Sähkömagneettiset kentät ja terveys - Mikko Ahonen Elämänläheisiä mobiiliuutisia. Kerropa kavereillesi tästä uutiskanavasta!

Miksi sähkömagneettisten kenttien raja-arvot eivät suojaa väestöä? Perustelut

Sosiaali- ja terveysministeriön ylilääkäri Mikko Paunion siunaamat ja Vihreiden ex-ministeri Osmo Soininvaaran allekirjoittamat ICNIRP-raja-arvot eivät kestä päivänvaloa. Ne perustuvat pelkästään lyhytkestoiselle (6 minuutin mittauksella todettavalle) lämpövaikutukselle. Nämä raja-arvot eivät suojele lapsia, vanhuksia ja pitkäaikaissairaita krooniselta, vuosien säteilykuormitukselta. Miten tällaiseen tilanteeseen on jouduttu?

 

Mikroaaltosäteily, terveys ja raja-arvot - seminaariesitys

[Pidin tämän raja-arvojen historiaa käsittelevän esityksen alunperin Turun yliopiston biologian laitoksella ja Tampereen yliopiston tutkimusseminaarissa keväällä 2014].


Kiteytettynä seuraavassa dokumentissa on selostettu ICNIRP-raja-arvojen historia ja heikko tieteellinen perusta. 

Norjan televisio teki mainion A Radiant Day -videodokumentin niistä armeijan ja teollisuuden voimista, jotka touhuavat raja-arvojen taustalla. Pyhä Kolmiyhteys: ICNIRP (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection), WHO International EMF Project ja IEEE pitävät organisaatioina yllä näitä ICNIRP-raja-arvoja.

[Maltahan, yo. video käynnistyy noin 15 sekunnin viiveellä ;-) ]


Videoon liittyvä The Radiation Exposure War on myös katsomisen arvoinen dokumentti pelistä ja lobbauksesta raja-arvojen taustalla.

- WHO International EMF Projectin ja ICNIRPin kritiikki paljastaa, kuinka valikoidusti kyseiset organisaatiot tekevät kirjallisuuskatsauksensa ja riskianalyysinsa.

- Tohtori Don Maischin kompakti väitöskirja kertoo jämptisti, kuinka tämä maailman ehkä suurin huijaus ja tietyn etupiirin etuja ajava juttu on toteutettu 40 vuoden aikana. Suosittelen myös Bioelectromagnetics, biosähkömagnetismi-alueen Grand Old Manin, professori Andrew Marinon kirjaa "Going Somewhere - Truth about a Life in Science".


- Saksassa rehelliset lääkärit ja tutkijat tuottivat mainion raportin ICNIRP-raja-arvojen puutteista. Ohessa kansikuva tästä raportista: "WARUM GRENZWERTE SCHÄDIGEN, NICHT SCHÜTZEN – ABER AUFRECHTERHALTEN WERDEN. BEWEISE EINES WISSENSCHAFTLICHEN UND POLITISCHEN SKANDALS. Nimensä mukaisesti raportti kertoo, miksi raja-arvot vaurioittavat(!) kansalaisten terveyttä ja miksi niitä silti ylläpidetään. Ja miksi kyseessä on tieteellinen ja poliittinen skandaali. Kirjoittajina mm. Reflex-tutkimushankkeen johtaja professori Franz Adlkofer.

 

Tästä PDF:stä suosittelen sivulta 15 eteenpäin, jossa professori Karl Hecht kertoo raja-arvojen historiasta ja määräytymisperusteista lännessä ja idässä. Katso myös KUVA. Huomionarvoista oli, että raja-arvo Itä-Euroopasa riippuu(i) työntekijän altistumistunneista työpäivän aikana ja oli 1.000-10.000-kertaa pienempi kuin Länsi-Euroopassa ja USA:sa. Pulssimuotoiselle radiotaajuiselle säteilylle raja-arvo oli lisäksi 2,5-kertaa(!) pienempi kuin tasasignaaliselle radiotaajuiselle säteilylle. 1960-luvulla työntekijä ei myöskään säteilyttänyt päätään ja sukuelimiään työajan ulkopuolella (kännykällä, WLAN-läppärillä, DECTillä ym.), muuten biologinen raja-arvo olisi ollut (silloin)moninkertaisesti tiukempi.

Professorit Adlkofer ja Moesgoeller selostavat sivulta s. 29 lähtien biologiset vaikutusmekanismit ja ei-lämpövaikutukset, joita tapahtuu tuhannesosilla pelkästään lämpövaikutuksiin keskittyvästä
ICNIRP-raja-arvoista. Professori Ulrich Warnke taas selostaa s. 45, millä heikoilla argumenteilla ICNIRP ylläpitää raja-arvojaan. Lisälinkit myös katsomisen arvoisia.


Kysymys:  Millä tasolla biologisiin vaikutuksiin perustuvat raja-arvot pitäisi olla?

Vastaus: Tasolla, jossa alkaa ilmetä biologisia vaikutuksia. Ja tähän pitäisi raja-arvoissa lisätä vähintään 10/100-kertainen suojamarginaali.

Lai ja Levitt (2010) selkeästi osoittavat, kuinka matalilla radiotaajuisen säteilyn (mikroaaltosäteilyn) tehotiheysarvoilla biologisia vaikutuksia ilmenee pitkäaikaiskuormituksessa. Dokumentin taulukkoon 1 (Table 1) he ovat keränneet biologisia vaikutuksia osoittavia tutkimuksia. Näissä tutkimuksissa liikutaan 100.000-osissa ICNIRP-raja-arvoista. Taulukon lukujen tueksi: 1 uW/cm2 = 10.000 uW/m2.

Taulukko ehkä auttaa ymmärtämään, miksi:

- BioInitiative-tutkijaryhmän suositus radiotaajuisen, pulssimaisen säteilyn osalta on ulkotiloihin on 1000 uW/m2 ja sisätiloihin 100 uW/m2. Uusi BioInitiative 2012 Report  kokonaisuudessaan ja sen päivitys Pathophysiology-tiedelehden EMF-erikoisnumerossa.

- Seletun Resolution, jossa mukana myös Venäjän Säteilyturvakeskuksen (RNCNIRP) edustajat, suosittaa 170 uW/m2 .

- Itävallan Salzburgin osavaltiossa suositus on 10 uW/m2 ulkona ja 1 uW/m2 sisällä. Siellä nämä suositusarvot perustuvat altistuneilla tehtyisiin verikokeisiin ja niissä havaittuihin stressi-indikaattoreihin.

- Itävallan lääkäriyhdistys suosittelee alle 10 uW/m2 arvoja nukkumatiloihin.

 

OIKEALLA LAIDASSA KUVA, JOSSA SELVENNÄN BIOLOGISTEN, 24/7-SUOJAAVIEN BIOINITIATIVE YM. SUOSITUSARVOJEN SUHDETTA VANHENTUNEISIIN, 30 MINUUTIN ALTISTUKSEEN PERUSTUVIIN ICNIRP-RAJA-ARVOIHIN.

Raja-arvojen selkeyttämistä haittaa edellä mainitun Kolmiyhteyden lisäksi se, että tieteellinen organisaatio Bioelectromagnetics Society on vahvasti alan teollisuuden ohjauksessa. Tästä ongelmasta seuraavalla videolla ja DVD- dokumentissa. Teollisuuden edustajat huolehtivat jo tutkimusorganisaation viestinnästäkin.

 

Vielä: Suomessa voimassa oleva ICNIRP-raja-arvo 2100 MHz:in 3G:lle (UMTS:lle) on 10 W/m2 eli 10.000.000 uW/m2  ! Kun REFLEX-projektissa huomattiin, että 3G aiheuttaa DNA-vaurioita pitkäaikaisaltistuksessa 10-kertaa pienemmillä säteilyn tehotiheysarvoilla kuin GSM ja tämä huomattiin 3G-tukiasemien vieressä lisääntyvinä sairastumisina), monet biologiset(!) suositusarvot tiputettiin 10-osaan. Esimerkiksi Salzburgin osavaltiossa se tiputettiin 10 uW/m2:sta 1 uW/m2.


Yleensä jos joku ympäristötekijä (DDT, radiotaajuinen säteily, ym.) on genotoksinen, on turvallinen taso nolla ("Safe level is zero"). Genotoksisuudesta suosittelen professori Rüdigerin katsausta ja uusinta mikroaaltolähettimien vaikutusmekanismeja käsittelevää tutkimuspaperia.

Nuo huonokuntoiset, usein kemikaalien ja sähkömagneettisten kenttien 'coctailista' sairastuneet ovat hyvä testi raja-arvoille, mm. Er1cssonin entinen työntekijä, insinööri Per Segerbäck ja koko hänen yksikkönsä, jonka työntekijöitä yhä on sähkösaneeratussa osastossa töissä Tukholmassa. Heidän kestomaksimi on usein jopa niin alhainen (huono) kuin 0,01 uW/m2. Erityisen vaikuttavia (haitallisia) näille ihmisille ovat 900 MHz:n 3G ja TETRA (VIRVE). Tältä pohjalta 4G ja erityisesti sen 800 MHz:n variantti voi olla vielä riskialttiimpi. Mm. näistä syistä alan teollisuus haluaa kaikilla tempuilla osoittaa, että oireet tai sairaus ei liity ... sähköön tai radiotaajuiseen säteilyyn :-?

Extra: Luonnon omat radiotaajuisen säteilyn tasot ovat muuten 0.000001 uW/m2 . Kännykkä tarvitsee niinkin pienen kentän kuin 0.000002 uW/m2 toimiakseen , tämäkin on alle 1.000.000.000-osa (miljardi-osa) Suomessa voimassaolevasta ICNIRP-raja-arvosta!!


Kuinkahan kauan tämä ICNIRP-huijaus kestää Suomessa? Olemmeko Euroopan viimeinen maa, jossa tästä aletaan keskustella ja jossa vihoviimeisenä raja-arvot muuttuvat?

P.S.1. Historiakirjoitusta varten: STUKin neuvottelukunnan dokumentit ja "pohjoismainen yksimielisyys" ovat kiinnostavaa katsottavaa jo nyt, mutta varsinkin tulevaisuudessa. Jos ne jostain syystä häviävät webistä, minulta ja tutuilta löytyvät.

P.S.2. Tämä kirjoitus liittyi erityisesti matkapuhelintukiasemiin, tutkiin ja muihin lähettimiin. Katso myös kirjoitukseni SAR-arvosta ja sen määrittelyn&standardien riittämättömyydestä.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (6 kommenttia)

Henri Lentonen

Erittäin hyvä ja ajankohtainen artikkeli! Näitä "kuolontorneja" on aivan jokapuolella ja aivan varmasti ne vaikuttavat ihmisten terveyteen.

Ensiksi tutkitaan ja sitten vasta hutkitaan. Nyt on hutkittu oikeen urakalla ja nyt vasta aletaan tutkimaan. Eikä hyvältä näytä..

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen

Kyllä, Henri, pitkäaikaisaltistuksen osalta matkapuhelintukiasemakuormitus voi olla haitallisempaa kuin ajoittaiset kännykkäpuhelut päätä vasten.

Aivokasvainekspertti Lloyd Morgan USA:sta hyvin kommentoi:

"If we do not look, we cannot find"

Se, miten tutkimuksen rahoitusta ohjataan, vaikuttaa myös siihen, mitä tutkitaan ja mitä tuloksia saadaan. Tupakkateollisuuden historia on hyvä esimerkki tästä. Tuo mainitsemani WHO International EMF Project on ollut keskeisessä roolissa sotkemassa mm. EU:n ja Suomen Akatemian tutkimusrahoitusta.

Tosiaan, vasta nyt tiedetään, mitä ja miten pitäisi tutkia. Nyt vain herkille alueille (proteiinitutkimus, veriaivoesteen vuotaminen, sikiövauriot ym.) on lähes mahdotonta saada rahoitusta. Monet tutkijakollegani eri maissa kärsivät tästä tilanteesta.

Hannu Rytilä

Ydinsäteily on pahasta ja tappavaa kuten blogissasi kirjoitat, mutta tämä hitaasti mutta varmasti tappava säteily on meidän kaikkien lähellä.
Oireilu on vasta alussa koska syöpien kehittyminen mikroaaltoaltistuksessa kestää vähintään 10 vuotta. Voimakkaammissa kentissä, kuten sotilasteknologiassa sairastuminen on huomattavasti nopeampaa.

http://www.haaretz.com/print-edition/news/idf-sold...

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen

Hyvä kommentti Hannu armeijan ongelmista. Pari esimerkkiä sotilaan riskeistä:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10926722

http://www.chronicexposure.org/occupational.html

Jos raja-arvoja laskettaisiin, aiheuttaisi se vyöryn korvausvaateita ja oikeudenkäyntejä. Samoin suoja-alueet tutkien ym. suurtehoisten lähettimien lähellä vaadittaisiin merkittävästi suuremmiksi (kts. yo Radiant Day-dokumentaari). Myös mikroaaltoja ja ELF-matalataajuisia pulsseja käyttäviin asejärjestelmiin puututtaisiin. Ne kun perustuvat usein ihmisen aivotoiminnan muokkaamiseen/häiritsemiseen. HAARP ja sen toistimet on vielä erikseen super-riski. Siksi näistä asioista ei saa puhua, ainakaan virallisella tasolla.

Seppo Hildén

Mikko, tutkivaa journalismia parhaimmillaan.

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen

Kiitos, Seppo. Journalistiksi olen hieman pitkäsanainen/lauseinen:) Vaimonikin kommentoi, että oli vähän pitkä perustelu ;-) Koitin saada kuvia ja videoita tekstin väliin, mutta HTML-muokkaukseni ontuu. Toivottavasti paranee tulevissa viesteissä.

Tähän kirjoitukseen on myös syy, joka ilmenee Suomessa... parin viikon sisään.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset