Sähkömagneettiset kentät ja terveys - Mikko Ahonen Elämänläheisiä mobiiliuutisia. Kerropa kavereillesi tästä uutiskanavasta!

Matkapuhelimet ylittävät kaksinkertaisesti altistusrajat lasten osalta

 • <A HREF="http://www.uta.fi/~kamiah/Lehdistotiedote_10-8-2011.pdf" target="_blank">Lehdistötiedote PDF-muodossa.</a>
 • <A HREF="http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/15368378.2011.622827" target="_blank">Gandhi et al. (2011) paperi.</a>
 • Kännykän mikroaaltosäteilyn absorboituminen lapsen vs. aikuisen päähän
  Kännykän mikroaaltosäteilyn absorboituminen lapsen vs. aikuisen päähän
 • Teollisuuden hyväksymä, mutta kovin epätarkka SAM Phantom
  Teollisuuden hyväksymä, mutta kovin epätarkka SAM Phantom
 • Virtual Family -kuvaussetti lapsista aikuisiin - turvallisempaa tietokonepohjaista FDTD-testausta varten
  Virtual Family -kuvaussetti lapsista aikuisiin - turvallisempaa tietokonepohjaista FDTD-testausta varten
 • SAR-arvojen vaihtelu pään ja niskan alueella 207 MHz. Näkyvissä: Vahva kilpirauhasen altistus.
  SAR-arvojen vaihtelu pään ja niskan alueella 207 MHz. Näkyvissä: Vahva kilpirauhasen altistus.

Merkittävä, koko kännyköiden/matkapuhelinten turvallisuus- ja testausjärjestelmän kyseenalaistava tutkimus on julkaistu. Paperi: Gandhi, O. P., Morgan, L. L., de Salles, A. A., Han, Y.-Y., Herberman, R. B., & Davis, D. L. (2012). Exposure limits: the underestimation of absorbed cell phone radiation, especially in children. Electromagnetic Biology and Medicine, 31(1), 34–51.

 

--------

 

LEHDISTÖTIEDOTE

18.10.2011

 

MATKAPUHELIMET YLITTÄVÄT KAKSINKERTAISESTI ALTISTUSRAJAT LASTEN OSALTA

- TESTAUSMENETELMÄ VANHENTUNUT

 

Gandhin ja kumppaneiden uusi tutkimuspaperi[1] tarkastelee sitä, miten matkapuhelimet on sertifioitu vastaamaan vain FCC:n[2] ja ICNIRPin[3] altistusrajoja, jotka liittyvät matkapuhelimen tuottaman mikroaaltosäteilyn absorboitumiseen käyttäjän päähän ja kehoon. Ongelmallista on se, että teollisuuden suunnittelema sertifiointiprosessi aliarvioi altistumisen säteilylle jokaisella matkapuhelimen käyttäjällä, joka pitää matkapuhelinta taskussaan. Lisäksi, vaikka käyttäjä ei pitäisi matkapuhelinta taskussaan, 97% väestöstä ylittää absorboitumisen tason, erityisesti lapset, joiden pää absorboi enemmän kuin kaksi kertaa sallitun määrän matkapuhelimen säteilyä.

 

Edellä mainittu on siis huolestuttava uutinen. Hyvä uutinen on taas se, että tutkimuspaperi kuvaa vaihtoehtoisen FCC:n hyväksymän prosessin, jota jo USA:ssa käyttää FDA (Food and Drug Administration). Tämä vaihtoehtoinen prosessi hyödyntää magneettikuvauksia aidoista ihmisistä määrittämään sen, kuinka paljon säteilyä imeytyy kuhunkin kudokseen. FDA kutsuu näitä magneettikuvauksia nimellä ”virtual family”. Virtual Family –kuvaussettiin kuuluu 5-vuotias tyttö, 6-vuotias poika, 8-vuotias tyttö, 11-vuotias tyttö, 14-vuotias poika, 26-vuotias nainen, 35-vuotias mies, lihava mies ja kolme raskaana olevaa naista kolmannella, seitsemännellä ja yhdeksännellä kuukaudella.  Tämä Virtual Family -kuvaussetti yhdistettynä tietokonesimulaatioon mahdollistaa matkapuhelinten sertifioinnin riskialttiimpien käyttäjäryhmien mukaan. Koska lasten kudokset absorboivat enemmän säteilyä kuin aikuisten, tämä vaihtoehtoinen prosessi mahdollistaa lasten huomioinnin kun taas nykyinen prosessi ei ota huomioon lasten riskejä.

 

Ongelmallista on, että nykyisen matkapuhelinten sertifiointiprosessin on suunnitellut vain ja ainoastaan alan teollisuus.  Tässä prosessissa käytetään muovista mallipäätä, SAM[4], jonka mallina on ollut erittäin suuri mies ja jossa oletetaan, että kaikki kudokset mallipään sisällä ovat identtisiä.  Tässä testissä testausrobotti asettaa sensorin mallipään sisällä olevaan nesteeseen ja laskee maksimin ominaisabsorptionopeuden, Specific Absorption Rate (SAR) ± 30 % virhemarginaalilla. FCC:n altistusraja on SAR = 1,6 Wattia per kilogramma kudosta (1,6W/kg) ja Suomessa on voimassa ICNIRP altisturaja on SAR = 2,0 Wattia per kilogramma. Virhemarginaalin huomioiden, SAR-arvot voivat niinkin suuria kuin 2,08 W/kg, 30% korkeampia kuin FCC:n altistusraja.

 

Gandhin ja kumppaneiden tutkimuspaperin alussa käydään läpi altistustestien historiaa ja altistusrajoja. Tämän jälkeen kerrotaan kroonisen radiotaajuisen säteilyn aiheuttamista terveysvaikutuksista (ihmisten, eläinten ja soluviljelmien osalta). Tämän jälkeen kuvataan yksityiskohtaisesti kaksi FCC:n hyväksymää prosessia matkapuhelinten sertifiointiin: käytössä oleva sertifiointiprosessi (jota tällä hetkellä käytetään pelkästään) ja magneettikuvauksia hyödyntävä tietokonesimulaatioprosessi (jota ei vielä ole otettu käyttöön). Ensiksi mainittu on se prosessi, jota matkapuhelinteollisuus käyttää sertifioidakseen matkapuhelimia, jotta ne täyttäisivät FCC:n ja ICNIRP:n altistusrajat. Tämän jälkeen tutkimuspaperi vertailee näiden kahden prosessin tehokkuutta.

 

Tarkemmin tarkasteltuna, olemassa oleva testausmenetelmä on erittäin kaukana siitä, mikä sen alkuperäinen tarkoitus oli! Perusteluja:

1.              Vuonna 1982 ANSI-standardisointijärjestö ilmoitti, että pulssimuotoinen signaali ja huippuarvot voivat aiheuttaa terveysriskin. Tämä lausunto ennakoi REFLEX–tutkimusten tuloksia, jotka osoittivat, että modulaatioteknologiasta riippuen kolmannen sukupolven matkapuhelinteknologia (UMTS/3G) on 6-kertaa genotoksisempi kuin toisen sukupolven matkapuhelinteknologia (GSM). Tässä yhteydessä on hyvä huomata, että olennainen on säteilyn huippuarvo, ei vain keskiarvo. Analogia: strobo-valon huippuintensiteetti voi olla sokaiseva, kun taas keskiarvo on todennäköisesti turvallinen.

2.              ANSI-standardin tarkoituksen oli suojella jokaista ”pienestä vauvasta suurikokoiseen aikuiseen”, mutta FCC:n ja ICNIRP:n altistusrajat suojelevat vain suurikokoisia aikuisia miehiä.

3.              Mitään muutoksia ei ole tapahtunut nykyisissä altistusrajoissa sitten vuoden 1991, paitsi että vuonna 1991 tehty muutos salli 5-kertaa korkeamman altistuksen työntekijöille (työnantajan suostumuksella).

4.              Suurelle yleisölle asetettu 5-kertainen suojakerroin on hämäystä, koska suurta yleisöä sallitaan altistaa 5-kertaa pidempään kuin työntekijöitä. Alkuperäisen altistusrajan tarkoitus oli suojata 24-tuntia päivässä niitä, joilla on ”suurempi herkkyys” (vauvat, vanhukset, vammaiset), 24-tuntia/päivä vs. 8-tuntia/päivä, vapaaehtoinen vs. ei-vapaaehtoinen altistus. Nykyään tämä tavoite on jätetty huomioimatta, jokaista altistetaan ei-vapaaehtoisesti 24/7 sisältäen vauvat ja jopa sikiöt kohdussa.

5.              Nykyisen matkapuhelinten sertifiointiprosessin on suunnitellut alan teollisuus. Yksittäinen matkapuhelin tuodaan sertifiointilaitokseen ilman, että tiedetään, miten kyseinen matkapuhelin on valittu (sattumalta tai sillä perusteella, että sen säteilytaso on alempi kuin muiden saman mallin matkapuhelinten). Niinpä miljoonia ”sertifioituja” matkapuhelimia on myyty, mitään lisätestausta ei ole koskaan tehty.

6.              Niissä maissa, joissa käytetään ICNIRP -raja-arvoja, on kansalaisten suojelu hyvin epämääräistä. Esimerkiksi Iso-Britannian Health Protection Agency kommentoi ”Iso-Britanniassa ei ole erityistä lainsäädäntöä, joka säätelisi ihmisten altistamista radiotaajuiselle säteilylle”.

7.              Teollisuusrahoitteisen INTERPHONE-tutkimusprojektin vetäjät julkaisivat varoituksen ja Maailman Terveysjärjestö WHO luokitteli radiotaajuisen säteilyn ”mahdollisesti karsinogeeniseksi”. Mutta tästä huolimatta maiden hallitukset eivät ole julkaisseet mitään valistuskampanjaa kuten tupakan suhteen on tehty.

8.              On erittäin vahvaa näyttöä siitä, että matkapuhelimen radiotaajuinen säteily ja matalataajuinen magneettikenttä vaurioittavat spermaa. Mutta mitään varoituksia kansalaisille ei matkapuhelimen pitämisestä taskuissa ei ole annettu.

9.              Lasten suurempi riski on toteen näytetty: aikuiseen verrattuna lapsen pää absorboi 2-kertaa niin paljon matkapuhelimen säteilyä. Lapsen aivojen hippokampus ja hypotalamus absorboivat säteilyä 3-kertaa niin paljon kuin aikuisella. Myös silmissä altistus on selvästi suurempi. Lapsilla luuydin absorboi 10-kertaa enemmän radiotaajuista säteilyä kuin aikuisilla.

10.            FCC:n ja ICNIRP:n omien sääntöjen mukaan matkapuhelimia pitäisi arvioida ”normaaleissa käyttöasennoissa”, mutta tämä on jätetty huomioimatta.

 

 

YHTEENVETO:

 

•                Koska SAM-pohjainen matkapuhelinten sertifiointijärjestelmä suuresti aliarvioi SAR-arvot 97%:lla väestöstä ja erityisesti lasten osalta, tällöin koko SAM-pohjainen sertifiointiprosessi pitäisi heti lopettaa.       
 

•                Vaihtoehtoinen FDTD-tietokonepohjainen matkapuhelinten sertifiointi-prosessi on heti saatavilla käyttöön ja se tarjoaa 3-suuruusluokkaa tarkemman resoluution pään mallinnukseen kuin SAM-pohjainen järjestelmä.          
 

•                Anatominen ”virtual family” sisältää herkät ryhmät kuten lapset, raskaana olevat naiset ja sikiöt.          
 

•                Suositukset, jotka löytyvät matkapuhelinten opaskirjoista ovat vastoin FCC:n ja ICNIRP:n yhteensopivuusohjeita, jotka eivät ota huomioon matkapuhelimien säilyttämistä taskuissa ja pitämistä päässä kiinni.
 

•                SAM-pohjainen matkapuhelinten sertifiointiprosessi ei huomioi herkkiä kudoksia, joita löytyy kiveksistä ja silmistä. Kun taas FDTD-menetelmä ottaa huomioon myös herkät kudokset. 

•                Tällä hetkellä miljardit lapset ja aikuiset, joiden päät ovat pienempiä kuin SAM-mallissa, käyttävät matkapuhelimia aktiivisesti. Samoin näiden käyttäjien pää ja vartalo absorboivat suhteessa enemmän matkapuhelimen säteilyä. Näistä syistä on erinomaisen tärkeää ja kiireellistä, että hallitukset ympäri maailman muuttavat matkapuhelinten standardeja, jotta ne suojaisivat riittävästi lapsia.
 

LISÄTIETOJA:
 

Insinööri Lloyd Morgan                                           FT Mikko Ahonen
(vastaava kirjoittaja)                                            (vastuussa käännöksestä)
+1-510-841-4362                                                   03-3551 8069

Lloyd . L . Morgan [at] gmail . com                          mikko . p . ahonen [at] uta . fi
 

Tutkimuspaperi kokonaisuudessaan:

http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/15368378.2011.622827

 

Environmental Health Trustin lehdistötiedote:

http://environmentalhealthtrust.org/content/press-release-new-study-shows-cell-phones-exceed-fcc-exposure-limits-much-double-children

 


 

[1] Gandhi, O., Morgan, L., de Salles, A., Han, Y-Y., Herberman, R. & Davis, D. (2011). Exposure Limits: The underestimation of absorbed cell phone radiation, especially in children. Electromagnetic Biology and Medicine, Early Online: 1-19, 2011.

[2] FCC= Federal Communications Commission, USA.

[3] ICNIRP=International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection, Suomenkin sähkömagneetttisten kenttien (sis. matkapuhelimet)  raja-arvoista vastaava saksalainen säätiö. Suomessa kännyköiden säteilytasoja säätelevä Sosiaali- ja terveysministeriön asetus (294/2002) perustuu ICNIRPin raja-arvoihin.

[4] SAM=Specific Antropomorphic Mannequin, kännyköiden testauksessa käytettävä muovipää, joka täytetään nesteellä.

 

[Lehdistötiedotteen loppu]
 

Oma kommenttini: Journal-paperin pääkirjoittaja, professori Om Gandhi on matkapuhelintestauksen ja Bioelectromagnetics-alueen pioneeri. Siksi paperi on merkittävä ja kuvaa realistisesti lasten riskin. Kun tuttuni Environmental Health Trustista pyysivät minua kääntämään lehdistötiedotteen, tein sen mielelläni.

Olisiko Suomessakin aika ottaa terveellisemmät kännykän testausmenetelmät käyttöön?

Voisivatko ministerit ja kansanedustajat vihdoin huomioida mikroaaltoteknologioiden terveysriskit ja pistää vaatimuksia alan teollisuudelle terveellisemmästä teknologiasta&testausmenetelmistä?

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (3 kommenttia)

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen

Hyvä kysymys, Risto. Mainion selventävä vastaus, Hannu.

Vaikutukset eivät ole lineaarisia. Eli suurin teho ei aiheuta suurimpia vaurioita. Jo 1960-luvulla huomattiin, että taajuusikkunat (frequency-windows) on otettava huomioon. Kurkatkaapa: http://bioinitiative.org/freeaccess/report/index.htm --> Section 14 .

Tämä eriskummallinen, kutsuperiaatteella toimiva kerho, ICNIRP, ei ota huomioon taajuusikkunoita ja myös kännyköiden SAR-arvojen laskenta on aika leväperäistä, kuten yo. tutkimuspaperi ja lehdistötiedote osoittaa ;-)

Mitä tulee epidemiologisiin tutkimuksiin, niin kyllä sieltä tasaisesti on näkyvissä kasvanut riski. Itse katson meta-analyyseja, jotka käyvät läpi useita tutkimuksia. Jo ainakin neljä osoittaa kasvanutta riskiä:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19826127
http://www.spandidos-publications.com/ijo/article.jsp?article_id=ijo_32_5_1097
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19328536
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17619826

Tuo INTERPHONE on ongelmallinen epidemiologian kannalta, englanniksi voisin kuvata sitä sanalla "rigged". Syy:

http://archive.radiationresearch.org/pdfs/reasons_...

http://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2011/...

On selvästi kaksi koulukuntaa tutkijoita: toinen näkee riskit, toinen ei millään. Ei-koulukunnassa painottuu vahva teollisuuden rahoitus.

WLANista lopuksi: Suosittelen http://wifiinschools.org.uk , jossa kuvataan ko. teknologiaan liittyviä tutkimuslöydöksiä ja vaikutusmekanismia. Kuten Hannu sanoit, tuo 10 Hzin laite-id -pulssi on yllättävän merkityksellinen. Tapaan paljon WLAN-teknologiasta sairastuneita, pienistä lapsista vanhuksiin. Tyypillisimpiä oireita ovat jatkuva päänsärky, ylivilkkaus/hermostuneisuus, tasapainohäiriöt, sydämen rytmihäiriöt, vahvat allergiat, unihäiriöt/päiväväsymys ja muistihäiriöt. Joten hyvät ihmiset, ottaa purkki pois päältä edes yöksi ja älkää pistäkö niitä koululuokkien lähelle! ( http://tinyurl.com/koulusuositus )

Uteliaana kuulisin kommentteja vielä yo. lehdistötiedotteesta.

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen

Noista riskin pienentämisteknologioista:

Itse käytän kännykkää vain kaiutinpuhelinasennossa (pöydällä) tai air tube -handsfreellä. Tämä jälkimmäinen siksi, että tavallinen hands-free johtaa metallipiuhaa pitkin radiotaajuista säteilyä suoraan korvakäytävään.

Toiset käyttää kirkasvaloLEDejä, toiset metallipiuhaa ;-)

Pahoittelen huonoa huumoria. Pointtini oli se, että langallinen hands-free ei ole ideaalinen. Vielä kun joku kehittäisi pulssittoman, jatkuvasignaalisen langattoman lisälaitteen korvaan. Onkohan sellaisia markkinoilla? Haasteena voi olla myös ko. lisälaitteen ohjaus kännykästä käsin.

Bluetooth tuottaa pulsseja ja joillekin käyttäjillä aiheuttaa päänsärkyä käytössä. Siksi kysyn vaihtoehtoja.

Hannu Rytilä

Ferriittirengas piuhassa ottaa pahimmat kentät pois.
Lankapuhelin on tietty paras, kellä sellainen vielä on.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset