Sähkömagneettiset kentät ja terveys - Mikko Ahonen Elämänläheisiä mobiiliuutisia. Kerropa kavereillesi tästä uutiskanavasta!

WLAN - Terveysriski koulussa ja unettomuuden syy kotona?

Seuraavassa kuvaan, miksi kouluissa, kodeissa ja työpaikoilla pitäisi olla varovaisia kyseisen teknologian suhteen.

Päivitys 27.1.2016: Terveysvaikutukset-kappale tämän kirjoituksen puolessa välissä on päivitetty uusimmilla tutkimustuloksilla hedelmällisyyteen ja oksidatiiviseen stressiin liittyen.

 

WLANIN AIHEUTTAMAT OIREET:

Näemme professori, lääkäri Osmo Hännisen ja työterveyshuollon erikoislääkäri, Betriebsarzt Bundeswehr Seppo Kinnusen kanssa paljon langattomista lähiverkoista eli WLAN (Wireless Local Area Network)-teknologioista oirehtivia ja myös vakavasti sairastuneita.

Tyypillisimmät oireet: kova päänsärky, tasapaino-ongelmat, muistihäiriöt, uniongelmat (vaikeus nukahtaa/REM-unen häiriöt), hermostuneisuus, iho-ongelmat, vahvat allergiset reaktiot, epätavallinen väsymys, ylivilkkaus, tinnitus, sydämen rytmihäiriöt ja lihaskivut.

Huomionarvoista on se, että eri ihmiset reagoivat WLAN-teknologiaan eri tavoilla. Jos ihmisellä on entuudestaan raskasmetalli-, home- tai kemikaalikuormitusta, on todennäköisempää, että WLAN-reititin tai WLAN-päätelaite (läppäri, tablet, täppäri, pelikonsoli) aiheuttaa ongelmia.  

 

Näitä oireita listattu myös:

http://www.chronicexposure.org/doctorinitiative.html

http://www.icems.eu/docs/EMFacts-WIFI.pdf

 

Päivitys 27.1.2013: Seuraavalla videolla WLANeista havainnollisesti:

 

https://

 

MIKROAALTOLÄHETTIMET JA MAHDOLLISET SYYT TERVEYSONGELMIIN:

Seuraavassa on pätkä WLAN-kappalettani kirjasta: Suomi, K. & Kajannes, K. (2011). YMMÄRRYS HOI! Kirja, läppäri ja muuttuva oppiminen. Kustannusyhtiö HAI: Joensuu.

Kirjoitin: "Yhdessä aivokirurgi Vini Kuranan ja syöpälääkäri Lennart Hardellin kanssa kävimme läpi kaikki epidemiologiset tutkimukset matkapuhelintukiasemista. Yllättäen, 80 % tutkimuksista osoitti lisääntynyttä terveysriskiä mikroaaltolähettimen vieressä asuville. Esille matkapuhelintukiasemien tutkimuksissa tuli suuri kirjo oireita ja sairauksia, aina hermostollisista oireista rintasyöpään.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20662418 

http://www.chronicexposure.org

 

Koululuokassa tämä vahvin säteilylähde ei yleensä ole matkapuhelintukiasema, vaan WLAN-reititin (access point) ja lapsen oma ja muiden koulukaverien langattomat WLAN-antennit tietokoneissa (kannettavissa/Tablet-laitteissa). On silti hyvä huomioida, että matkapuhelintukiaseman lähellä radiotaajuisen säteilyn tehotiheysarvot (mittayksikkö µW/m², mikrowattia neliömetrille) ovat usein monta kertaa pienempiä kuin WLAN-tukiaseman vieressä oleskelevalla tai käyttäjän pään kohdalla läppärin WLAN-antennin vieressä istuvalla.  

Harvoin myöskään käyttäjä altistuu samanaikaisesti matkapuhelintukiaseman lähellä niin monelle säteilylähteelle, kuin luokassa, jossa jokaisella oppilaalla on WLAN-yhteys päällä.

Ranskassa on vuoden 2015 alusta kielletty WLAN-reitittimet päiväkodeissa ja kouluissa pitää WLAN-reittimien olla pois päältä, kun niitä ei aktiivisesti käytetä.

http://ehtrust.org/france-new-national-law-bans-wifi-nursery-school/

Venäjän säteilyturvallisuudesta vastaavan RNCNIRP:n edustajat ovat tästä syystä antaneet tiukan varoituksen WLANien asentamisesta päiväkoteihin ja kouluihin:

http://www.scribd.com/doc/182641315/

 

Vuoden 2016 alussa esitettin seuraava TV-ohjelma, jossa keskusteltiin terävästi WLAN-reitittimien, tablettien ja muiden mobiiliteknologioiden aiheuttamista terveysriskeistä.

https://


WLAN-laitetta (tablettia, kannettavaa tietokonetta) pidetään usein myös liian lähellä mahaa ja sukupuolielimiä, jolloin säteilyarvot ja myös säteilyn imeytyminen kudoksiin (vrt. SAR-arvot) kasvavat suuriksi (Kuva, Guterman et al. (2009)).

Wi-Fi, läppäri laptop, Absorption Rates, Säteilyarvot

 

Hyvä WLAN & kouluterveys -resurssi: http://wifiinschools.org.uk

 

 

 

WLAN-TEKNOLOGIASTA TARKEMMIN:


WLANin perustaajuus on 2450 MHz eli sama kuin mikroaaltouuneissa. Jotta tietoa pystyttäisiin siirtämään tehokkaasti, lähetetään kannettavien ja WLAN-tukiaseman välillä datapaketit aikaikkunoissa, pulsseina. Wi-Fi teknologiassa käytetään siis perustaajuuden lisäksi hyvin matalia taajuuksia (50-500 Hz). Reititin lähettää lisäksi laitetunnustaan (SSID) 10 hertsin taajuudella jatkuvasti (24/7):

 

 

Mobiiliteollisuus on jo vuosia tiennyt, että WLAN-teknologiassa on riskinsä ja patentoinut suojausteknologiaa tuon laitetunnuksen, SSID (Service Set IDentifier) lähetyksen osalta. Eli kyseessä on juuri tuo 10 Hz taajuudella tapahtuvan laitetunnuksen lähetyksen poiskytkeminen. Patentista tuodaan esille hedelmällisyysvauriot ja mahdollinen syöpäriski:

 

 Ruutukaappaus WLAN-patenttihakemuksesta, terveys

http://www.wipo.int/patentscope/search/en/WO2004075583

 

Itse WLAN-päätelaite (tablet, läppäri, ym.) pollaa aina muutamin sekunnin välein reitintä lähettämällä 50 Hz taajuudella purskeen, burst):

 

Nämä matalataajuiset purskeet voivat olla ongelmallisia, koska myös ihmisen aivot toimivat näillä hyvin matalilla taajuuksilla, esimerkiksi WLAN-tukiaseman 10 hertsin laitetunnuksen lähetys osuu ihmisen aivojen alfa-alueelle ja päätelaitteen 50 hertsin pollaussignaali osuu aivojen gamma-alueelle.

Huomionarvoista on lisäksi se, että ihmisen DNA itsessään voi toimia fraktaaliantennina ja on äärettömän herkkä radiotaajuisen, pulssimaisen säteilyn vaikutuksille (Blank ja Goodman, 2011).

http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/09553002.2011.538130?journa...

Tästä ’ihminen antennina’ –ilmiöstä tarkemmin Osmo Hännisen, Paavo Huttusen ja Reijo Koskelon artikkelissa (yo. kirjassa).

 

TUTKIMUKSISSA HAVAITTUJA WLANIN TERVEYSVAIKUTUKSIA

Mitä tiedänme erityisesti WLAN-teknologian terveysvaikutuksista?

Uusimmat tutkimukset osoittavat, että WLAN-tukiaseman radiotaajuinen säteily vaikuttaa aivojen ja sydämen toimintaan sekä hedelmällisyyteen:

- Päivitys 27.1.2017: Jo 5 tutkimuspaperia osoittaa WLANin heikentävän hedelmällisyyttä koe-eläimillä ja ihmisillä: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22112647,26199911,24460421,22465825,24490664

Nämä löydökset ovat samanlaisia kännyköiden hedelmällisyyttä heikentävien löydösten kanssa . Myös eläinkokeet vahvistavat WLAN-tukiaseman vaikuttavan haitallisesti hedelmällisyyteen.

Näitä hedelmällisyystutkimuksia on lisäksi kerättynä:

http://tinyurl.com/hedelmaton

 

- Oksidatiivinen solustressi on mahdollisesti syynä tulehdustiloihin ja myös DNA-vaurioihin. Tämä tulee esille WLANin osalta 4 tutkimuspaperissa:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24792079,26578367,23479077,26520617

- Suosittelen lisäksi seuraavaa review-paperia radiotaajuisen säteilyn aiheuttamaan oksidatiiviseen stressiin liittyen.

Yakymenko, I., Tsybulin, O., Sidorik, E., Henshel, D., Kyrylenko, O., Kyrylenko, S., 2015. Oxidative mechanisms of biological activity of low-intensity radiofrequency radiation. Electromagn Biol Med 1–16.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26151230
https://www.researchgate.net/publication/279863242_Oxidative_mechanisms_...
 


Muita löydöksiä:

- Papageorgiou ja kumppanit (2011) huomasivat, että WLAN-tukiaseman kuormitus vaikutti heikentävästi tutkittavien työmuistiin kun nämä olivat lähellä WLAN-tukiasemaa.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21714138

 

- Maganioti tutkimusryhmänsä kanssa (2011) huomasi WLAN-tukiaseman tuottaman säteilyn häiritsevän aivojen toimintaa alpha- ja beta-alueella. Tämä muutos näkyi naisilla, mutta ei miehillä.

http://www.safeschool.ca/uploads/WI-FI_ELECTROMAGNETIC_FIELDS_EXERT_GEND...

 

- Havas ja kumppanit (2010) ovat aikaisemmin huomanneet WLANin kaltaisen mikroaaltosäteilyn muuttavan sydämen lyöntitiheyttä (HRV= Hear Rate Variability) tietyillä ihmisillä.

http://www.avaate.org/IMG/pdf/Dect_and_WifiHavas-HRV-Ramazzini1.pdf

 

Seuraavalla videolla kuuluisa sydänlääkäri Stephen Sinatra kertoo näistä WLANin aiheuttamista sydänongelmista:

 

http://www.heartmdinstitute.com/wireless-safety/cordless-phone-use-can-a...

 

 

WLANiin liittyviä uusimpia tutkimustuloksia kerättynä.

 

 

Edellä olevat ovat tutkimuksia, jotka pitäisi toki toistaa. Vielä ei tiedetä, heijastuvatko nämä häiriöt pitemmällä aikavälillä esimerkiksi immuniteetin heikkenemisenä,  veriaivoesteen vuotamisena, sydänkohtauksina tai hedelmällisyysvaurioina, vai aiheuttavatko ne vain esimerkiksi toimintahäiriöitä oppilaille. Vaikka näyttö on siis vielä rajallista, tulisi mielestäni tukiasemien sijoitusta ja lasten säteilykuormituksen kestoa miettiä kouluissa vakavasti.

 

Lisänäyttö: Eläinkokeita on pulssimaisella 2450 MHz:n teknologioilla tehty jo vuosikymmeniä ja niissä näkyy erityisesti vaikutukset sydämen ja eri rauhasten (kilpirauhanen, käpyrauhanen ym.) hormonitoimintaan. [ http://emf-portal.org  --> Search --> Anna hakuehdot: '2450' ja 'pulsed'. Kun hakuehto oikein valittu listasta, muodostuu pystyviiva | hakuehtojen väliin.


 

SUOSITUKSIA:

- Ranskassa on vuonna 2015 uusi laki, joka kieltää WLAN-reitttimien asentamisen päiväkoteihin ja edellyttää WLAN-reittimien sammuttamista kouluissa, kun niitä ei käytetä.

- Israelin hallitus on säätämässä lakia, jolla kouluista tehtäisiin säteilyvapaita alueita, joihin mikroaaltolähettimiä ei saa asentaa ja langattomat laitteet pidetään suljettuna (Jerusalem Post, 2010).

- Euroopan Ympäristövirasto suosittaa varovaisuusperiaatetta langattomien verkkojen suhteen (EEA, 2007).

- Langattomien lähiverkkojen osalta Englannin säteilyturvallisuudesta vastaava Sir William Stewart kehottaa kouluja vakavasti harkitsemaan, otetaanko WLAN-laitteiden myötä riski. Englannin opettajien ammattijärjestö puheenjohtaja on ottanut kielteisen kannan WLAN-verkkoihin koulussa (Daily Mail, 2008).

- Saksassa liittopäivät ja useat osavaltiot Baijerin johdolla ovat ottaneet kriittisen kannan WLAN-verkkojen asentamiseen oppilaitoksiin ja yliopistoihin.

- Saksan säteilyturvakeskus suosittaa Ethernet-verkkoja WLANien sijaan kouluihin aina kun se vain mahdollista.

- Englannin hallituksen neuvonantaja, professori Lawrie Challis varoittaa aikuisia ja erityisesti lapsia käyttämästä kannettavia tietokoneita pitkäkestoisesti sylissään WLAN-yhteyden ollessa päällä.

 

CASET:

Uudessa Seelannissa lapsi sai aivokasvaimen, kun hän oli käyttänyt koulusta saatua WLAN-Tabletia. Lapsi menehtyi tähän kasvaimeen. Syy-yhteyttä tutkitaan. Tämä lapsipolo myös nukkui WLAN-Tablet valmiusasennossa tyynynsä alla  (muutaman sekunnin välein tuo 50 Hz purske, Burst, kts. video yllä.)

Tähän aivokasvain-caseen liittyvät dokumentit:

http://nz.news.yahoo.com/a/-/top-stories/20379497/concerns-students-fata...

http://www.stuff.co.nz/dominion-post/news/kapiti/9533808/Parents-of-boy-...

http://au.ibtimes.com/articles/532158/20131230/wi-fi-cancer-new-zealand-...

 

USA:ssa on ensimmäinen WLAN-oikeuskanne, jossa isä on haastanut koulupiirin oikeuteen, koska lasta on koulussa säteilytetty vasten tahtoaan. Asiantuntijoiden perustelut riskistä ovat mielestäni hyvät ja tästä voi tulla ensimmäinen ennakkotapaus:

Katso: "Wi-Fi in Schools–Civil Action: Morrison v. Portland Public Schools"

Erityisesti suosittelen insinööri Curtis Bennettin todistajalausuntoa teknisesti koulutetuille:

(Kappaleesta 8 lähtien)

Nyt Suomessa väkisin asennetaan koululuokkiin WLAN-purkkeja, vaikka näyttöä terveysriskeistä on.

Oikeusprosesseista tulee pitkä:

http://www.oregonlive.com/portland/index.ssf/2012/07/wi-fi_lawsuit_against_portland.html

 

JOHTOPÄÄTÖKSET:

Jos langattomat yhteydet ovat riskialttiita, tulisi niitä lasten käyttää mahdollisimman vähän, jos ei ollenkaan. Niin opettajilla, lasten vanhemmilla ja lapsilla tulisi tarvittaessa myös oikeus kieltäytyä mahdollisesti riskialttiin teknologian käytöstä ja/tai jatkuvasta oleskelusta mikroaaltokuormituksen alaisena. Pedagogiikan osalta mobiililaitteita voidaan käyttää havaintojen tekemiseen esimerkiksi valokuvia ottamalla ja muistiinpanojen tekemällä (Syvänen et al., 2003; Ahonen et al., 2005; Ahonen & Koppel, 2012), tutkivan oppimisen periaatteiden mukaan. Tämä ei vaadi jatkuvaa langatonta yhteyttä.Jos kouluissa on WLAN, tulisi se olla vain tietyillä alueilla, joilla ei jatkuvasti oleskella (vrt. Wi-Fi Zone)."

Lyhyellä aikavälillä tehokkain tapa kontrolloida riskiä on mitata radiotaajuisen säteilyn tasot WLANien osalta koulussa, kotona ja työpaikalla. Tässä suosittelen BioInitiative-suositustasoa sisätiloihin: <100 µW/m2 huippuarvo (peak), mieluummin jopa <10 µW/m2 huippuarvo (mikrowattia neliömetrillä µW/m2 on radiotaajuisen säteilyn tehotiheysarvo/yksikkö). Tämän pohjalta voidaan jo WLANien tukiasemien fiksua sijoittamista miettiä.

EUROPAEM Ympäristölääketieteen yhdistyksen suositustasot - radiotaajuinen säteily ja WLAN


Seuraavalla videolla tästä mittaamisesta hyvä esimerkki.

Pidemmällä aikavälillä pitäisi mielestäni ottaa käyttöön valopohjaisen tiedonsiirron ratkaisut. Tässä tulisi selvittää näkyvän valon lisäksi infrapunavalon mahdollisuuksia.
 

Lopuksi UNESTA: Mietipä kerrostaloa, jossa on kymmeniä WLAN-tukiasemia. Jokainen niistä toimii taajuuksilla, jotka menevät päällekkäin aivojemme käyttämien taajuuksien kanssa. Minulle ei ole yllätys, että uniongelmat lisääntyvät Suomessa nopeasti. Päivitys 4.11.2015: Unitutkimuksia kerättynä. Ehdotus: Sulkekaapa yhteisellä päätöksellä taloyhtiössänne WLAN-tukiasemat pois yöksi. Voi olla mukavia, yllättäviä vaikutuksia :-)


Mitä ajatuksia kirjoitukseni herätti?

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

5Suosittele

5 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (29 kommenttia)

Kalle Kuusivuori

10 wlan asemaa saan minun asuntooni. Ehkä keityn elävältä näissä säteilyssä ja alan kirjoittamaan vielä sekavampia kuin tähän saakka?

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen

Kudosten ja elinten liiallisesta lämpenemisestä ei Kalle ole pelkoa WLANin osalta ;-) Mutta, keskittymistä vaativia juttuja moni tekee paremmin vaikka mökillään. Samoin uni on usein siellä paremman laatuista. Pikavinkki: Läppäriä voi käyttää "Hyvin-Yksinkertaisena-Säteilymittarina": se huone kerrostalossa, jossa on pienin signaalivoimakkuus WLAN-tukiasemista voi olla myös paras myös keskittymistä vaativaan työhön tai nukkumiseen :-)

Extra: Aivojen EEG-tutkimuksista pieni lisäinfo: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20001702 , näitä tutkimuksia, Marinon menetelmällä pitäisi rahoittaa myös WLAN-teknologian osalta.

Pekka Heliste

Vertailun vuoksi mainittakoon,että vierellä seisovasta ihmisestä lähtevän laajakaistaisen mikroaaltosäteilyn tehotiheys on sekin noin 3 mW/m2

Eli ei kannata elää muiden ihmisten joukossa,jos haluaa välttyä radiotaajuiselta säteilyltä.

Maan itsensä aiheuttama radiosäteily on 1,3 mW/m2, joten kannattaa muuttaa pois maapalloltakin

Hannu Rytilä

Pekka.

Ei kannattaisi irvailla Mikon asialliselle puheenvuorolle jossa on paljon tietoa takana. Milliwatit eivät kerro tämän asian laajuutta vaan säteilyn tyyppi. WLAN-tukiasemat lähettävät strobovalon (diskovalon) kaltaista 10 Hz piikkiä joka rupeaa pikku hiljaa vaikuttamaan ihmisen hermojärjestelmään. Univaikeudet ja iäkkäämpien ihmisten sydänoireet (rytmihäiriöt) saattaavat johtua näinkin "harmittomista" laitteista.

Kokemusta on.

http://pcasentaja.puheenvuoro.uusisuomi.fi/48514-r...

Pekka Heliste

Digitaaliset modulaatioit eivät vastoin oletuksia ole mainitsemasi strobovalon mukaan sykkiviäsignaaleja vaan PSK/FSK modulaatioiden modifikaatioita eli ykköset ja nollat ilmaistaan pienillä taajuuden/vaiheen muutoksilla.

Noista kehittynyttä koodausta käytetään ADSL:ssä, WLAN:ssa, UWB:n ofdm-versiossa, digitelevisiossa ja datasähkössä, LTE:ssä sekä Flash OFDM:ssä

Modulaationa käytetään QPSK ja 16/64 QA;modulaatioita mitkä merkisevät,että kantoaallon taajuus ei muutu,bittivirta ilmaistaan vaiheen muutoksilla

Digitaalinne siirto muistuttaa fyysiseltä ominaisuudeltaan ula-lähetystä.

Tuota signaalin pätkimistä ei monitie-etenemisen vuoksi voida käyttää tiedonsiirtoon

Hannu Rytilä

Jostain kumman syystä osa ihmisistä oireilee osaan/näihin kaikkiin tekniikoihin. Powerline Ethernet=tietoisesti aiheutettu "dirty electricity".

Tuollaisia laitteita löytyy vielä minunkin kaapistani, mutten oikein voi suositella niitä kenellekään. Toki tämä on vain pieni osa-alue suuressa kokonaisuudessa.

WLANin SSID-signaali on nimenomaan 10 Hz ja se huutaa nimeään ympäri vuorokauden. Siksi suosittelen että kodin WLAN-tukiasema on vähintään 5 m päässä paikoista joissa oleskellaan jatkuvasti, käytännössä makuuhuoneet.

WLAN on mielestäni pahin myrkky kodeissa.

Niin, ja jos et sotkisi langallista ja langatonta tekniikkaa samaan kappaleeseen. ADSL:n ja WLANin terveysvaikutusten vertaaminen on asiatonta. Toinen kulkee kaapelissa ja toinen ilmassa.

Pekka Heliste

SSID on lyhenne sanoista service set identifier, joka tarkoittaa langattoman lähiverkon verkkotunnusta. Sen avulla voidaan erottaa samalla alueella olevat WLAN-verkot toisistaan ja kytkeytyä haluttuun verkkoon. Tunnus on lisätty jokaiseen verkossa liikkuvaan pakettiin, jonka avulla tunnistetaan eri verkkojen liikenne toisistaan. Tunnus on enintään 32 merkkinen, aakkoskoosta riippuva merkkijono. Jokaisen verkkoon kytketyn laitteen, jonka tarkoitus on viestiä keskenään muiden verkkoon kuuluvien laitteiden kanssa, täytyy käyttää samaa SSID:tä. Pakettien tunnistuksen lisäksi SSID yksilöi tietoliikennelaitteet, jotka kuuluvat samaan palvelukokonaisuutee

SSID ei ole erillinen 10HZ taajuus vaan jokaiseen pakettiin lisätty koodi eli se kulkee noilla em mainituilla modulaatioilla noilla 2.4/5 MHz taajuusalueilla olevien kanttoaaltojen sisältämissä koodauksissa.

Pekka Heliste

"ADSL:n ja WLANin terveysvaikutusten vertaaminen on asiatonta. Toinen kulkee kaapelissa ja toinen ilmassa."

Kaapelissa on monta vuotokohtaa esim modemin kytkemiseen käytetään useimmiten suojaamatonta piuhaa ja signaali karkaa tuosta antennina toimivasta kaapelinpätkästä

Hannu Rytilä

Pekka.

Teoretisoi sinä ihan rauhassa. Gigahertz-mittarini kertoo korvin kuultavasti että WLANin SSID-signaali muistuttaa strobovaloa mikroaalloilla. Se ei ole hyväksi kenellekään. Olen nähnyt sen konkreettisesti IT-asentajan työssäni. Olen myös itse kärsinyt siitä, en tosin enää nykyään kun lähettimeni on sammutettu pysyvästi.

Miltä itsestäsi tuntusi jos työssäsi tulisi systemaattisesti päänsärky? Ja kun läheinen WLAN sammutetaan niin päänsärky lakkaa siihen paikkaan.

Radioinsinöörit eivät kykene käsittelemään tämänlaisia asioita jolleivät törmää niihin itse.

Hannu Rytilä

Pekka vielä.

WLAN on RADIOLÄHETIN jonka tarkoitus on tuottaa mikroaaltokenttä ympärilleen. ADSL:n vuotovirrat ovat täysin sivuseikka.

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen

Ylläoleva vastauksesta Pekka paljastaa, että et ymmärrä mistä puhut. Ihminen on elänyt vuosituhansia (miljoonia vuosia) luonnon omien sähkömagneettisten kenttien vaikutuksessa. Kurkkaapa: http://www.slideshare.net/MAhonen/sahkmagneettiset... (väännän asian rautalangasta) . Vasta 10-20 vuoden ajan on meitä tehokkaammin kuormitettu ihmisen kehittämillä pulssimaisilla teknologioilla.

Pekka Heliste

Et näköjään ymmärrä radiotekniikasta mitään,Langaton digitaalinen tiedonsiirto ei ole pulssimaista vaan digitaalinen merkistö, 1-ja nolla ,koodataan kantoaaltoon muuttamalla jotain kantoaallon ominaisuutta.
Kantoaaltoa ei siis katkota,eikälähetys oloepulssimaista , vaan koodaus on taajuuden tai vaiheen muutos ja kantoaalto jatkuvaa

Aivan sama periaate kuin on FM-lähetyksissä,joita on tehty paljon pitempään.

Ja noissa luonnon radioaalloissakin aallon vaihe , taajuus kuin myös amplitudi vaihtelevat,joten fyysisesti eivät ihmisen ja luonnon tuottamat lähetteet juuri poikkea toisistaan .

Opiskelkaa edes radiotekniikan alkeet niin ei tarvi kirjoittaa noin paljon potaskaa

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen

Olet näköjään Pekka Tel1aS0neran työntekijä, ollut jo 37 vuotta. Työnantajasi toki arvostaa Corporate Soldier –tyyppisiä työntekijää, joka ei kyseenalaista asioita. Itse viihdyin firmassanne vain hetken, koska satuin kyseenalaistamaan asioita ;-)

Voisitko Pekka välittää työnantajallesi toiveen, että informoisi kuluttajia WLAN- ja muiden langattomien teknologioiden (sis. mokkulat ja kännykät) mahdollisista terveysriskistä mainonnassaan ja tuotekuvauksissa? Kiitos paljon.

Tuo viimeisin WHO:n luokituskin (http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr... ) , San Franciscon toimet ( http://www.sfcityattorney.org/modules/showdocument... ) ja lapsiin liittyvät suositukset ( http://tinyurl.com/RNCNIRP ) tukisivat tätä kuluttajaystävällistä toimenpidettä.

Langattomien teknologioiden tutkimukseen voit kollegojasi kanssa tutustua vaikka: http://www.chronicexposure.org . Olen koittanut pistää tutkimuspaperit mahdollisimman selkeään järjestykseen ja kattavasti :-) Olen kerännyt myös tietoa lämpövaikutuksiin perustuvien ICNIRP-raja-arvojen puutteista: http://www.chronicexposure.org/limitsICNIRP.html . Nämä raja-arvot kun eivät huomioi sitä, että ihmisen solujen välinen kommunikaatio toimii sähkökemiallisesti. Lämpöopin kannattajien (IEEE&ICNIRP-kerhojen) suolavesiastia-SAR-lämmitysleikit kun ovat tulleet tiensä päähän.

Pulssimaisesta radiotaajuista säteilystä:

Jo 1960-luvulla tsekkoslovakialaiset tutkijat huomasivat, että jatkuvasignaalisella (continuous wave) radiotaajuisella säteilyllä voitiin rottia säteilyttää 200mW/cm2 tehoilla 30 minuuttia ilman näkyviä vaurioita. MUTTA, kun he käyttivät samaa tehoa, mutta pulssimaista säteilyä (pulse width 1 us, repetition frequency 1000 Hz), rotat kuolivat 4 minuutissa.
Marha, K., Musil, J. & Tuha, H. (1971). Electromagnetic fields and the life environment. San Francisco Press.
Marha, K. (1963). Some experimental observation of the effects of an rf electromagnetic field in vivo and in vitro, Prac. lek. 15: 238-241.

Seuraavassa tutkimuksessa osoitettiin, että pulssimainen säteily on 4,7 kertaa tehokkaampaa aikaansaan mikroaaltokaihia kuin jatkuvasignaalinen:
Creighton, M. O., Larsen, L. E., Stewart-DeHaan, P. J., Jacobi, J. H., Sanwal, M., Baskerville, J. C., Bassen, H. E., et al. (1987). In vitro studies of microwave-induced II. Comparison of damage observed for continuous wave and pulsed microwaves. Experimental Eye Research, 45(3), 357–373. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3666062

P.S. Hannu: tarkkuutta tekniikkakommentteihisi.

Pekka Heliste

"Pekka vielä.

WLAN on RADIOLÄHETIN jonka tarkoitus on tuottaa mikroaaltokenttä ympärilleen. ADSL:n vuotovirrat ovat täysin sivuseikka."

Mikätahansa taajuutta lähettävä laite on radiolähetin, Kuten ylläesitin ihminenkin lähettää ympärilleen radiotaajuukisa

ADSL-linjastakin vuotaa radiotaajuista tehoa,ei se poikkea ns virallisten fysikaalisilta perusominaisuuksiltaan radiolähettimien signaalista

"WLANin SSID-signaali on nimenomaan 10 Hz ja se huutaa nimeään "

Tuo 10 Hz on alle kuuloalueen taajuuden ,ei siis radiotaajuus .Eikä sitä voi mitata ainakaan mainitsemallasigigahertsialueen mittarilla

Noilla tiedoilla olet varmaan työtön tietoliikenneasentaja??

Hannu Rytilä

Tutustupa Gigahertzin mittareihin niin ymmärrät heti mistä on kyse.
10 Hz piikki kuuluu naputuksena mittarin ääni-indikaattorissa.

Pekka Heliste

WLAN mitareilla tutkitaan tällaisia asioita

Signaalin voimakkuuden näyttö sekä prosentteina että myös graafisesti
• Tunnistaa ja näyttää verkkokomponentit ja kanavat
• Tunnistaa kaikki IEEE 802.11 a/b/g -signaalit
• Listaa ja tallettaa kaikki alueelle saapuneet langattomat lähetykset skannausta varten
• Näyttää jokaisen langattoman verkkokomponentin salauksen tilan
• Listaa signaalit tyypin mukaan: AP, ad-hoc tai TWIN
• Pingaa IP-osoitteet ja määrittelee tilat
• DHCP- ja IP/MAC-tuki

Olet ehkä käyttänyt spektrianalysaattoria,mutta sillä ei voi mitata kuin satojen kHz aluealta ylöspäin Olet ehkä ilmaissut jonkin kantoaaltoon moduloiden signaalin,mutta kyseessä ei todellakaan ole mikään pätkivä strobomajakka vaan signaali on edelleen katkeamaton ja joku ominaisuus on muuttunut modulaation vaikutuksesta,Aivan kuin FM-lähetyksessä tapahtuu

Hannu Rytilä

On hiukan hankala käydä dialogia henkilön kanssa joka kirjoittaa itsepintaisesti aidan seipäistä kun pitäisi kirjoittaa aidasta.

Pekka Heliste

Vielä vaikeampaa on keskustellahenkilön kanssa,joka ei osaa radiotekniikan perusteita

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen

ADSL:n purkkien ja erityisesti niiden puhelinpiuhojen ominaisuus on transientit (voltage transients). Tehokkain tapa minimoida transientit ADSL-piuhasta on ferriittirengas sen ympärille, tätä tuotetta myydään myös nimellä häiriönpoistoferriitti. Tämä on aivan oma alueensa (http://tinyurl.com/PowerQuality), enkä tässä sotkisi transientteja WLANien tuottamaan radiotaajuiseen, pulssimaiseen säteilyyn.

Extra: Spektrianalysaattoria tarvitaan tietyn taajuusalueen ja tiettyjen pulssimuotojen mittaukseen. Pelkkä radiotaajuisen säteilyn tehotiheyttä mittaava mittari ei siis tähän mittaukseen pysty.

Pekka Heliste

En ole enää TeliaSoneran palveluksessa,jotyen eiminullaolemitään tarvetta puolustaasitä.Korjailen vain pahimpia virheitäsi, et ole uskottava kun puhut potaskaa.

Signaalin pätkimistä ei todellakaan voi käyttää nopean datan siirtoon radiotiellä.

Sotilasteknologioissa sitä kyllä käytetään,mutta siirrettävän datan määrä on rajallinen

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen

Kirjoituksessani käsittelin lasten terveysriskejä koulussa. Palataanpa tähän teemaan. (Nyt on Pekka ja Hannu junnattu techspecseissä jo aivan riittävästi.)

Kysyn teiltä muilta: Käydäänkö Suomessa riittävästi keskustelua WLANien asentamisesta koululuokkiin? Otetaanko terveysriskit huomioon koulujen, kaupunkien ja kuntien päätöksissä? Kenen luvalla lapsia säteilytetään?

Käyttäjän TiinaKallioinen kuva
Tiina Kallioinen

Ei käydä riittävästi keskustelua näistä asioista. Halutaan lisää valistusta ja tiedotusta asiasta.

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen

Ilahduin Tiina kommentistasi :-)

Pistäkääpä siis ihmiset kysymyksiä lisää tämän ketjun jatkeeksi!

t: Mikko

Käyttäjän LasseHakulinen kuva
Lasse Hakulinen

Ei käydä riittävästi keskustelua.

En tunne ko. tekniikkaa tarpeeksi hyvin, että edes pystyisin vääntämään kättä riskeistä tai riskittömyyksistä. Minun mielestä on kuitenkin todella tärkeää, että WLAN säteilyn aiheuttamista riskeistä tai epäillyistä riskeistä keskustellaan. Jokainen voi sitten loppupeleissä tehdä omat johtopäätöksensä suuntaan tai toiseen. Esim. itse pidin ennen WLAN verkkoa kotona jatkuvasti päällä, vaikka talon ainoa läppäri on melkein aina samassa paikassa. Ei vaan tullut ajatelleeksi, että siitä voisi olla jotain haittaa. Nyt nettiä tulee käytettyä enimmäkseen piuhan päässä ja WLANin kytken päälle sitten jos sitä tarvitsee. Lisäksi perheen tuoreimman, 1vko vanhan, tulokkaan pinnasänky on 1m päässä WLAN purkista, joten siirrän purkin jonnekin kauemmaksi.

Eli vaikka WLAN säteily olisikin täysin vaaratonta ja nämä muutokset siis turhia, niin tässä tapauksessa oma elämä ei ole kyllä hankaloitunut käytännössä yhtään. Kuitenkin jos en olisi kuullut keskustelua näistä riskeistä, niin WLAN purkki huutaisi varmaan vieläkin iloisesti makuuhuoneen nurkassa.

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen

Ilahduttava tuo vastauksesi, Lasse. Keskustelua tosiaan koitan edistää. Ja valintamahdollisuuksia :-)

Käyttäjän KaisuUimaniemi kuva
Kaisu Uimaniemi

Tarvitsisin enemmän tietoa, kun en oikein ymmärrä näitä lukuja ja esim. WLAN verkko, mikä se on? Kun kirjoitatte, niin ottakaa ystävällisesti huomioon myös "meidät tavalliset pulliaiset".

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen

Kiitos Kaisu aiheellisesta toivomuksesta.

Koitan tämän jutun ja tulevat jutut käydä läpi siitä näkökulmasta, että teknologia/asia lukijalle uusi tai tuntematon.

PÄIVITYS: Australialaisella videolla (jutun alussa) on mielestäni visuaalisesti ja selkeästi kuvattu niin tekniikkaa kuin WLANien terveysriskejä maallikoille.

Tuomas Laatikainen

Tämä aihe jakaa selkeästi ammattikuntia kahti. Luonnollisesti yritysten edustajat puolustavat ja mitätöivät väitteet WLAN säteilyn haitallisuudesta kun taas muutamat riippumattomat tutkijat ovat nostaneet esille huolen terveyshaitoista.

Olipa miten oli, ei siitä varmaan haittaa ole, jos minimoi riskit. Kirjoitin omassa blogissa miten n. 6 euron investoinnilla voi merkittävästi vähentää riskiä omalla kohdalla.

http://www.fiksua.com/2014/01/ehkaise-wlan-tukiase...

Käyttäjän mikkoahonen kuva
Mikko Ahonen

Todellakin, Tuomas, katkaisemalla säteilykuormitus edes ajoittain:

A) pienennnät merkittävästi läheistesi ja naapureidesi terveysriskiä

B) parannat suuresti unen laatua :-)

Kokeilkaapa siis tuota Tuomaksen vinkkiä!

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset