Sähkömagneettiset kentät ja terveys - Mikko Ahonen Elämänläheisiä mobiiliuutisia. Kerropa kavereillesi tästä uutiskanavasta!

5G-teknologian esittely - ympäristö- ja terveysriskit

Esittelen tässä kirjoituksessa ensiksi 5G:n teknologian. Teen sen Insinöörien Maailmanjärjestön, IEEE:n 5G-tiedotusvideon pohjalta:

https://

Video: 5G teknologian pääkohdat.

200 tutkijaa ovat jo varoittaneet 5G:n terveysriskeistä (5G Appeal).

Käynkin seuraavassa systemaattisesti läpi terveys- ja ympäristöriskit kunkin 5G:n erityisalueen osalta.
 

1. MILLIMETRIAALLOT (MILLIMETER WAVES)

5G-mainokset lupaavat: "100-kertaa 4G:tä suurempi nopeus ja olematon viive".

Tämä lupaus todentuu vasta käytettäessä korkeampia, useamman kymmenen gigahertsin taajuuksia. Tällöin ollaan jo (lähes) millimetriaaltoalueella. Ja mitä korkeampi taajuus, sitä lyhyempi aallonpituus.

Tämä 5G:n lyhyt aallonpituus on mahdollisesti hyvinkin ongelmallinen hyönteisten, sis. mehiläisten osalta.

Kuva millimetriaaltojen gigahertsitaajuisen säteilyna absorptiosta mehiläiseen)

Kuva 1. Radiotaajuisen säteilyn absorptio mehiläiseen taajuuden mukaan. Huomio vahva absorptio lähellä millimetriaaltoaluetta, jo 6 GHzista alkaen, kun vahvin absorptio on lähellä 24 GHz. Thielens et al. (2018)
 

Lainaus tutkimuspaperista Thielens et al. (2018):


"All insects showed a general increase in absorbed RF power at and above 6 GHz, in comparison to the absorbed RF power below 6 GHz. Our simulations showed that a shift of 10% of the incident power density to frequencies above 6 GHz would lead to an increase in absorbed power between 3–370%.
....This could lead to changes in insect behaviour, physiology, and morphology over time due to an increase in body temperatures, from dielectric heating.
"


Tämä kommentti korkeiden GHz-taajuuksien haitallisuudesta ja säteilyn erittäin suuresta absorptiosta hyönteisiin ei ole ainoa laatuaan, jo aikaisemmin 3 tutkimuskatsausta (review) osoittaa radiotaajuisen säteilyn vaurioita hyönteisille, eläimille ja kasveille (Cucurachi et al.(2013); Balmori (2009); Sivani & Sudarsanam (2012).


 

Suomessa 5G:tä varten on varattu 700 MHz:n, 3.5 GHz:n ja 26 GHz:n taajuusalueet ja lisää taajuuksia on tulossa.


Noista taajuuksista 26 GHz on jo lähelle millimetriaaltoaluetta. Suurin kuormitus 26 GHz:n taajuudella on ihoon ja silmiin. Tästä syystä ihosyövän ja silmäsairauksien riski mahdollisesti kasvaa.

Tämä ei tarkoita, että vaikutukset jäisivät vain näihin elimiin. Eri sairauksien riskistä huomionarvoisia ovat seuraavat tutkimuspaperit:

Di Ciaula, A. (2018). Towards 5G communication systems: Are there health implications? International Journal of Hygiene and Environmental Health. https://doi.org/10.1016/j.ijheh.2018.01.011

Russell, C. L. (2018). 5 G wireless telecommunications expansion: Public health and environmental implications. Environmental Research, 165, 484–495. https://doi.org/10.1016/j.envres.2018.01.016

5G:hen liittyy kiinteästi Esineiden Internet eli Internet of Things (IoT). Monet näistä sensori-antenniyhdistelmistä on suunniteltu toimimaan millimetriaalloilla. Jo tästä syystä IoTLabin ja muiden suomalaisten tutkijoiden kannattaisi perehtyä millimetriaaltojen ympäristö- ja terveysvaikutuksiin.
 

Israelilaiset tutkijat ovat useaan otteeseen osoittaneet, että hikirauhaset (sweat glands) voivat johtaa kymmenien gigahertsien radiotaajuisen säteilyn (millimetriaallot) syvemmälle kehoon. He varoittavat tästä:

Betzalel, N., Ben Ishai, P., & Feldman, Y. (2018). The human skin as a sub-THz receiver – Does 5G pose a danger to it or not? Environmental Research, 163, 208–216. https://doi.org/10.1016/j.envres.2018.01.032

"We are raising a warning flag against the unrestricted use of sub-THz technologies for communication, before the possible consequences for public health are explored."

https://
 

Video: Israelilainen tutkija Ben Ishai esittelee 5G:n ja yleisesti millimetriaaltojen vaikutusta hikirauhasiin ja niiden kautta syvämmälle kehoon.


Tämä heidän varoitus on ymmärrettävä, kun katsoo mihin korkeampia GHz-taajuuksia on aikaisemmin käytetty.

USA:n armeija on patentoinut 'The Active Denial System'-asejärjestelmän, jossa tuottamalla 90 GHz:n taajuus ja vahvempi teho, saadaan polttava kivuntunne ihmisille, johon tämä lamautusase on kohdistettu.

https://

Video: The Active Denial System millimetriaaltoihin perustuen

Jo 1970-luvulla huomattiin, että Suomen raja-arvon tasolla (10 W/m2) millimetriaalloilla, muutaman minuutin ajan päivässä säteilytetyt rotat  saivat useita vakavia terveysongelmia:
- Ihossa olevat hermot vaurioituivat
- Vastustuskyky heikentyi
- Keskushermoston toiminta heikentyi
- Hormonijärjestelmän toiminta petti


Huomionarvoista tässä on se, että tämä dokumentti on CIA:n kääntämä englanniksi eli millimetriaaltojen haitalliset, asejärjestelmiinkin soveltuvat vaikutukset on tunnettu jo pitkään.

Kolikolla on myös positiivinen kääntöpuolensa. Ukrainassa tohtori Sergei Sitko ja kumppanit ovat 40 GHz:n taajuuksillla, pienemmällä teholla ja lyhyellä vaikutusajalla hoitaneet (!) kipua ja muita terveysongelmia  (Menetelmä: Microwave Resonance Therapy, myös nimellä Millimeter Wave Therapy). Heidän työnsä 1970-luvulta alkaen ja useat tutkimuskatsaukset (1,2) ovat  osoittanut, että tiettyjä akupisteitä kehossa millimetriaalloilla säteilyttämällä, saadaan tehokkaasti myös vaikutus sisäelimiin.
 

Tässä huomionarvoista on se, että usein lyhytkestoinen altistus pienellä teholla on hyödyllistä, mutta krooninen altistus on aina haitallista. Jos siis 40 GHz:n lyhytkestoinen (20 min/päivä) hoitolaitteen heikkotehoinen altistus vaikuttaa kipureseptoreihin, tulisi olla hyvin varovainen saman taajuuden käytöstä 5G-tukiasemissa altistamassa ihmisiä kroonisesti (24/7).

Itse tutustuin millimetriaaltoihin tarkemmin Sisäilmastoseminaari 2019:a varten ja katsauksessamme toimme esille kroonisen millimetriaaltokuormituksen haitalliset vaikutukset bakteereihin :

https://www.sisailmauutiset.fi/Sisailmastoseminaari_2019.pdf , s. 375-380.

 

5G antibiotic resistance coli MRSA bacteria

 

 

Aihealueesta on tehty myös erittäin hyvä kirjallisuuskatsaus (Soghomonyan et al., 2016), joka tuo antibioottiresistenssin riskin esille millimetriaaltojen osalta.

 

 

Jo aikaisempien mobiiliteknologioiden (GSM, 3G, Wi-Fi) on huomattu vaikuttavan antibioottiresistenssiin, mutta myös mm. hiivojen kasvuun.

 

Huomio! Antibioottiresistenssi ja bakteerien kontrolloimaton lisääntyminen ovat vakavia asioita potilasturvallisuuden näkökulmasta, siksi Suomen terveydenhuoltojärjestelmässä tulisi riskit tiedostaa. Jotta ei ajettaisi yhtä riskialttiita pilotteja, kuten Ruotsissa Uumajassa, Världens Första 5G-Sjukhus (Sjukt!), tapauksessa.

 


Valitettavasti on siis hyvinkin todennäköistä, että bakteerit ja hiivat niin ihmisissä, eläimissä kuin kasveissa tulevat reagoimaan vahvasti 5G-kuormitukseen, erityisesti korkeampien GHz-taajuuksien osalta.2. PIENI SOLUKOKO - SMALL CELL

Johtuen antennien pienestä koosta, myös tukiasemat ovat erittäin pieniä. Tämä mahdollistaa niiden sijoittamisen mm. valaistuspylväisiin. Tällöin tukiasemat ovat myös hyvin lähellä koteja, jopa ikkunoiden korkeudella (vertaa: GSM/3G/4G-tukiasemat ovat mastoissa, usein mäkien päällä tai kaupungeissa kerrostalojen katoilla.)

Tutkijat varoittavat:
"Our simulation results suggest the downlink of a Fifth Generation Cellular Mobile Communications (5G) system can generate significantly higher power density (PD) and specific absorption rate (SAR) than the previous generations of wireless systems."

Nasim, I., & Kim, S. (2019). Mitigation of human EMF exposure in downlink of 5G. Annals of Telecommunications, 74(1), 45–52. https://doi.org/10.1007/s12243-018-0696-6

 


Suomen ICNIRP-raja-arvot radiotaajuiselle säteilylle eivät valitettavasti millään tavalla suojaa väestöä ja ovat tuhansia kertoja liian korkeat.

Tutkivat journalistit maaliskuussa 2019 kartoittivat tämän eriskummallisen raja-arvo-kerhon, International Comission of Non-Ionizing Radiation 'Protection' (ICNIRP), toimintaa ja käyttivät sanaa Kartelli järjestön toiminnasta.


Mobiiliteollisuus itse on huomauttanut, että 5G käyttää suuria tehoja ja terveellisemmät raja-arvot huomioivissa maiden (Italia, Kiina, Venäjä ym.) 1/100-osa-ICNIRP-raja-arvoilla 5G:tä on vaikea, jopa mahdoton toteuttaa:


https://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/20171205/Documents/S...

, koska suoja-alueet 5G-tukiaseman ympärillä ovat erittäin laajat:


Radiotaajuisen säteilyn kuormitus 0,1 W/m2 tasolla 5G tukiasemasta


Kuva 2. Teollisuuden dokumentti, jossa huomautetaan, että 0,1 W/m2-tasoilla suoja-alueet tukiaseman ympärillä tulevat olemaan suuret (kuvassa 115 metriä) ja siksi 5G:tä on vaikea, jopa mahdotonta toteuttaa terveellisemmät raja-arvot omaavissa maissa.

 

USA:n senaatissa on senaattori Blumenthal osoittaa videolla  kysymykset FCC:n edustajille ja ilmenee, että mitään terveystutkimuksia 5G:n vaikutuksista ihmisiin ei ole tehty, eikä myöskään ole ollut niin USA:ssa kuin Euroopassa rahoitusta näihin tutkimuksiin.

https://

 

Video: Senaattori Blumenthal tenttaa FCC:n edustajia 5G:n terveysvaikutusten tutkimuksesta ennen teknologian julkaisua.

 

Ei siis yllättävää, että Euroopassa Bryssel, osa Roomaa ja Firenze huhtikuussa 2019 kielsivät 5G-rakentamisen terveyssyistä. Alla kuva Brysselin terveysviranomaisen kannanotosta:


Bryssel 5G kielto

 

Kuva 3. Brysselin terveysviranomainen kommentoi heidän 5G-kieltoaan: "Emme halua laboratoriokoe-eläimiksi".

 


3. JÄTTIMÄINEN MÄÄRÄ ANTENNEJA - Massive MIMO (Multiple Input Multiple Output)

5G-tukiasemien osalta todellinen ongelma on se, että tukiasema voi sisältää satoja(!) antenneja. Nyt ollaan jo varustamassa 4G-tukiasemia, jotka ovat 5G-päivitettäviä. Näissä on jo 128 antennielementtiä.

Mutta ... tämä antennien määrä vain kasvaa, kun siirrytään millimetriaaltoalueelle:

 

5G ja 512 antennas ja 8 beamforming rays

 

Kuva 4. Tukiaseman 5G-millimetriaaltoantennipaneeli. Sisältäen 512 antennielementtiä ja mahdollisuuden 8 säteen (beam) hyödyntämiseen beamforming-tarkoitukseen.

"Pääsimme" tutkijakollegoideni kanssa mittaamaan 5G-päivitettäviä 4G-tukiasemia 2600 MHz:n taajuudella Tukholmassa helmikuussa 2019 (julkaisu mahdollisesti tulossa). Mittalaitteena oli tällä kertaa Narda NBM-520 . Huippuarvot yllättivät suuruudellaan meidät.  Ne olivat jalankulkijoiden tasolla kadulla, yli 30 V/m ( yli 2 W/m2 ) ! . Mahdollisesti syy oli juuri Massive MIMO ja erittäin suuri määrä antenneja.

Tässä kohtaa on hyvä huomata, että radiotaajuinen säteily on WHO IARC:n luokituksella jo vuodesta 2011 lähtien luokassa: "mahdollisesti syöpää aiheuttava".
 

 

Samoin valtaosa epidemiologisista tutkimuksista kohdistuen matkapuhelintukiasemiin osoittaa kasvanutta terveysriskiä.
 

Säteilyturvakeskuksen (STUK) edustajat valitettavasti levittävät väärää tietoa, väittäessään, että 5G ei nosta kansalaisten radiotaajuisen säteilyn kuormitusta ja mitään riskejä ei ole . Tämä virhe tuli viimeksi esille pääjohtaja Tiippanan  viestissä.

 

Aikaisemmin olen 2 emeritusprofessorin ja juristin avustamana kuvannut, kuinka vääristynyttä, jopa valheellista on Säteilyturvakeskuksen tiedotus on ollut jo usean vuoden ajan.

 

Pääministeri Sipilää ja ministereitä Mattila, Berner, Saarikko ja Grahn-Laasonen on huomautettu 5G:n terveysriskeistä ja pyydetty valvomaan tarkemmin viranomaisia.

Toistaiseksi nämä ministerit ovat olleet täysin välinpitämättömiä tai vierittäneet pallon takaisin STUKille tai STM:ään.

 

Kumulatiivinen kuormitus 5G-tukiasemissa kasvaa siis merkittävästi olemassaoleviin 2G-, 3G- ja 4G-tukiasemiin verrattuna.

(Kannattaa katsoa myös tuhansien uusien (5G-)satelliittien kieltämiseen liittyvä vetoomus: https://www.5gspaceappeal.org/ )

Kerään itse jatkuvasti tutkimusta ja uutisia 5G:hen & tukiasemiin liittyen Chronic Exposure -sivustolla ( http://www.chronicexposure.org ) ja Twitter-kanavalla ( http://twitter.com/chronicexposure ) .

Chronicexposure - 5G base station information

 

5G-KÄNNYKKÄ  (tämä kohta päivittyy vuoden 2019 aikana):


Antennien määrän lisäys koskee myös 5G-kännykkää, viimeisimpien tietojen mukaan yhdessä kännykässä voi olla jopa 16 antennipatteristoa (antenna array).  

Kännykän osalta huomiota herätti keväällä 2019 Motorolan Moto 5G-kuori, jossa oli valmiiksi varoitukset 26 GHz:n taajuuden osalta ja kännykkä pyrkii sammuttamaan 5G-antennit aina kun kännykkä on alle 5 mm etäisyydellä kehosta/ihosta.

 

 

4. USEAMMAN ANTENNIN SÄTEEN KOHDISTUS - BEAMFORMING

Uusimpien 4G ja pre-5G-tukiasemien ominaisuus on kohdistaa useamman antennin säteily (radiokeila) tiettyyn kohteeseen.  Tästä käytetään nimitystä Beamforming.
 


Beamforming 5G

Kuva 5. Havainnekuva 5G:n beamforming-ominaisuudesta. Antennikiila useasta eri antennista voidaan kohdistaa säteen tavoin tiettyyn kohteeseen. Ymmärrettävästi tästä kohteessa radiotaajuisen säteilyn tehotiheysarvot nousevat.

Italialaiset tutkijat huomauttavat tästä, että riski voi antennikiilassa kasvaa: "However, since the radiation is concentrated into selected portions of territory, there may be an increase of EMFs in these points".


Chiaraviglio, L., Cacciapuoti, A. S., Martino, G. D., Fiore, M., Montesano, M., Trucchi, D., & Melazzi, N. B. (2018). Planning 5G Networks Under EMF Constraints: State of the Art and Vision. IEEE Access, 6, 51021–51037. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2868347

Aikaisemmin tutkateknologioihin oli kehitetty Phased Array -järjestelmä, johon myös 5G:n Beamforming pohjautuu. Phased Array & Beamforming -riskin erityislaatuisuudesta on ajatuksia herättävä kirjoitus.

 

5. VIIVEETÖN KAKSISUUNTAISUUS - FULL DUPLEX

5G:n osalta luvataan alle 1 millisekunnin viive, delay (kun 4G:n osalta se oli vielä n. 70 ms).

Tämän uuden teknologian 'feature' on myös se, että samaa taajuutta voidaan käyttää sekä datan lähettämiseen että vastaanottamiseen. Lisäksi 5G hyödyntää erittäin laajaa spektriä ja suurta taajuuksien määrää. Tästä käytetään käsitettä 'contiguous spectrum'.
 

Tässä on näkyvillä jopa yhteensopivuusongelma Suomen nykyisten, ei-suojaavien ICNIRP-raja-arvojen osalta.

Neufeld, E., & Kuster, N. (2018). Systematic Derivation of Safety Limits for Time-varying 5g Radiofrequency Exposure Based on Analytical Models and Thermal Dose. Health Physics, 115(6), 705–711. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30247338
 

“The results also show that the peak-to-average ratio of 1,000
tolerated by the ICNIRP guidelines may lead to permanent tissue damage
after even short exposures
, highlighting the importance of revisiting existing
exposure guidelines.”


Tutkijat kommentoivat siis simulointinsa pohjalta, että Suomen (ei-suojaavat) ICNIRP-raja-arvotkin voivat ylittyä, jolloin aiheutuu kudosvaurio myös lyhyissä altistuksissa.

 

LIIKENTEESTÄ JA AUTOISTA:

Viiveettömyyden haaste on myös liikenteessä, josta pyritään maaninesti itsestäänajaviin autoihin (self-driving cars) .  Tämä tarkoittaa sitä, että teillä, teiden varsilla olevissa asunnoissa ja kaupunkien keskustoissa radiotaajuisen säteilyn tasot tulevat nousemaan merkittävästi. Syynä tähän on se, että tulevissa 'älykkäissä autoissa' tulee olemaan useita tutkajärjestelmiä, joille sallitaan yllättävän kovat tehot. Lisäksi liikennevaloja, muita tiemerkkejä ja parkkijärjestelmiä tullaan varustamaan sensoreilla, joiden antennit jatkuvasti lähettävät ja vastaanottavat.

Kornia on se, että tätä kaikkea perusteellaan turvallisuudella, vaikka radiotaajuisella säteilyllä on vahva haitallinen vaikutus kuskien keskittymiseen, reaktioaikaan, jaksamiseen ja mielialaan.  En siis jatkossa ole yllättynyt erittäin vaarallisista liikenneonnettomuuksista, oudosta liikennekäyttäytymisestä ja jopa lisääntyneestä 'road rage'- käyttäytymisestä liikenteessä. Lisäksi ongelmaksi tulee tietoturvaongelmat: koska tulee se hakkerihyökkäys, joka törmäyttää kaikki itseajavat autot s-a-m-a-n-a-i-k-a-i-s-e-s-t-i .

Teknisiä ongelmia ei ole Full Duplexin osalta täysin ratkaistu, joten nyt jo Suomessa intoillaan 6G:n osalta. Seuraavassa tämä pöhkö '6Genesis for vision for 2030' video, jossa hypetetään terveysteknologiasta ymmärtämättä .... teknologian aiheuttamia terveysriskejä:

https://

Video: Suomalainen todellisuuspakoinen '6Genesis for vision for 2030', jossa unohtuu radiotaajuisen säteilyn ja 5G:n aiheuttamat terveysriskit.

- - - -

Jotta riskejä pystyttäisiin Suomessa hallitsemaan, tulisi asia kiireesti saattaa hallituksen käsiteltäväksi.

Siksi kannustan sinua allekirjoittamaan 5G KANSALAISALOITTEEN:

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3844

 

- - - -

Palatakseni vielä IEEE:n videoon ja yleisesti insinöörien maailmanjärjestön toimintaan. Organisaatio tiedottaa:  "IEEE's core purpose is to foster technological innovation and excellence for the benefit of humanity. ". Tämä toiminta ihmiskunnan hyväksi ei valitettavasti pidä paikkaansa, päinvastoin, järjestön teknokraattinen ja vastuuton ote tuottaa jatkuvasti haitallista teknologiaa ja kerrassaan sairaita tulevaisuudenvisioita.

Toivoisinkin, että suomalaiset konsortiot, kuten 5GTN uskaltaisivat hypettämisen sijaan keskustella kehittämänsä teknologian ympäristö- ja terveysriskeistä. TEKESille, nykyiselle Business Finlandille olen jo vuosia sitten, vuonna 2013, esittänyt keskittymistä eettisiin ongelmiin ja kestävään kehitykseen.
 

On erittäin harmillista, että pilottikaupungeissa Tampereella, Helsingissä (Espoossa), Turussa ja Oulussa ajetaan (vuoden 2019 keväällä) jo täysillä laajamittaisia 5G-testejä luonnon ja lasten terveyden kustannuksella. Yllä on monta esimerkkiä siitä, minkälaisia riskejä näihin pilotteihin ja koko 5G-teknologiaan sisältyy.

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (8 kommenttia)

Käyttäjän JuhanaHarju kuva
Juhana Harju

Hei Mikko,

Erittäin hienoa, että jaat tietoa suomeksi. On ollut puutteena, että 5G:n teknisistä tiedoista ja terveysvaikutuksista ei ole ollut juurikaan saatavilla tietoa suomeksi, ja englanniksikin se on hajallaan.

Itse pidän kovin nurinkurisena sitä, että radiotaajuisen säteilyn määrää ollaan kasvattamasssa ympäristössämme, vaikka tieto sen haitallisuudesta (mm. karsinogeenisuudesta) on jatkuvasti vahvistunut. Viittaan esimerkiksi Anthony Millerin ja hänen kollegoidensa viime vuoden lopulla kirjoittamaan katsausartikkeliin, jonka mukaan langattoman teknologian radiotaajuinen säteily tulisi luokitella ryhmään 1 eli varmasti karsinogeeniseksi kansainvälisen syövän tutkimusinstituutin tutkimuksessa:

"When considered with recent animal experimental evidence, the recent epidemiological studies strengthen and support the conclusion that RFR [radiofrequency radiation] should be categorized as carcinogenic to humans (IARC Group 1)."

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30196934

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen

Ajankohtainen on Juhana kommenttisi: "pidän kovin nurinkurisena sitä, että radiotaajuisen säteilyn määrää ollaan kasvattamasssa ympäristössämme, vaikka tieto sen haitallisuudesta (mm. karsinogeenisuudesta) on jatkuvasti vahvistunut."

Kannattaa tosiaan kurkata tuo Miller & kumppaneiden artikkeli!

Hämmentävää on se, että näitä 5G-pilotteja ajetaan Suomenkin kaupungeissa holtittomasti, vaikka tutkimusnäyttö ja kaikki kausaalisuustekijät ( https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28401165 ) osoittavat, että radiotaajuisen säteilyn riskiluokitusta pitäisi kiireesti nostaa.

Käyttäjän JarmoNevalainen kuva
Jarmo Nevalainen

Kiitos tästä. Samaan aikaan kun Suomenkin media öyhöttää ilmastohysteriaa niin tästä ei juurikaan keskustella.

Ohessa dokumentti jonka jokainen pitäisi nähdä

https://www.youtube.com/watch?v=ol3tAxnNccY&featur...

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen

Samoilla linjoilla, Jarmo.

Yllä nostin esille hyönteiskadon, jota 5G-asennukset vain kiihdyttävät. Radiotaajuinen säteily kun rapauttaa niin hyönteisten, lintujen kuin suurempienkin eläinten vastustuskyvyn kemikaaleille ja muille ympäristömyrkyille. Tämä tapahtuu mm. oksidatiivisen stressin kautta ( https://www.researchgate.net/publication/279863242... ).

Suuri vaikutus 5G-tukiasemilla myös säähän ja ilmastoon. Jos katsoo kv. patenttirekisteriä, siellä on kymmeniä patentteja mikroaaltoteknologioiden käytöstä sään muokkaukseen tai tornadojen "hallintaan" :-\

Joten toivoisin kuten sinä Jarmo, että hiilidioksidista huolestuneet kuluttajat ehtisivät perehtyä myös sähkömagneettisten kenttien vaikutukseen.

P.S. Virkistävä tuo linkkaamasi video, siihen on tiukasti leikattu "parhaita paloja" ja karmivampia ovat mm. pahamaineisen herra Wheelerin (Whealing and Dealing CTIA&FCC) hehkutukset miljardeista IoT-härpäkkeistä ja pakkoasennuksista.

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen

Tosiaan, Jarmo, oli tuskaista katsottavaa. Jos nyt jotain positiivista löydän, niin onneksi MTV edes uutisoi Brysselin päätöksestä kieltää 5G- asennukset terveysriskeihin vedoten.

Tuossa MTV:n uutislähetyksessä Säteilyturvakeskuksen edustaja päästi suustaan useita virheellisiä hokemia.

Hokemat ovat suureksi osaksi samoja, jotka oikaisimmme kahden emeritusprofessorin ja juristin voimin:

http://mikkoahonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252313...

Kannattaa kurkata tämä argumentointipätkä!

Koskahan journalistit ehtisivät kysymään kriittisesti ajattelevilta asiantuntijoilta, jotka eivät kuulu ICNIRP-kerhoon?

Tai edes kyseenalaistamaan viranomaisen, joka suoltaa jatkuvasti epätotuuksia suustaan?

Kyse on tässä lasten terveydestä ja kansanterveydestä, siksi moiseen löperöön journalismiin ei ole enää varaa vuonna 2019.

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen

Kiitos tämän huomaamisesta, Aki. Johan menee erityisen epäterveelliseksi, 5G-kahvilat! Tietävätköhän Turun päättäjät, minkälaisen karhunpalveluksen tekevät turismille (ja asukkailleen)? Kertoisiko joku turkulainen poliitikoille missä mennään riskien osalta?

Mika Palmio

Palmion Mika tässä moi. Oletko ollut VTThen ja Aalto Yliopistoon sekä Oulun Yliopistoon näistä asioista ollut yhteydessä? Mutta se ei ollut oikea asiani vaan onko Timolla tai Sinulla kuvia Maatilatarvikkeesta Lielahdessa sekä Pelmasta Tullintorille? Jos on niin postaisitko mulle sähköpostiini mikapalmio@gmail.com. By the way Aaltoyliopisto tunnusti Palmion- hiukkaseksi nimeämäni elektronin tapaisen. Kts. liite. "Yksittäisen elektronin tapainen hiukkanen ”on olemassa” eri tavalla kuin esimerkiksi kynä." https://www.tekniikkatalous.fi/tiede/uusi-askel-kv...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset