Sähkömagneettiset kentät ja terveys - Mikko Ahonen Elämänläheisiä mobiiliuutisia. Kerropa kavereillesi tästä uutiskanavasta!

Miksi Talentum edistää ihmisten syrjintää ja tutkijoiden häirintää?

   Avoin kirje Talentumin johtoryhmälle.

Talentumin useissa eri lehdissä on ilmestynyt kirjoituksia, joissa ihmisoikeuksia poljetaan ja ihmisiä mustamaalataan.

Näiden kirjoitusten kirjoittajat (”toimittajat”) edustavat pseudo-skeptistä organisaatiota ja käyttävät asiantuntijoina kirjoituksissaan saman kerhon jäseniä. Printtimediassa ilmestyviä vastineita näille kirjoituksille eivät Talentumin lehden päätoimittaja ja toimituspäällikkö salli. Lehdissä rikotaan jatkuvasti JSN:n Journalistin ohjeita.

Mustamaalaus muistuttaa paljon tupakkateollisuuden eri vuosikymmeninä käyttämiä taktiikoita. Tutkimusnäyttö on jo riittävä luokittamaan mobiililaitteiden tuottama radiotaajuinen säteily luokkaan: todennäköisesti syöpää aiheuttava. Jo tästä syystä journalismi Talentumin medioissa on edesvastuutonta. Kuvaan tämän kirjoituksen lopussa, miksi Talentumin on myös taloudellisesti riskialtista (tietämättään?) toimia ympäristöä saastuttavan teollisuuden etujen ajajana.

*************

ESIMERKKEJÄ HÄIRINNÄSTÄ TALENTUMIN ERI MEDIOISSA

Häirintää ja huonolaatuista journalismia on Talentumin lehdissä on ollut jo yli vuoden ajan.

Kun ensimmäisen kerran huomasin tämän vääristyneen journalismin, soitin Tekniikka & Talous-lehden silloiselle päätoimittajalle, Jyrki Alkiolle.

Hän ei suostunut tarjoamaan mahdollisuutta vastakirjoitukseen.

*************

Nyt MPC-paperilehdessä ja sen verkkoversiossa (5/2015) tämä toimittaja Vesa Linja-ahon kirjoittelu muuttui astetta häijymmäksi.

Kirjoitus sisälsi jo vihapuhetta väestöryhmää kohtaan ja kirjoituksessa inkvisitioimaisesti listataan ’väärinajattelijoita’.

Tästä syystä kirjoitin seuraavan vastineen MPC-lehden kirjoitukselle '10 väitettä mobiilisäteilystä':
 

Vesa Linja-ahon kirjoitus mobiilisäteilyn terveysvaikutuksista numerossa 5/2015 oli kerrassaan nolo. Linja-aho esiintyy tutkimuksen asiantuntijana, vaikka hänen väittämänsä ei pidä paikkaansa tutkimustiedon (emf-portal.org) kanssa. Linja-aho toimii pseudo-skeptisessä organisaatiossa, jonka edustama lämpöparadigma on murtumassa. Koska hän ei pysty enää asiakysymyksissä argumentoimaan, hän turvautui inkvisitiomaiseen 7 ihmisen halventamiseen. Vuonna 2011 Maailman terveysjärjestöön (WHO) kuuluva syöväntutkimuslaitos (IARC) luokitteli radiotaajuisen säteilyn mahdollisesti karsinogeeniseksi ja dosentti Dariusz Leszczynski (tuolloin tutkimusprofessorina Säteilyturvakeskuksessa STUK) , oli mukana tässä komiteassa. Nyt 2015 tutkimusnäyttö oikeuttaisi Bradford-Hill-kriteereillä ’todennäköisesti karsinogeeninen’ luokitukseen. Mekanismin selvittämiseen, mm. veriaivoesteen vuotamiseen ja siihen liittyvien proteiinimuutosten tutkimukseen, vain ei löydy rahoitusta. Vakavia sairauksia edeltävät hankalat oireet, siksikin ihmettelen keskustelun tasoa MPC-lehdessä. Haitalliset vaikutukset näkyvät myös luontoa (lintuja, mehiläisiä) koskevissa meta-analyyseissa. MPC tekisi lukijoilleen palveluksen, jos se toisi edes lasten suuret terveysriskit esille. Lopuksi sähkömagneettisten kenttien tutkijana (FT) ja mittausyrityksen osakkaana ihmettelen Linja-ahon vihamielisyyttä sähkömagneettisten kenttien mittaamista kohtaan. Eikö juuri mittaamalla opi, millä tasoilla vaikutuksia ilmenee?

 

Mikko Ahonen

 

*******

Soitin päätoimittaja Mikko Torikalle ja pyysin lupaa yo. vastineen julkaisuun paperilehdessä. Hän ei sallinut vastineen julkaisua paperilehdessä, vaan toimituspäällikön johdolla outo mustamaalaus-puhe jatkui MPC 6-7/2015:ssä ja vastine haudattiin  webin syövereihin

PÄIVITYS 22.10.2015: Trolli-toimittaja Linja-aho on saanut Julkisen Sanan Neuvoston (JSN) langettavan tuomion mustamaalauksesta.

PÄIVITYS 16.11.2015: Talentumin konsernin toimitusjohtaja Aarne Aktan on kaksi kertaa kieltäytynyt ottamasta vastuusta konserninsa lehtien journalismista, vaikka hänelle on asiasta informoitu.


**********

 

IHMISARVOA HALVENTAVAA VIESTINTÄÄ

Muistuttaisin Talentumia Julkisen sanan neuvoston (JSN) Journalistin ohjeista.

JSN Journalistin ohje, kohta 11: Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.

Talentumin lehdissä on näissä kirjoituksissa on käytetty ihmisiä halventavaa kuvitusta, jolla heidät on saatu näyttämään tyhmiltä ja järjettömiltä. Tässä voi kysyä, miksi päätoimittaja ja toimituspäällikkö ovat sallineet tämän? Tätä halventavaa kuvitusta on ilmestynyt lehden sivuille myös sen jälkeen kun asiasta Dariusz Leszczynskin kanssa huomautimme.

Dosentti, FT LeszczynskI (arvovaltaisen WHO IARC:n arviointikomitean jäsen) kysyi päätoimittaja Mikko Torikalta sähköpostilla myös journalistien etiikasta, mutta Torikka kieltäytyi vastaamasta näihin kysymyksiin. 

MPC:n artikkeli on omiaan täyttämään kunnianloukkauksen tunnusmerkistön, koska sen tarkoituksena on vahingoittaa jutussa listattujen seitsemän asiantuntijan mainetta ja kunniaa.  MPC-lehti on julkaissut Linja-ahon kirjoituksen sekä paperi- että nettiversiona, joten vahingoittamiseen tarkoitettu teksti on saatettu laajan lukijakunnan saataville. Linja-aho on hyökännyt toistuvasti samoja leimaamiaan asiantuntijoita kohtaan blogiteksteissään, joten hänen toimintansa on ollut pitkäaikaista ja jatkuvaa.

 

**********

 

KOULUKIUSAAJAN TAKTIIKAT KÄYTÖSSÄ

Huonolaatuinen journalismi Talentumin lehdissä on kuin koulukiusaamista.

JSN Journalistin ohje, kohta 26:  Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava.

Herjaavia kirjoituksia tehtaillut ”toimittaja” Linja-aho käyttää niin Talentumin lehdissä kuin eri WWW-foorumeilla jo tuhansia ihmisiä koskevasta ihmisryhmästä sanoja: idiootti, hörhö, mäntti, paskova pulu. Hän verkkoviestinnässään vertaa myös eri tavalla ajattelevia ihmisiä uusnatseihin.  

Linja-aho on entinen ääriuskovainen, joka löytänyt uuden 'uskonnon' pseudo-skeptismistä.
Hän on kertonut käyttäneensä mielenterveysongelmiinsa SSRI-lääkkeitä, jotka vievät täysin pois myötätunnon ja lisäävät aggressiivisuutta. Tämä näkyy valitettavasti hänen viestinnässään.

Linja-aho ei käytä MPC-lehden artikkelissaan toimittajan sananvapauttaan journalistin ohjeissa tarkoitetussa vilpittömässä tiedonvälityksen merkityksessä, vaan hän hyödyntää journalistin vapauttaan omien mielipiteidensä ja intressiensä ajamiseen. Keskeinen ongelma on juuri tässä: kirjoitusten tarkoitus ei ole aihepiirin informatiivinen käsittely, vaan Linja-aho laatii artikkeleita kyseisestä aihepiiristä leimatakseen ja vahingoittaakseen ihmisiä, joiden ajatuksista hän ei henkilökohtaisesti satu pitämään. Linja-aho ei keskustele asioista, eikä hän pysty löytämään MPC-lehden jutussa loukkaamiensa asiantuntijoiden toiminnasta mitään virheitä tai puutteita, joten hän pyrkii henkilöön käyvillä kommenteilla leimaamaan ja mustamaalaamaan ihmisiä, joista hän ei pidä. Jos lehden toimitus sallii tällaisten listojen laatimisen, niin onko seuraavana vuorossa julkinen lista ”väärien uskontojen kannattajista” tai ”väärärotuisista”?

On hämmentävää, että lehtitalo Talentum tukee tällaista ihmisarvon polkemista ja heidän toimituspäällikkönsä Jouni Junkkaala jopa MPC-lehden (5/2015) pääkirjoituksessaan osallistuu tällaiseen:

Vaikka huomautimme asiasta, Junkkaala jatkoi samaa linjaansa.

Ovatko MPC:n toimittajat niin addiktoituneita mikroaaltoteknologioista, että he ketjupolttajien tavoin kieltävät riskit ja aggressiivisesti hyökkäävät aiheesta puhuvia vastaan?

"The further a society drifts from the truth, the more it will hate those that speak it."
-George Orwell


Koulukiusauksessa kiusaaja kutsuu paikalle kaverilaumansa ja yhdessä he lyövät vielä lisää puolustuskyvytöntä. Aikuisten maailmassa tämä koulukiusaus tapahtuu niin, että ensin trolli-toimittaja Linja-aho kirjoittaa jutun lehteen ja sen jälkeen hän skepo-susilaumansa tukemana hyökkää ’väärinajattelijoiden’ WWW-foorumille irvailemaan lehtijutun tukemana puolustuskyvyttömiä ihmisiä.

**********


USEITA SAIRAUKSIA KOSKEVA KANSANTERVEYDELLINEN ONGELMA

Minua tämä vakavasti sairaiden ihmisten ivaaminen Talentumin lehdissä ei naurata, koska näen työssäni yhä enemmän syöpään (erit. lymfooma, leukemia, rintasyöpä, sylkirauhassyöpä, gliooma), MS-tautiin, ALSiin, Alzheimeriin sairastuneita, joissa sähkömagneettisten kenttien altistus on ollut joko sairauden aiheuttaja ja edistäjä.
Hedelmällisyysongelmat ovat mobiilikäyttäjillä vahvasti kasvussa ja geneettiset vauriot jälkipolvissa ovat erittäin mahdollisia.  

 

Useassa tapauksessa erityisesti mikroaaltokuormitus aiheuttaa sairauksien kivuliaiden oireiden pahenemisen, sähköherkkyys on tämän jäävuoren huippu. Sähköherkkyyden osalta Linja-aho on ”unohtanut” alueen uusimman ja relevanteilla menetelmillä tehdyn tutkimuksen. Euroopassa tämä on jo kymmeniä miljoonia ihmisiä koskeva vakava terveysongelma. Suomessa se koskee jo mahdollisesti yli 250.000 ihmistä, lähivuosina syöpätapaukset ja hedelmättömät mukaan lukien paljon suurempaa määrää. Osa näistä mobiiliteknologioista sairastuneista ihmispoloista ovat niin huonossa kunnossa, että he eivät todellakaan pysty vastaamaan ko. trolli-toimittajien pilkkaan.

 

Nämä mobiilteknologioista oirehtivat ja sairastuneet omaisineen tulevat myös tekemään päätöksiä Talentumin palveluiden käytöstä ja nykyisen journalismin perusteella irtisanovat tilauksensa, eivätkä todellakaan kehu Talentumin lehtiä eteenpäin.

Jo tästä syystä Talentumin johdon kannattaisi pian kiinnittää huomiota trolli-toimittajien askareisiin lehdissään!

 

**********

 

OMA HENKILÖKOHTAINEN NÄKÖKULMANI ASIOIDEN VÄÄRISTELYYN

Sähkömagneettisten kenttien tutkijana (FT) olen julkaissut useita vertaisarvioituja tutkimuksia ja työskentelen parhaillaan dosimetrian ja aivokasvainten epidemiologisten tutkimusten parissa.

Olen kiertänyt 7 pitkää vuotta Suomen oppilaitoksia kouluttamassa mobiiliteknologioiden riskienhallinnasta, niin Euroopan parlamentin kuin Euroopan neuvoston suositusten mukaisesti. Nämä riskienhallintakoulutukset ovat viime vuosina olleet myös perheyhtiömme Sustainable Mobile Oy:n toiminta-aluetta.

Saksassa olen omalla kustannuksellani käynyt kalliit laitevalmistajien ja insinööritoimistojen spektrianalysaattori- ja muut mittauskurssit. Sen osaamisen kautta perheyhtiössämme vaimoni kanssa autamme ihmisiä tarkoilla mittalaitteilla löytämään terveellisemmän asuinpaikan ja suojausratkaisuilla pienentämään erit. mikroaaltosäteilyä työpaikalla, jotta he pysyvät työelämässä.


Tässä kohtaa minusta on kohtuutonta, että tämä trolli-toimittaja väittää, että minulla ei tutkijana ole yhtään julkaisua aihealueelta ja perheyhtiömme myy krääsää.

Samanlaisia perättömiä väitteitä sisälsi hänen kirjoituksensa Talentumin MPC-lehdessä 6 muusta ihmisestä.

 

**********


TUTKIJOIDEN JA KANSANEDUSTAJIEN TYÖN HAITTAAMISTA

MPC-lehden jutussa häirittiin ja haitattiin yhteensä neljän tutkijan työtä.

Erityisen vääristeleviä Linja-ahon kommentit olivat kollegastasi, dosentti Dariusz Leszczynskistä. Dariusz valittiin arvovaltaisen WHO IARC:n toimikunnan jäseneksi juuri siksi, että hän on ansioitunut, luotettava ja teollisuudesta riippumaton tutkija. Lisäksi hän on toiminut USA:n Senaatin ja Kanadan Parlamentin kutsumana asiantuntijana, koska hän on maailman parhaita asiantuntijoita Proteomics-alueella (ionisoimattoman säteilyn vaikutukset proteiineihin).

Dariusz Leszczynskin tutkimus ja osaaminen on avainasemassa kun selvitetään, minkä mekanismi(e)n kautta radiotaajuinen säteily edesauttaa syövän syntymistä. Dariusz on tästä syystä jo aikaisemmin joutunut häirinnän kohteeksi: hänen tieteelliset näkökulmansa sensuroituun STUKissa, häneltä estettiin jatkorahoituksen hakeminen, hänen laboratorionsa välineistöineen suljettiin ja lopulta hänet irtisanottiin. Yksityiskohta: Sähköherkkyyteen liittyvä (proteiiini)tutkimus oli tiukasti kielletty STUKissa tutkimusjohtaja Sisko Salomaan päätöksellä.


200 tutkijaa otti juuri yhteyttä YK:n pääsihteeriin tutkijoiden häirinnän takia. Jälleen kysyn, että miksi Talentum osallistuu tällaiseen tutkimuksen häirintään lehdissään?

Seuraavalla videolla 200:n tutkijan edustaja, biologian professori Martin Blank juttelee mobiililaitteiden syöpäriskistä erityisesti lasten osalta:


https://
 

Suomessa Kauppalehti uutisoi asiasta:

 

 kännykkä aiheuttaa aivosyöpää

 

On vähintään kummallista, että tässä yhteydessä Linja-aho halventaa kansanedustajia, jotka tekevät lastensuojelutyötä tai puhuvat mobiiliteknologioiden lapsille aiheuttamista terveysriskeistä.

Osa hänen kerhokavereistaan (mm. Mikko Muilu) jopa uhkailee kansanedustajia sillä, että jolleivät he lopeta mobiililaitteiden terveysriskeistä puhumista, pseudo-skeptisen kerhon toimittajajäsenet kirjoittajat heistä mustamaalausjutun mm. Tiede-lehdessä ja Suomen Kuvalehdessä. [Monelta kansanedustajalta olen tämän kuullut].

 

 

**********

 

 

SKEPSIS – AITOA TIETEELLISTÄ EPÄILYÄ VAI DOGMAATTISTA VAINOA?

Trolli-toimittajien tekemä mustamaalaus on minusta erittäin huonoa mainosta Skepsis ry:lle. Järjestön alun perin aidosti skeptinen asenteensa on muuttunut dogmaksi, joka ei ota huomioon jatkuvasti vahvistuvaa näyttöä terveysriskeistä. Skepsis ei ole valmis aidosti epäilemään uskonkappaleitaan, vaikka tiede on jo kauan aikaa sitten osoittanut vanhan lämpöparadigman vääräksi.  

Skepsis-lehti on valitettavasti nykyään täynnä tieteellisesti heikkolaatuisia kirjoituksia, joissa vain huuhaillaan, puoskaroidaaan ja haukutaan nimellä ”väärinajattelijoita”.

Skepsiksen hallituksen jäsen Tiina Raevaara kirjoittaa blogia nimeltä "Tarinoita tieteestä". Hämmästelen juttujen rajoittunutta näkymää tieteeseen ja myös sitä, miksi bloggaaja ilman tutkimukseen perehtymistä säännöllisesti mustamaalaa "väärinajattelijoita".

Toivoisin, että Skepsis ry vakavasti harkitsisi toimintansa tieteellisyyttä ja irtisanoutuisi tutkimuksen haittaamisesta ja ihmisten halventamisesta.

Seuraava lause  kuvaa hyvin sitä, mitä viime vuosina on tapahtunut:

“The system built up over the years to promote scientific advance has become one that narrow-minded people can use to block any advance that they deem unacceptable.”

- Fyysikko (FT) ­Brian D. Josephson, Nobelin palkinnon saaja

 

**********

 


ONKO TALENTUM ANTANUT PERIKSI PAINOSTUKSEN ALLA?

JSN Journalistin ohje, kohta 3:  Journalistilla on oikeus ja velvollisuus torjua painostus tai houkuttelu, jolla yritetään ohjata, estää tai rajoittaa tiedonvälitystä.

Ovatko Talentumin mediat kokonaan painostuksen alla?

Surkuhupaisinta Linja-ahon jutussa MPC-lehdessä oli se, että hän otti siihen mukaan huuhailemaan ja ihmisiä haukkumaan lääketeollisuuden lääkkeiden suurimman puolustajan, pseudo-skeptikko Markku Myllykankaan, joka kieltäytyy ymmärtämästä sähkömagneettisiin kenttiin perustuvia hoitoja.  Jopa Työterveyslaitos ymmärtää nämä, mutta Myllykangas ei

Jos alle nykyisten raja-arvojen olevien sähkömagneettisten kenttien vaikutukset tunnustettaisiin, mullistaisi tämä sairauksien diagnosoinnin, hoidon ja ennaltaehkäisyn.  Samoin terveydenhuoltojärjestelmämme kustannukset tippuisivat murto-osaan nykyisestä. Tässä on yksi syy, miksi sähkömagneettisten kenttien lämmön noususta riippumattomia vaikutuksia Myllykangas ja kumppanit näin aggressiivisesti vastustavat.


”Sense about Science”-organisaatio on pseudo-skeptinen organisaatio Englannissa, jonka jäseniä on myös toimittajina ja heidän värittyneen viestinsä kautta järjestö saa massiiviset lahjoitukset lääkefirmoilta ja teleoperaattorilta. Toivottavasti tämä toimintatapa ei ole laajenemassa Suomeen?

Palkittu veteraanitoimittaja Sharyl Attkisson käsittelee mainiossa Stonewalled-kirjassaan  ja seuraavalla videolla kieroutunutta journalismia. Hän tuo esille sen, että masinoidun mustamaalauksen tyypillisiä merkkejä on ihmisten halventaminen ja tutkimustiedon ohittaminen:
 

https://

 

Hämmästelen myös teollisuuden vaikutusta toimittajien ja tiedetoimittajien toimintaan. Erityisen räikeää tämä oli Tiedetoimittajien Maailmankonferenssissa Helsingissä 2013, jossa järjestettiin workshop mobiiliteknologioiden terveysriskeistä. Kaikki workshopin esiintyjät olivat vahvasti teollisuuteen kytkeytyneitä ja idea workshopiin oli tullut mobiiliteollisuuden edustajalta. Koitin kysyä konferenssien järjestäneiltä Suomen Tiedetoimittajilta tätä konferenssin vahvaa liityntää mobiiliteollisuuteen ja lääketeollisuuteen, mutta en koskaan saanut kysymykseeni vastausta.

Kun historiallisesti tarkastelee tätä nyt Talentumin lehdissä tapahtunutta häirintää, vaikuttavat nyt käytetyt taktiikat samanlaisilta, kuin tupakkateollisuuden aikoinaan käyttämät:

 "Big Tobacco never favored an open fight—it has been secretly buying legislators and threatening scientists and journalists for decades."

 

USA:ssa Fortune-lehti julkaisi teollisuutta kritisoivan artikkelin ja tämän jälkeen alan teollisuuden yritykset vetivät mainoksensa pois lehdestä moneksi vuodeksi. Kysynkin: Onko Suomessa tapahtumassa nyt päinvastaista, maksimoidaanko häirinnällä teollisuuden mainostulot eri mediatalojen medioissa, johdon huomaamatta?

 

Arvoisa Talentumin johto. Pyytäisin teiltä tiukkoja toimia yllämainitun häirinnän kitkemiseksi ja laadukkaan journalismin palauttamiseksi. Olen valmis muuttamaan käsitystäni Talentumista, jos johto osoittaa johtajuutta ja puuttuu ongelmakohtiin.

 

 

Yhteistyöterveisin:

 

Tutkija (FT), osakas Mikko Ahonen

P.S. Toivoisin, että Sinä Uuden Suomen blogien lukijana et tue yllä kuvattua vihajournalismia, vaan irtisanot Talentumin lehtien tilaukset ja vältät irtonumeroiden ostamista, kunnes Talentum on muuttanut toimintatapansa.
 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (9 kommenttia)

Eeva Luukkonen

Hyvä Mikko! Oli aika puuttua halventavaan kommentointiin. Eihän se kuulu mihinkään keskusteluun saati sitten asialliseen argumentointiin.

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen

Kiitos tuesta, Eeva. Tämä sähkömagneettisten kenttien tutkijoiden syrjintä ja tutkimuksen haittaaminen ei valitettavasti ole mikään uusi asia.

- Professori Andrew Marino kuvaa kirjassaan "Going Somewhere - Truth about a Life in Science ", miten tätä häirintää on tehty jo 50 vuoden ajan. Suosittelen kaikille tutustumista herran kirjaan tai ajatuksiin:

http://andrewamarino.com/

- Kuvaus tästä tuoreemmasta häirinnästä on toimittaja Sharyl Attkissonin esityksessä (kirjoituksessani oleva videolinkki).

Käyttäjän anmarirytila kuva
Anmari Rytilä

Tärkeä kirjoitus, kiitos.

Mielestäni skeptismi on uskonto muiden uskomusjärjestelmien joukossa.

Skeptikot eivät siis ole vapaita ajattelemaan, koska heille lähes kaikki
on "hömppää", perustelematta.

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen

Epäillä saa ja monessa asiassa kannattaa olla aluksi skeptinen.

Dogmaattinen vaino ja laiskuus alueen tutkimukseen perehtymisessä ei taas ole Aidon Skeptikon tuntomerkki.

Kyllä, Anmari, nuo pseudo-skeptikot ovat kuin kuin keskiajan inkvisition edustajia. Ovat kehittäneet eriskummallisen viha-uskonto -rakenteen. Ihmettelen myös heidän hang-around-porukkaansa (myös MPC-, Tekniikka & Talous ym. lehdissä), jotka oikein kannustavat, kun kokonaista tuhansista ihmisistä koostuvaa ihmisryhmää jatkuvasti lyödään.

Hannu Rytilä

Olen kirjoitellut paljonkin Vesa Linja-ahon kanssa ja lähettänyt hänelle kirjanikin. Pidin hänen pikku kirjoituksiansa lähinnä kiusana mutta tämä Mikon Blogi avasi silmäni. Tässä on tosiaan kyse systemaattisesta kiusaamisesta.

Laitoin hänen Image-lehden blogiinsa seuraavan kommentin, tämä on minun vastuullani kirjoitettua tekstiä:

Nythän tämä selvisi! Kun oma kasetti ei ole kunnossa niin hyökätään muiden kimppuun.
Vesa, lue Mikko Ahosen blogi ja ota se tosissasi. Lopeta samalla kokonaan hyökkäykset sähköherkkiä vastaan. Sinä, joka et tiedä asiasta yhtään mitään auot päätäsi somessa. Mikä on oma pätevyytesi aiheeseen? Nolla. Mikä on Lilja Tammisen pätevyys aiheeseen? Nolla.

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen

Kyllä, Hannu: kyse on systemaattisesta kiusaamisesta. Kouluissa ja työpaikoilla tähän tulisi jo poliisi väliin, mutta webissä ja mainitsemissani lehdissä tämä on organisoitua toimintaa, ilman vastuuta.

Välillä ihmettelen, että kuinka sairas maa Suomi on, kun tällaista solvaamista jatkuvasti ilmenee eri medioissa ja erityisesti Image-blogialustalla.

Tehokkaasti Suomessa pyritään myös tukahduttamaan viimeisetkin tutkijat ( katsokaapa yo. jutustani kuvaus esimerkiksi dosentti Dariusz Leszczynskin kokemasta häirinnästä. )

Käyttäjän Jukka Konttinen kuva
Jukka Konttinen

Väitetyn haitallisen säteilyn estämiseen kauppaatte palveluja ja laitteita. On varsin helppo osoittaa, että ne ovat huijausta joten kai ihmisten pettämiseen joku roti ja vastavoima pitää löytyä.

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen

Odotinkin jotain tällaista. Yllä kerroin, että olemme vaimoni kanssa kiertäneet perheyrityksemme nimissä kouluissa pitämässä riskienhallintakoulutuksia Euroopan parlamentin ja Euroopan neuvoston vaatimuksesta. Onko tämäkin Jukka kuvaamaasi huijausta? Ketä me tässä sanojesi mukaan petämme?

Vastauksestasi Jukka heijastuu suuri viha. Samanlainen kuin noissa Linja-ahon jutuissa, ehkä olet niitä lukenutkin?

Olisin sinulta, akateemiselta koulutetulta ihmiseltä odottanut fiksumpaa argumentointia.
https://www.jyu.fi/kemia/en/research/renewable-nat...

Ihmettelen myös, että ovatko tutkijaryhmäsi jäsenet ylpeitä vihanpurkauksistasi? Eikö teidän tutkimusryhmässänne kannattaisi keskustella enemmänkin ympäristöä saastuttavista tekijöistä ja erityisesti radiotaajuisesta säteilyn vaikutuksista?
http://http//www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23261519,...

Mitä jos sekä radiotaajuinen säteily, että matalataajuiset magneettikentät ovat karsinogenisia? Mikä rikos on tälloin järjestämäni riskienhallintakoulutus, erityisesti lasten osalta? Tai mittauksen perusteella perheen altistuksen pienentäminen?

Jos olisin pelitutkija ja olisin osakkaana pelifirmassa, jonka mobiilituote on tarkoitettu lapsille ja tämä tuote altistaisi satoja (tuhansia?) tunteja laitteen karsinogeeniselle mikroaaltosäteilylle, niin olisiko se eettistä toimintaa?

Jos olisin valaistuksen tutkija ja olisin osakkaana firmassa, joka myy valaistumittareita, niin tuskin tuo vihanpurkauksesi olisivat samaa luokkaa kuin yllä?

Toivoisin, että Suomessa pääsisimme samalle tasolle kuin Itävallassa, jossa paikallinen lääkäriliitto on antanut terveyttä edistävät suositukset sähkömagneettiselle säteilylle: http://www.aegu.net/pdf/emf-leitlinie-der-oak.pdf , http://www.greenspot.fi/jussihirvi/blogcontent/fil... , sivulta 8 eteenpäin. Siellä tutkijat ja insinöörit tekevät näitä mittauksia . Suomessa näköjään nämä mittaukset ovat tabu ja käsittämättömän raivon aihe.

Toivoisin, että saisin jatkossa tähän blogijuttuuni keskustelua edistäviä viestejä, vihanpurskausten sijaan.

Käyttäjän TiinaKallioinen kuva
Tiina Kallioinen

Hienoa Mikko ! Taas hyvä kirjoitus sinulta !

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset