Sähkömagneettiset kentät ja terveys - Mikko Ahonen Elämänläheisiä mobiiliuutisia. Kerropa kavereillesi tästä uutiskanavasta!

Yle Uutiset 12.3.2013 - Matkapuhelintukiasemat, koulut ja terveysriskit

Vastineeni Säteilyturvakeskuksen edustajien kannanottoihin HS:ssa ja Ylen uutisissa (2:18-) :
 

Säteilyturvakeskuksen Kari Jokela ja Eeva Salminen julkaisivat HS:ssa 27.2.2013 viranomaisvastauksen, jossa oli useita asiavirheitä. Joudun seuraavassa oikaisemaan nämä lasten terveyttä vaarantavat väitteet.

Ensimmäinen väite: ”Viime vuosina ei ole kertynyt tutkimustietoa, joka asettaisi nykyiset mikroaaltosäteilyn enimmäisarvot kyseenalaiseksi”. Todellisuus: Kävimme läpi kaikki epidemiologiset tutkimukset matkapuhelintukiasemista v. 2010 yhdessä neurokirurgi Vini Khuranan ja syöpälääkäri Lennart Hardellin kanssa arvostetussa 'International Journal of Occupational and Environmental Health' -tiedelehdessä. Kahdeksan tutkimusta kymmenestä osoitti kasvanutta terveysriskiä, joka näkyi joko hermostollisina oireina tai lisääntyneinä syöpätapauksina. Pidän lisäksi yllä kattavaa Chronic Exposure –tutkimuskatsausta (chronicexposure.org), jossa listaan niin positiiviset kuin negatiiviset löydökset kroonisen, pitkäkestoisen mikroaaltokuormituksen osalta. Uusi BioInitiative 2012 Report on myös katsomisen arvoinen. Tutkimusnäyttöä riskeistä on aivan riittävästi.

Nykyiset matkapuhelintukiasemia koskevat säännökset ja raja-arvot perustuvat Suomessa vain ja ainoastaan 6 minuutin lämpövaikutukseen. Näiden takana on eriskummallinen, kutsuperiaatteella toimiva Saksaan rekisteröity säätiö, ICNIRP (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection), jonka jäsen Jokela on. Suomessa siis voimassaolevat raja-arvot eivät huomioi säteilyaltistuksen kestoaikaa, eivätkä suojaa vuosien kumuloituvalta säteilykuormitukselta. Kuvaavaa on se, että Suomessa voimassa oleva raja-arvo matkapuhelintukiasemien osalta 3G:lle on 10 W/m² eli 10.000.000 µW/m² (mikrowattia neliömetrille). Itävallan lääkäriyhdistys (Österreichische Ärztekammer) suositti juuri diagnoosi- ja hoito-ohjeessaan välttämään radiotaajuisen, pulssimaisen säteilyn (mikroaaltosäteilyn) kuormitusta ja piti sopivana tasona 10 µW/m². Siis yhtä miljoonasosaa Suomen raja-arvosta!

Toinen Jokelan ja Salmisen väite: ”Lähellä [koulussa] oleva tukiasema vähentää matkapuhelimen käyttäjälle aiheuttamaa altistumista, koska se pienentää puhelimen lähettämää mikroaaltosäteilyä.” Todellisuus: Olen mitannut matkapuhelintukiasemakouluja. Useasta tällaisesta koulusta löytyy 100000 µW/m² tehotiheysarvoja, vaikka kännykkä toimisi hyvin (täydet palkit) tilassa, jossa on 1 µW/m² tehotiheysarvo mitattavissa. Teknokraattisessa Suomessa ei näköjään noudateta edes Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan vuonna 2011 vahvistamaa suositusta: ”Yleiskokous pyytää jäsenmaita tekemään vaadittavia toimenpiteitä sähkömagneettisten kenttien aiheuttamien riskien pienentämiseksi etenkin asuinalueiden, lastentarhojen ja koulujen läheisyydessä.”

Perusopetuslain 7 luvun 29 § mukaan opetukseen osallistuvalla lapsella on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Tutkimusryhmäni kanssa tutkimme parhaillaan autismia ja ADHD:ta. Näidenkin sairauksien osalta on jo alustavaa näyttöä siitä, että pulssimainen radiotaajuinen säteily haittaa solujen ja aivojen toimintaa ja sen kautta myös oppimista. Kuinka kauan näitä kontrolloimattomia kokeita Suomen tukiasemakouluissa vielä jatketaan?

FT Mikko Ahonen tutkija, Tampereen yliopisto osakas, Sustainable Mobile Oy

[Lähetetty 6.3.2013 Helsingin Sanomiin, sensuroitiin, ei koskaan julkaistu ko. lehdessä.] ---------


LÄHTEET:

Katsauksemme matkapuhelintukiasemien epidemiologisista tutkimuksista:


Khurana, V. G., Hardell, L., Everaert, J., Bortkiewicz, A., Carlberg, M. & Ahonen, M. (2010). Epidemiological Evidence for a Health Risk from Mobile Phone Base Stations. International Journal of Occupational and Environmental Health (IJOEH), Vol. 16, No. 3, 263-267.

PDF: http://tinyurl.com/TowerEpidemiology

Chronic Exposure - Maailman ehkä kattavin kirjallisuuskatsaus mikroaaltolähetinten terveysvaikutuksista:

http://www.chronicexposure.org

Euroopan parlamentin suositus, että kouluja ei käytettäisi matkapuhelintukiasemina eikä koulujen lähelle asennettaisi tukiasemia:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=en&type=IM-PRESS&reference=20090401IPR53233

Euroopan Neuvoston suositus 6.5.2011, Resolution 1815: The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment.

suositustasot, alle 110  µW/m²
(alle 0,2 V/m):

http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/eRES1...


Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus – Parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2011 s. 32-33.

 

Yleiskokous on viime vuosina laatinut useita päätöslauselmia teknologiakehityksen vaikutuksista ympäristöön ja ihmisten terveyteen. Parlamentaarikkojen kesken paljon keskustelua herättänyt raportti sähkömagneettisten kenttien aiheuttamista mahdollisista vaaroista ja vaikutuksista ympäristöön (dok.12608) käsiteltiin toukokuussa pysyvän komitean istunnossa Kiovassa. Raportissa todetaan, että räjähdysmäisesti lisääntyneiden langattomien ratkaisujen aiheuttamien sähkömagneettisten kenttien vaikutuksista on tehty paljon tutkimusta, mutta tuloksissa esiintyy runsaasti ristiriitoja ja tutkijoiden riippumattomuudesta ei aina ole takeita. Tutkimukset osoittavat, että matalan taajuuden säteilystä voi olla jopa terveydellisiä hyötyjä, kun taas korkean taajuuden säteily on ihmisille vaarallista.

Se, että langattomien markkinoiden sallitaan kasvavan ilman tarkkaa tietoa näiden yhteisvaikutuksista ja seurauksista ihmisille antaa kuitenkin aihetta huoleen. Pysyvän komitean keskusteluissa ilmeni, että myös parlamentaarikot ovat jakautuneet niihin, jotka eivät näe syytä huoleen ja niihin, jotka vaativat varovaisuutta. Pitkän keskustelun päätteeksi yleiskokous kuitenkin päätyi päätöslauselmassaan 1815 (2011) sanamuotoon, jonka mukaan varovaisuusperiaatetta tulisi soveltaa kaikissa tilanteissa, joissa tieteelliset arviot tuotteen turvallisuudesta eivät ole riittävän tarkkoja.

Varovaisuusperiaatteen noudattaminen on tärkeää etenkin lasten ja nuorten kohdalla, sillä he ovat syntymästään asti altistuneet yhä kasvavaan säteilyn määrään. Yleiskokous pyytää jäsenmaita tekemään vaadittavia toimenpiteitä sähkömagneettisten kenttien aiheuttamien riskien pienentämiseksi etenkin asuinalueiden, lastentarhojen ja koulujen läheisyydessä. Riskeistä tulisi myös puhua valistuskampanjoissa ja säteilyn aiheuttamat mahdolliset haitat olisi hyvä ottaa huomioon jo yhteiskuntainfrastruktuurin suunnitteluvaiheessa. Yleiskokous peräänkuuluttaa aiheesta myös lisää riippumatonta tutkimusta.

 

 

Itävallan lääkäriyhdistys (Österreichische Ärztekammer). Sähköön liittyvien sairauksien diagnoosi- ja hoitosuositus.

 

englanniksi: http://freiburger-appell-2012.info/media/EMF%20Guideline%20OAK-AG%20%202... , katso sivu 9

saksaksi: http://www.aegu.net/pdf/emf-leitlinie-der-oak.pdf

suomeksi: http://www.sateilykontrolli.fi/PDF/Itavallan-laakariliiton-suositukset.pdf

BioInitiative 2012 Report, yhteenveto suomeksi ja radiotaajuisen säteilyn (radiofrequency radiation, RF) kaavio:

 

http://tinyurl.com/BioInitiative-Suomi

 

 http://www.bioinitiative.org/conclusions/

 

 http://www.bioinitiative.org/report/wp-content/uploads/pdfs/BioInitiativeReport-RF-Color-Charts.pdf

 

ICNIRP-kerhon kritiikkiä, kerättynä:

 

http://www.chronicexposure.org/limitsICNIRP.html

 

 

Tutkijakollegoideni työn haittaamisesta ja väärinkäytöksistä:

 

http://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2012/12/21/recently-in-finnish-newsmedia/

 

http://people.uta.fi/~mikko.p.ahonen/Matkapuhelinten_terveysvaikutusten_tutkimus-tutkijalle_kovin_riskialtis_alue.htm#Hairinta

 

 

Miksi ICNIRP raja-arvot eivät suojaa Suomen väestöä – yksityiskohtainen selvitys:

 

http://tinyurl.com/raja-arvo

 

Autismin, ADHD:n ja ympäristökuormituksen tutkimus. Tutkimushankkeemme ja esimerkki alueen yhteydestä radiotaajuiseen säteilyyn.

 

http://www.koneensaatio.fi/fi/tiivistelmaet/#Ahonen

 

http://tinyurl.com/AutismRF

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (9 kommenttia)

Tapio Niemi

Kaksikymmentävuotta sitten en tuntenut ketään jolla olisi ollut aivokasvoain. Nyt tuttava ja lähipiiristä löytyy jo muutama tapaus. Tämä jos mikään on askarruttantu pitkäää.

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen

Samaa olen omasta tuttavapiiristänikin ihmetellyt.

Käyttäjän anmarirytila kuva
Anmari Rytilä

Kiitos, Mikko, uraauurtavasta työstäsi, tinkimättömästä asenteestasi,
lahjakkaasta lahjomattomuudestasi. Voimia tärkeään missioosi!
Saat meidät havahtumaan.

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen
Timo Ylimäki

vertaisarvioimaton tutkimus on yhtäkuin puolivalmis.

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen

Kas mistä olet Timo sellaisen löytänyt?

Käyttäjän jukkamikkola kuva
Jukka Mikkola

Mikko, hyvä, että otit myös nämä matkapuhelintukiasemat esille kirjoituksissasi.
Tässä muutama viikko sitten kävin tyttärenpoikani, 4-vuotiaan Benjaminin kanssa pulkkamäessä. Pulkkamäki sijaitsee kaupungin omistaman päiväkodin ja leikkikentän yhteydessä. Katsellessani siinä pienen pojan laskemisen iloa havaitsin samalla, että noin 100 metrin päähän tien toisella puolella olevan kerrostalon katolle on ilmestynyt matkapuhelintukiasema. En ollut huomannut sitä aikaisemmin, vaikka olenkin asunut samalla alueella yli 13 vuotta.

On käsittämätöntä, että tällaisia tukiasemia asennetaan aivan lasten päiväkodin ja leikkikentän lähelle, jossa varsinkin kesäisin on vilkasta toimintaa.

Samaan aiheeseen liittyen meillä on pihassa omenapuu (valkea kuulas), joka kukkii aina upeasti alkukesästä. Ihmettelin viime kesänä mantukimalaisten ja mehiläisten vähentymistä. Normaalisti puun kukissa on käynyt melkoinen vilske, mutta viime kesänä oli melkoisen hiljaista.

Vaikuttaako mahdollisesti lähellä oleva tukiasema mantukimalaisten ja mehiläisten vähentymiseen?

Mehiläinen saattaa lentää jopa kolmen kilometrin päähän pesästä mettä ja siitepölyä keräämään. Lähellä oleva matkapuhelinten tukiasema saattaa vaikeuttaa suunnistamista pitkien matkojen päästä ja ne eivät löydä takaisin pesään. Kysymys voi olla erittäin vakavasta ongelmasta, joka on vasta pikku hiljaa tulossa päivänvaloon.

http://www.tietokone.fi/uutiset/kannykat_tuhoavat_...

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen

Toit Jukka arvokkaita asioita esille radiotaajuisen säteilyn vaikutuksesta lintuihin ja mehiläisiin.

Toivoisin, että luonnonsuojelijat vihdoin ehtisivät perehtymään siihen, kuinka paljon on näyttöä radiotaajuisen säteilyn vaikutuksesta hyönteisten ja lintujen käyttäytymiseen & hedelmällisyyteen:

http://www.livingplanet.be/emrbirds.htm

http://tinyurl.com/luontovaurio

http://www.kompetenzinitiative.net/broschuerenreih...

Käyttäjän TiinaKallioinen kuva
Tiina Kallioinen

Hyvä Mikko ! Loistava vastine :)
Tsemppiä.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset