kymmeniä tuhansia *ihan oikeita* tutkimuksia hermostosta, joukossa myös säteilyn vaikutusten mittaamista. Hörhöilyn ulkopuolella ei löydy mitään sellaista tunnettua voimaa tai vaikutusta, jolla matalaenergiset kentät vaikuttaisivat mihinkään biologiseen ilmiöön uutisissa tai tässä blogissa kertomallasi tavalla.

Osa tällaisten blogien lukijoista luulevat, että ns. akateemisessa maailmassa on tarkoitus tai hyödyllistä pitää kiinni joistakin "doktriineista". Näinhän ei ollenkaan ole, vaan kuvainkaatajia arvostetaan suuresti ja heitä palkitaan (esim. Nobel ym.). Doktriinien ja kuvien kaatamiseen tarvitaan kuitenkin tietoa, taitoa ja ennenkaikkea pätevää osoitusta kokeellisesti ja teoreettisesti. Uutisointi tv-lähetyksissä tai nettipalstoilla ei ole tällaiseksi laskettavaa toimintaa.

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen

Hyvä Matti, pääsemme keskustelussamme mielenkiintoisiin kysymyksiin:

- Solukalvojen potentiaali (resting membrane potential) on keskeinen tekijä siihen, kuinka syöpäsolu jakaantuu ja pystyykö se (ne) muodostamaan kasvaimen:

http://dmm.biologists.org/content/early/2013/01/31...

Kansantajuinen video syövän hoitamisesta heikoilla pulssimaisilla sähkökentillä, joista käytetään myös TTF (Tumour Treating Fields) nimeä:

http://www.youtube.com/watch?v=td5Ld3nURAI

Tekninen yksityiskohta: Hoidoissa käytetään kHz-tason pulsseja.

Professori Carl Blackmanin hyvä yhteenveto PEMF (Pulsed Electromagnetic Field) -alueesta ja näiden uusien syöpähoitojen merkityksestä:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3261673/

Mikä kiinnostavinta, USA:ssa FDA salli juuri PEMF-hoidot Glioblastoma Multiformen (pahalaatuisen aivokasvaimen) hoitoon , koska koetulokset (trialit) olivat niin lupaavia. Aivoista ja solukalvoista puheenollen!

SE POINTTI: Suomen Lääkärilehti 12/2012. Harri Vainio ja Rauno Pääkkönen (Työterveyslaitos), otsikko: 'Sähköä ilmassa ja aivoissa'.

Otteita artikkelista:

"Olemmeko olleet liian sinisilmäisiä? Jos aivosyöpä voidaan tuhota sähkökenttävaikutuksella, on ajateltavissa, että sähkökentillä voi olla myös syövän syntyä mahdollistava vaikutus.

....Myönteiset uutiset uudesta TTF-syöpähoidosta muistuttavat meitä samalla matkapuhelinten, läppäreiden ja muiden sähkölaitteiden mahdollisesti aiheuttamasta riskistä. Välttettävissä oleva aivojen altistuminen sähkökentille on saatava minimiinsä. "

Koko artikkeli: http://www.laakarilehti.fi/kommentti/?opcode=show%...

Jos katsot Matti lähteitä yllä, ne ovat kaukana "hörhöilystä" ja kuvainkaato on meneillään ;-)

Jarmo Puntanen

Aika movovaa "keskustelua", jos keskustelun aloittaja sensuroi enimmät puolet viesteistä!

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen

Sensuuria, höpö, höpö! Kaikki asialliset, ei junnaavat, keskustelua edistävät viestit päästän Jarmo läpi. Kuten viestisi, jotka kyllä toistavat aurinkoa ;-) En roiku jatkuvasti Internetissä, siksi vastaus/vahvistus kestää.

Käyttäjän SeppoPyysalo kuva
Seppo Pyysalo

Mikko, oletko katsonut dokumentti filmin Resonance – Beings of Frequency https://www.youtube.com/watch?v=q2qufZi1Ecw jossa johtopäätöksenä on että kaikki ihmisen aiheuttama elektromagneettinen säteily aiheuttaa häirintää kilpirauhasen toimintaan yöllä kun ihmiset nukkuvat ja kilpirauhasen erittämä luonnollinen antioksidantti melatoniini pitäisi tehdä korjaustyötään (paranemista). Vaikka yöllä olisi pimeää, kilpirauhanen tulkitsee taajuussaasteen ”valoksi” ja ei vapauta melatoniinia.

Siksi tämä aiheuttaa sen että mikään tauti ei saa mahdollisuutta luonnolliseen paranemiseen.

Tästä voisi tehdä johtopäätöksen että makuuhuoneessa ei saisi olla mitään langattomasti toimivaa laitetta ja huoneesta pitäisi tehdä Faradayn häkki.

Etäluettavat mittarit ovat vain osa tästä taajuussaasteverkostosta joka vain laajenee ta tihenee.

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen

Kiitos, Seppo, tuo filmi on tosiaan katsomisen arvoinen.

Schumannin resonanssi on luonnossa oleva fysikaalinen ilmiö ja sen radiotaajuisen säteilyn komponentin suuruus on 1/1.000.000.000 (yksi miljardisosa) Suomen voimassaolevasta ICNIRP-raja-arvosta! Kuten filmissä tuodaan esille, jo 1960-luvulla tiedettiin, että Schumannin resonanssin peittäminen/poistaminen saa aikaan terveysongelmia ihmisillä. Lisää dokumentteja Schumannin resonanssista:

http://beyondradiation.blogs.com/mblog/2012/12/the...

Tykkäsin erityisesti filmin alkupuolesta. Loppupuolella puhutaan vaikutuksesta käpyrauhaseen(!) ja melatoniinin & serotoniinin tuotantoon. Tämä on vain yksi mahdollinen vaikutusmekanismi.

Olet Seppo siinä oikeassa, että etäluettavien mittareiden terveysvaikutusten osalta pitäisi mitata hormoonitasoja: http://tinyurl.com/BuchnerEgerDoc2011 (Linkki päivitetty toimivaksi)

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset